4. Nøkkel: La partneren din påvirke deg

Verdens fremste samlivsforsker, John M. Gottman deler «Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold» i boken med samme tittel (Gottman, 2015). De 7 nøklene presenteres i forkortet utgave i 7 blogginnlegg.  

En grunnleggende forskjell hos de som lar seg påvirke av partneren og de som ikke gjør det, er kanskje at de første har lært at du ofte må gi etter for å vinne i livet. I ekteskapet handler dette om:

 • Respekt for den andres meninger og følelser
 • Delt innflytelse og makt
 • Beslutninger tatt i fellesskap

«I mer enn 80% av tilfellene er det kvinnene som tar opp vanskelige temaer i ekteskapet, mens ektemannen prøver å unngå å diskutere dem. Det betyr ikke at ekteskapet har problemer – det er slik i de fleste lykkelige ekteskap også» (Gottman, 2015). 

«Konene til menn som lar seg påvirke, har som oftest en
roligere diskusjonsstil når de tar opp vanskelige ekteskapelige problemer. Dette øker oddsene for at ekteskapet skal blomstre»

(Gottman, 2015)

Gottman, J. (2015). Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold. Oslo: Pantagruel

Relevante innlegg:
Partner med «sære interesser»
«Vi flyttet på grunn av jobben til mannen min»
Det er ingen skam å snu

3. Nøkkel: Snu dere mot hverandre, ikke vekk

Verdens fremste samlivsforsker, John M. Gottman deler «Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold» i boken med samme tittel (Gottman, 2015). De 7 nøklene presenteres i forkortet utgave i 7 blogginnlegg.  

Gottman beskriver kommunikasjon mellom par i hverdagssituasjoner som «stort drama i små hendelser». Når han observerer par, er han opptatt av om de gjør ting sammen eller hver for seg, f.eks: småprater de mens de spiser, eller er de tause? Et av kjennetegnene ved lykkelige par er små, korte utvekslinger, der de vender seg mot hverandre og kobler de seg følelsesmessig på.  

«Hollywood har gitt oss et feil bilde av romantikk og hva som gir næring til lidenskapen», skriver Gottman. «I det virkelige liv får romantikken sin glød fra langt mer trivielle ting» … som «hver gang du lar partneren din få vite at du setter pris på ham eller henne» … «små henvendelser for å få hverandres oppmerksomhet, kjærlighet, humor eller støtte».

«Det kan være noe så lite som å bli klødd på ryggen, eller noe så viktig som å be om støtte til å dele byrden når ens gamle foreldre er syke. Partneren svarer på disse henvendelsene, enten ved å snu seg mot partneren, eller ved å snu seg vekk. En slik tendens til å vende seg mot partneren er grunnlaget for tillit, følelsesmessige bånd, lidenskap og et tilfredsstillende sexliv» (Gottman, 2015)

Har man blitt oppmerksom på denne nøkkelen, kan den være lett å få til – det finnes et hav av muligheter i løpet en helt vanlig dag. Én enkelt respons fra den ene kan føre til en ny fra den andre, og på kort tid skape store ringvirkninger.

Et par lærte å snu seg mot hverandre med denne erfaringen: Invitasjoner & svar

Gottman, J. (2015). Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold. Oslo: Pantagruel

Relevante innlegg:
Hva trenger hun?
Han ønsker sex
«Jeg trodde det var SÅ stort!»
Hvordan skal jeg trøste?
En som er der for meg?

2. Nøkkel: Hengivenhet og beundring

Verdens fremste samlivsforsker, John M. Gottman deler «Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold» i boken med samme tittel (Gottman, 2015). De 7 nøklene presenteres i forkortet utgave i 7 blogginnlegg.  

