Trine Huseby

Kategorier
Kommunikasjon Parforhold

Forstå hverandre bedre

Couple Having Argument At Home

Her er en fem trinns metode for å forstå hverandre bedre. Metoden blir aktivt brukt i arbeid med par, som opplever at den andre forstår – endelig.

Når kommunikasjonen har stagnert, har det ofte sammenheng med at en eller begge ikke føler seg forstått. Det har oppstått en blokkering som påvirker alt samspill. Når de to forstår hverandre, blir blokkeringen borte og følelser og kommunikasjon kan på nytt flyte mellom dem. Energi frigjøres til å se ut over en selv, man blir mer fleksibel og mer velvillig.

Lag en ramme for samtalen. Velg kun ett tema. Den som er mest emosjonell (skuffelse eller frustrasjon), starter i lytteposisjon; person B. I eksemplet under er for enkelhets skyld A Arild og B Bente. Bruk god tid.

 1. Arild beskriver (uten å bli avbrutt) hvordan han tror at Bente har det i forhold til det aktuelle temaet:
  • Hva Bente tenker
  • Hva Bente føler
  • Hva Bente mener
  • Hva som er viktig for Bente

Arild holder på til han har sagt alt han kan komme på; målet er at Bente skal føle seg 100% forstått. Det er nå hun merker at han anstrenger seg til sitt ytterste for å forstå. Hvis Arild skulle «spore av» og snakke om egne opplevelser, griper Bente straks inn og minner om rammen.

2. Når Arild er ferdig, skal Bente først bekrefte det som Arild eventuelt «traff blink» på. Deretter skal hun korrigere Arild sin fremstilling (legge til og trekke fra), slik at det totale bildet blir slik Bente faktisk opplever det. Hvis Bente skulle «spore av» og snakke om Arild, griper han straks inn og minner om avtalen.

3. Arild skalerer fra 0-100 i hvilken grad han selv opplever å forstå Bente her og nå – etter korrigeringen.

4. Bente gjør det samme; skalerer i hvilken grad hun opplever at Arild forstår henne her og nå. Det er nå han får uttelling for sin innsats.

5 MIN PAUSE

5. Man gjentar prosessen i motsatt rekkefølge, slik at begge opplever å bli forstått. 

 

Dersom graden av forståelse skulle bli lav, se på det som trening og prøv flere ganger. Dersom prosessen skulle bli for vanskelig, ikke gi opp! Be om en time ved nærmeste familievernkontor eller hos samlivsterapeut for å få hjelp til å strukturere samtalen.