Trine Huseby

Parterapi

Parterapi er for par som:
  • Har det bra og ønsker å forebygge eller
  • Har noen avgrensede problemer som de ønsker hjelp til eller
  • Strever med samlivet generelt

Som terapeut tar jeg ansvar for å strukturere samtalen. Ved parterapi  tar jeg utgangspunkt i bestillingen fra paret. Kanskje man søker hjelp for å forstå hverandre bedre? Kanskje man vil bli bedre til å kommunisere? Kanskje man trenger å finne ut hvordan man i større grad kan få dekket sine behov i et parforhold? Kanskje er det et eller flere temaer som er så vanskelig at man trenger en som kan lose seg gjennom og lede frem til en konklusjon?

Mitt mål er at begge skal oppleve å bli hørt og forstått. At jeg skal bidra til et overordnet perspektiv og felles fokus. Å formidle tro og håp for paret. Å bidra til ny innsikt. Å lære bort verktøy for godt samspill. Å lete sammen med paret etter nye strategier som kan gi nye, positive erfaringer. Les mer her Hva er parterapi?

Vanlige uttalelser etter samtale:
«Dette burde vi gjort for lenge siden!»
«Det var godt å høre at vi er helt normale»
«Det var bra å få hjelp fra en som forstår begge»
«Det var lettere å snakke med en fremmed, enn vi trodde»
«Dette ga oss flere perspektiver»
«Vi trengte en som styrer samtalen»

PRISER
Parterapi kr 1400,-/time. Samtalene foregår i Oslo og på Teams. Kontakt post@trinehuseby.no NB! Avbestilling senest 48 timer før. Uteblitt time eller time som ikke er avbestilt må dessverre betales i sin helhet.