Graden av hengivenhet og beundring gjenspeiles ofte i parets syn på fortiden og hvordan de snakker om den. Negative assosiasjoner og en kritisk innstilling til partneren er ikke et bra tegn. Derimot vil et grunnleggende positivt syn på partneren og deres felles historie, fungere som en buffer i krevende perioder. Med et overskudd av positive følelser, stiller man ikke spørsmål ved hele forholdet så fort man krangler eller møter motgang.

Med et grunnleggende positivt syn på den andre, vil det positive overskygge det negative. Man trives sammen og vil hverandre vel. Trygghet og tillit styrker det følelsesmessige båndet og gjør paret rustet mot usikkerhet og svik. Hengivenhet og beundring er motgift mot forakt og avsky, som er forbundet med høyrisiko for brudd.

«Hengivenhet og beundring kan være redusert til et minimum og likevel være mulig å gjenopplive», og gjennom et 7-ukers treningsopplegg basert på kognitiv terapi, viser Gottman hvordan.
(Gottman, 2015 s 97-102). Det vil kreve endring i fokus og iherdig innsats. Hvis oppgaven virker uoverkommelig; skaff deg en alliert!

Gottman, J. (2015). Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold. Oslo: Pantagruel

Relevante innlegg:
Har du sagt det til ham?
De som ikke klarer
Den store forskjellen
«Han har blitt skikkelig flink!»
Hva velger du å tenke på?
Tid for anerkjennelse
Noen «likes» teller mer enn andre

7 nøkler til et lykkelig parforhold

Verdens fremste samlivsforsker, John M. Gottman deler «Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold» i boken med samme tittel (Gottman, 2017). De 7 nøklene presenteres i forkortet utgave i 7 blogginnlegg.  

1. Nøkkel: Utvid ditt kjærlighetskart

Kjærlighetskart er et indre kart over partnerens psykologiske verden; det vil si partnerens bakgrunn, verdier, hvordan det er å være han/henne akkurat nå og hvordan han/hun tenker og føler om fremtiden. Ved å holde seg oppdatert om hverandre, vil begge oppleve at man er betydningsfull.

Kjærlighetskartene utvides når man utveksler personlig informasjon. Man blir mer fortrolig og det blir det mindre misforståelser. Ønsker du å utvide ditt kjærlighetskart over partneren, kan du begynne å undre deg mer, vise interesse, stille spørsmål og dele.

Eksempler på personlige spørsmål i hverdagen:

 • Hvordan hadde du det på skolen/jobben i dag? Fra 0-10?
 • Hvordan synes du det går med barna?
 • Hva er det som engasjerer deg mest for tiden?
 • Hva kunne du ha lyst til å gjøre i helgen?

Eksempler på personlige spørsmål når man har satt av tid:

 • Hvilke ønsker har du for fremtiden – for deg selv og for oss?
 • Hva tenker du om livssyn og religion?
 • Hva i hverdagen vår er det som betyr mest for deg?
 • Er det aktiviteter du har sluttet med, som du savner?

Ønsker man å legge større innsats i det; sett av en time og intervju hverandre. Øvelsen kan med fordel gjentas.

Hvis det er lenge siden dere delte denne type informasjon, kan det være lurt med en gradvis tilnærming; det kan bli overveldende for den ene hvis den andre kommer trekkende med en lang spørsmålsliste. Ta en prat om det først, del dine gode intensjoner og spør hva den andre tenker – så er dere i gang…

Spørsmål og øvelser for å kartlegge kunnskaper om hverandre og bli bedre kjent, finner du i «Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold» (Gottman, 2017, s. 74-83)

Flere forslag til spørsmål her «Hva skal vi snakke om?» og på Fuelbox

Gottman, J. (2015). Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold. Oslo: Pantagruel

«Han avviser alle initiativ»

