Trine Huseby

Kategorier
Familie Kommunikasjon

«Ut på Tour aldri sur»

Line og Lars har hatt samtaler for å bli bedre på kommunikasjon. Som for foreldre flest, blir det friksjon når de bryter med hverdag og rutiner for å dra på hytta. Når vi snakker sammen i dag, forteller de entusiastisk om Lines siste forslag til plan for hyttetur, som har blitt en suksess. De gleder seg allerede til neste hyttetur, og jeg har fått lov til å dele planen – til inspirasjon for andre småbarnsforeldre:

«Tour Berg-Larsens»

Avtale: 

 • Line planlegger og pakker barnas klær i bagger 
 • Lars pakker vogn ol
 • Line ordner snacks og drikke samt bleie/våtservietter til barn
 • Line pakker opp i pose/bag: mat og vin
 • Lars pakker bil
 • Lars kjører bil og bestemmer/håndterer lading (Line kan spørres ved behov, men ingen sure miner er lov fra noen side)
 • Kommer frem: begge pakker ut

På turen: 

 • Person A tar barna først
 • A lager frokost
 • Person B står opp 0830
 • B rydder frokost
 • B steller barna
 • A kan legge seg 1,5 time
 • B pakker saker til tur (snacks/drikke/klær/tilbehør)

Relevante innlegg:
«Mamma og pappa, kan ikke dere kline?»
«På hytta går det alltid bra»
Generøsitet i hverdagen
Foreldresamtalen

Kategorier
Kommunikasjon

«Jeg vet ikke hva folk legger i begrepet, egentlig»

Han er ikke alene. HUN ønsker å bli sett. HAN både ser, lytter og prøver å forstå – og enda føler hun seg ikke sett. Ikke rart det blir vanskelig.

Det som er positivt, er at han innser at det ikke fungerer og stiller spørsmålet. Det som gjenstår, er at han finner svar og prøver på nytt. Hva som er fasiten, vil være individuelt. For mange handler det om en opplevelse av at:

«Du skjønner hvordan det er å være meg,
og jeg merker at du tar hensyn til det»

Hva det vil si for akkurat henne, kan han spørre henne om. I tillegg kan han:

 1. Be om konkrete eksempler
 2. Be om anerkjennelse når han lykkes, fremfor kritikk når han ikke lykkes
 3. Ønske seg å bli sett, selv

Relevante innlegg:
Ta en Gottman!
«Når hun starter med den negative tonen, trekker jeg meg unna»
«Når du har det vondt, stanser verden og jeg lytter»
«Hvordan skal jeg trøste?»
Kunsten å reparere
Når ble det negativt å være enkel?

Kategorier
Kommunikasjon Tankevekkere

Forsvarsposisjon

Hva oppnår man med forsvar? På en god dag, med en klok partner, kanskje følgende respons:

«Å ja – DA skjønner jeg! Ikke rart at du reagerte»
«Er det SÅNN du har det, da forstår jeg deg!»

Hvor ofte får du egentlig den responsen, etter å ha forsvart deg? Jo, det er når roen har senket seg. Alle følelser regulert. Forståelse og velvilje.

Det er tilstrekkelig at én av dere er følelsesmessig aktivert: ikke regn med den responsen. Forsvar vil bare virke mot sin hensikt.

Kan du se på det som posisjoner? Og velge lytteposisjon fremfor forsvarsposisjon? Ved å lytte, bekrefte og forstå, vil det ha en helt annen effekt.

Etter et par dager kan du si at det ser annerledes ut fra ditt ståsted, be om din tur til å dele. Du bør få «go»…

Relevante innlegg:
Det kan hende du har rett
Hold munn!
«Når du har det vondt, stanser verden og jeg lytter»

Kategorier
Kommunikasjon

En enkelt hendelse, eller et gjennomgående problem?

Jeg skylder å gjøre oppmerksom på et fenomen som mange par lider under: det som for den ene er en enkelthendelse, er for den andre et gjennomgående problem. På sikt blir det krise.

Den ene (oftest han) har opplevd at en kjip hendelse ble gjort opp der og da, gjerne etter krangel og forsoning. For eksempel hvis han har gjort en prioritering på bekostning av henne. Den andre (oftest hun), er mindre opptatt av den enkelte hendelsen, men derimot av et gjennomgående problem som enkelthendelsen representerer – for eksempel at hun føler hun ikke kan stole på ham.

