Telefon/TEAMS/Skype

Konsultasjon via telefon/Skype etter avtale.
Pris kr 500,- pr påbegynte halvtime. Kontakt post@trinehuseby.no