«Jeg har et stort spørsmål som jeg trenger hjelp med. Jeg elsker kjæresten min, likevel er dette veldig vanskelig. Vi er samboere med to barn og hverdagene er preget av alt vi bør og må. Uansett synes jeg det er viktig at vi holder på noe som er bare for oss to, typiske kjæresteting. Det er ikke bare at jeg tror det er viktig, jeg har lyst til det også! Jeg har tatt MANGE initiativ opp igjennom: romantiske måltider, spill og spørsmål for par, tivoli uten barn, konserter, korte eller lengre turer mm. Men han avviser alle initiativ (nesten), med ulike forklaringer. Før vi fikk barn skjedde det mer naturlig, mens nå er det et mønster hvor det er jeg som tar initiativ og han som avviser. Det er kjipt å bli avvist på den måten, samtidig tror jeg vi må holde på dette hvis vi skal klare å holde på kjærligheten – eller…?»

Til kvinnen som tar alle initiativ  
1) Du har helt rett
2) Hva skal til for å få ham til å innse det?
3) Hvordan sikre suksess?

Jeg treffer mange par som dere, og er vi heldige, kommer de til et vendepunkt. Min erfaring er at:

Den som avviser, vet ikke hva hun/han går glipp av

… og mitt mål for paret, er gjennombrudd:

Oppfordring til deg: ikke mist motet! Vis ham dette innlegget og be ham tenke seg godt om før han gir respons.

Et minimumssvar vil være at han er positiv og vil se på det sammen med deg. En innertier kunne være: «Du har helt rett. Jeg beklager at jeg har sviktet på dette punktet. Det må vi gjøre noe med – tror du vi kan klare det på egenhånd, eller ikke?»

Jeg heier på dere!

Relevante innlegg:
Hvem inviterer?
Eventmaker i parforholdet
«Vi har tenkt å prøve å være kjærester i sommer»
Hvordan få gresset grønnere på den «rette» siden?

I behov av en «marriage manager»?

I følge Wikipedia er en managers ansvar:

 • Aktiviteter
 • Taktikk
 • Trening
 • Veiledning
 • Ivareta utøvernes interesser

Er parforholdet i behov av en «marriage manager» for bedre resultater? Sammen definerer vi mål for sesongen, manageren kartlegger potensial og forvalter spillernes ressurser for optimale resultater. For tilbud tilpasset deres team: post@trinehuseby.no

Relevante innlegg:
Drømmejobben
«Jeg kjenner ingen andre som er sånn vi er»
«Det virker. Det må jeg motvillig innrømme»

Ikke bruk opp mannen din på oppussing

… eller hageprosjekter. Jeg har ikke tall på alle parene jeg har møtt, der han har brukt måneder på oppussing, påbygging, terrasser, gjerder og hage. Hun har tatt seg av husholdning og barn, ved siden av har de hver sin jobb. Når de kommer til meg, er det gjerne fordi de ikke har det så bra lenger.

Det kan godt hende han har satt pris på:
* Egentid og fri fra en krevende barneflokk
* Å drive med noe han er flink til
* Resultater av egen innsats

Men aller mest har han gjort det for hennes skyld. Fordi han vet hvor viktig det er for hennes trivsel, fordi hun har ønsket seg det og han ønsker å gjøre henne glad.

Etter lange dager og sene kvelder håpet han å bli møtt med takknemlighetog hengivenhet – og møtte det motsatte.

Paret har ikke sett hva som var i ferd med å skje og ikke vært i stand til å stoppe opp og gjøre grep. Men dette er alvor: vend i tide, det er ingen skam å snu!

Relevante innlegg:
«Arbeid utenfor husets fire vegger teller ikke»
«Uansett hva jeg gjør, blir det feil»
«Jeg er helt tom»

Når ble det en god idé å late som ingenting?

De hadde prøvd å snakke om samme tema fire ganger, én av dem hos terapeuten. Alle gangene ble HAN irritert og HUN lei seg. Hver gang hun brakte temaet på bane, håpet hun på bedre utfall. Og hver gang opplevde han at hun ikke kunne se det fra hans ståsted.

Siste gangen foreslo han å fortsette samtalen, da hun gråt og ville gå. Men hun avslo.