Det utspiller seg ofte slik:

 • Hun reagerer spontant og kraftig på en hendelse, som for henne er et gjennomgående problem
 • Han kan ikke med sin beste vilje forstå at én hendelse kan skape sterke reaksjoner, og at ting som skjedde for lenge siden, blir trukket frem etter noe som skjedde
 • Hun prøver å forklare
 • Han synes hun overreagerer
 • Hun føler seg ikke forstått
 • Han opplever at «det er hun som er problemet»
 • Avstanden mellom dem øker

Fenomenet handler gjerne om at hun ikke har klart å formidle/han ikke har klart å oppfatte – sentrale, gjennomgående temaer, som for eksempel tillit. Mens hun over tid har mistet tillit og kan bli rasende fordi «det er ett menneske her på jord hun trenger å stole på», kan han bli fryktelig frustrert fordi hennes reaksjoner stresser ham, han føler seg urettferdig behandlet, han vet ikke hvordan han skal håndtere det og avstanden mellom dem gjør ham fortvilet; han vil så gjerne at de skal være nær og ha det bra.

En mann i parterapi sa det på denne måten: «Jeg har skjønt at for henne inngår alle enkelthendelsene i en serie, det er som en rød tråd. Det har det vært veldig viktig å skjønne. Men jeg sliter enda med det, når hun blir så sinna».

Velkommen i parterapi.

Relevante innlegg:
Skade større enn antatt?
Få slutt på kranglingen
«Ta en Gottman!»
«Det er avgjørende»
Tema eller hendelse

Kategorier
Kommunikasjon

«Jeg bestemte meg for å forandre innstilling»

Uttalelsen kommer fra en mann i parterapi. Vi har snakket sammen om hvordan de hadde det før, hva de strever med nå – og hva de ønsker seg.

Allerede i andre samtale ble det klart at han har følt seg overkjørt i et viktig familiespørsmål. Dette har gjort mer med ham enn hun har forstått. Mens hun har vært klar for å få det bedre sammen, har han «holdt på bremsen» siden beslutningen ble tatt.

Vi går tilbake til beslutningen og det han opplever som overkjøring. Han forteller, jeg stiller spørsmål, hun lytter. Det som skjer når hun lytter denne gangen, er at hun tar inn over seg hvordan dette har vært for ham og hun får mulighet for å gjøre det godt igjen.

Med hele seg viser hun at hun er lei seg for hvordan hun gikk frem. Hele henne utstråler «unnskyld». Vi gjør ikke mer ut av det da, enn at han sier «det var bra».

Dette kan ha vært medvirkende årsak da vi treffes neste gang, og hun forteller om sms’en han sendte da hun var på jobb:

«Jeg har bestemt meg for å forandre innstilling»

«Jeg vil slutte å være negativ og henge meg opp i ting. Jeg skal ha en positiv innstilling». Hun forteller at hun gråt av lettelse foran sine kolleger, og at han HAR endret innstilling.

Begge forteller at de har snakket mer sammen og hatt det bedre. Fortsettelsen blir å jobbe videre med andre temaer, men med ny innstilling. Jeg har drømmejobben!

Relevante innlegg:
En handlekraftig mann
Om å ta seg sammen

Kategorier
Kommunikasjon Tankevekkere

I vranglås

Couple quarreling with each other

Hvis man skal leve godt sammen med et annet menneske, er det viktig med fleksibilitet. Det er viktig at det er rom for begges behov. Det er viktig at man kan prøve seg frem og gjøre nye erfaringer. Og det er viktig at ting kan være i utvikling og endre seg med tiden.

Det hender jeg møter par hvor den ene har bestemt seg for noe og ikke er til å rikke på. Det kan hende hun har prøvd mange ganger før, og er redd for å bli skuffet igjen. Eller at han har overskredet sine egne grenser, og det er ikke mer å gi. Og så hører vi den ene si: «Det er uaktuelt», «Det kan du bare glemme» eller «Det kommer ikke til å skje».

Det som SKJER, er at samtalen låser seg der og da. -Og samspillet låser seg i fortsettelsen. -For hvilke muligheter finnes da, hvis den ene har sluppet ned en bom? Kan hende den andre reagerer med å resignere; å innrette seg på bekostning av egne behov. Eller kan hende den andre reagerer med protest: «Da bryr jeg meg ikke om deg og dine meninger, jeg gjør som jeg vil». Resultatet blir parallelt løp, og de mister det fellesskapet de kunne hatt.

Det er fullt mulig å føle/mene/tro at man ikke klarer/er villig til kompromiss eller endring. Problemet oppstår når man hevder det.
-Så hvis du kjenner at du har prøvd mange ganger og har gitt opp, kan du prøve igjen – for parforholdets skyld? Eller når du har overskredet egne grenser, kan du gi uttrykk for at det er overveldende NÅ, men at du er villig til å vurdere det igjen, senere?