For HAM ble det en repetisjon av tidligere samtaler, for HENNE ble det resignasjon. Hun meldte avbud til neste avtale hos terapeuten og orienterte ham om det, uten at han stusset.

Da han dagen etter ga henne en klem, merket han avstand. Da han prøvde på en spøk, smilte hun pliktskyldig. Han spurte om de skulle snakke mer om det, men ble avvist. Hun foreslo at de bare kunne «late som ingenting». Han stusset, men lot det bli med det.

ALARM, ALARM! Her er det all grunn til å aksjonere:

 • Avslag
 • Avbud
 • Avstand
 • Avvisning

Når ble det en god idé å late som ingenting..?

Relevante innlegg:
En god samtale om et vondt tema
Ikke gå 100% inn for oppgaven

Vår = forventning

Det skrives spalte opp og spalte ned om hva som skal til for den perfekte ferien. Man kan ikke kjøpe den for penger eller «snekre» den på egenhånd – MEN man kan benytte smarte strategier:

1) Ta initiativ til en prat «for en bra sommerferie»
2) Bli klar over egne forventninger, be den andre bli klar over sine
3) Start samtalen med «Et nytt perspektiv på parforhold»
4) Bruk verktøyet under for å bli enige om innhold i sommerferien:

Verktøy for suksess for paret

Anne PARET Bjørn
 

       

Begge noterer hver for seg på en lapp hva man ønsker seg. Deretter bytter man lapper og stryker ut det den andre har notert, som man ikke har lyst til/ikke ville gledet seg til (NB! Det er ikke dårlig gjort; det er en del av oppgaven…). De ønskene som begge vil/begge kommer til å glede seg til, føres inn i midterste kolonne – der blir de stående – ønskene som kan utgjøre suksess for dere som par.

5) Avklar praktiske forberedelser og hold dere strengt til avtalen
6) Avklar hva hver av dere vil bidra med, for den stemningen dere er ute etter. – Vil du legge deg tidlig nok for å være uthvilt? Vil du stå opp tidlig for å ta din del av ansvaret? Vil du vise kjærtegn hver eneste dag? Vil du være bevisst på hva du har fokus på? Vil dere smile og le og si pene ting til hverandre? Hvis det går skeis, kan dere si «Unnskyld, det var dumt av meg» og gå videre?
7) Sørg for å innfri din del av avtalen

Flere råd i Nettavisen. Hvis det blir for vanskelig – søk hjelp!

Relevante innlegg:
«Vi har tenkt å prøve å være kjærester i sommer»
«Hva skal dere i sommer, da?»
«På hytta går det alltid bra»
Hvor spennende kan det bli?

«Egen-parterapi»

Begrepet oppsto i samtale med et par ved avslutningen av parterapi. «Vi har ikke hatt det så bra på flere år vi», sier han. Oppfølgingsspørsmål fra terapeuten blir hva de kan gjøre for å opprettholde det nye samspillet.

På dugnad kom vi frem til flere tiltak, herunder hans forslag om «egen-parterapi». Tiltaket består av en 60 minutters samtale hver 4. uke, etter samme prinsipper som parterapi, men gjennomført på egenhånd i eget hjem:

1.       Dato og kl.slett satt inn i kalenderen
2.       Skjermet fra forstyrrelser
3.       Scoring av hvordan de har det individuelt og som par fra 0-10
4.       Håndtering av ett vanskelig tema
5.       Bruk av kommunikasjonsteknikk
6.       Fem siste minutter satt av til å avslutte som venner

I tillegg får paret som utfordring å lage en plan for ritualer og tradisjoner, fra daglige kjærtegn til en reise i halvåret. Paret sier de tar oppgaven.

Mission completed

Relevant innlegg:
Restart
Utdrag fra en parterapi
«Det går bra»
«Mamma og pappa, kan ikke dere kline?»
«Der er kjæresten din!»

Samlivsterapeut