På denne måten viser du at det er muligheter. Der det er rom for muligheter, kan ting skje. Rett som det er, er jeg vitne til at par kommer opp med løsninger de ikke har kommet på tidligere. Stadig vekk ser jeg at par som får nye erfaringer, vurderer ting annerledes. Og ikke minst ser jeg at par som opplever godt samspill, blir mer velvillig innstilt. Jeg har drømmejobben.

Å gå i vranglås kan beskytte deg mot endring, men det hindrer parforholdet ditt i utvikling. Klarer du å låse opp og se hva som skjer?

Relevante innlegg:
Det kan hende du har rett 
«Vi er så forskjellige!»
Oppdrag parterapi

Kategorier
Kommunikasjon

«Jeg tror det er hormoner»

…. sier hun, og han tror ikke sine egne ører.

Hun har vært ustabil i humøret og vekslet mellom irritasjon og tårer. Dette gjør ham alltid på vakt; han vet ikke når han er ønsket og når han er et irritasjonsmoment – best å ligge lavt i denne delen av syklusen.

I dag ser hun direkte på ham uten kritikk eller tårer,
og sier at hun tror det er hormoner. Det tror han også.

Informasjonen gjør ham trygg, sterk og forberedt:
•    Kritikk vil han ikke ta innover seg
•    Svingninger vil han ikke bli en del av
•    Tårer vil han ta på strak arm

Mens han venter på bedre tider

Relevante innlegg:
Hvilke virkemidler har du?
En innrømmelse
«Fare over»
«Når hun starter med den negative tonen, trekker jeg meg unna»
Hva trenger hun?

Kategorier
Kommunikasjon Tankevekkere

Utsett responsen til i morgen!

Når par beskriver sine krangler og konflikter – eller jeg ser det utspille seg foran meg – handler det gjerne om at begge blir opprørt, avbryter hverandre, forklarer og prøver å gjøre seg forstått.

Når en profesjonell strukturerer samtalen, er det lettere å beherske seg og anstrenge seg for å forstå. – Og så lurer paret på hvordan de skal klare det hjemme på egenhånd, uten å gå inn i det vanlige mønsteret. Forslag:

Utsett responsen til i morgen!  

Fremgangsmåte:
Den som er mest opprørt (bekymret, frustrert eller lei seg), er førstemann til å presentere hvordan det ser ut fra hans/hennes ståsted. Den andre lytter oppmerksomt og anstrenger seg for å forstå. Ingen kommentarer eller innvendinger. Før avslutning, foretas en kvalitetssikring ved at den som har lyttet, oppsummerer hva man har oppfattet. Den som er opprørt, supplerer ved behov. AVSLUTNING.

NESTE DAG gjennomfører man tilsvarende sekvens, hvor den som lyttet, får komme med respons og presentere sine betraktninger – og få samme oppmerksomhet, oppsummering og mulighet for å supplere, som den andre fikk dagen før.

Når teknikken har stor effekt, handler det om at man ved å hale ut prosessen på denne måten, er mer fokusert og følelsene bedre regulert, enn når man snakker i munnen på hverandre. – Med tilsvarende mulighet for å bli hørt og forstått – uten krangel og konflikt.

Relevante innlegg:
Forstå hverandre bedre
Få slutt på kranglingen
Prosess
Det kan hende du har rett

Kategorier
Kommunikasjon Tankevekkere

«Når du blir møtt med irritasjon»

«er ikke tristhet det første som slår deg», sier han. Han opplever henne ofte som irritert og avvisende. Han sier det noen ganger kan være begrunnet; at han prioriterer jobben høyt og ikke tar nok ansvar hjemme. «Men like ofte kan det være helt ubegrunnet og det føles veldig urimelig».

I løpet av samtalen har det kommet frem at bak irritasjonen ligger andre følelser, som har vært vanskelig å formidle: hun er trist. Hun opplever at de har mistet kontakten og at hennes fremstøt ikke har nådd frem. Hun har savnet ham.

Det tar tid før han klarer å legge til side egne reaksjoner på all hennes irritasjon. Men måten hun nå henvender seg på, gjør ham mer mottagelig. Det er her vendepunktet kommer:

HUN uttrykker seg på en ny måte.
HAN lytter annerledes enn han pleier.

Det er dette par søker hjelp for, men det går også an på egenhånd:
1) Start med deg selv og få tak i hvilke følelser som ligger bak irritasjonen
2) Sørg for å få den andres fulle oppmerksomhet før du deler
3) Gi den andre tid til å omstille seg

Målet er å få den andre til å forstå at det du faktisk ønsker, er positivt: «Jeg ønsker mer kvalitetstid sammen med deg»

Relevante innlegg:
«Når hun starter med den negative tonen, trekker jeg meg bare unna»
Tap av nærhet – like vondt som tap av partner
«Jeg ser at du har vært irritert i hele dag»
«Hvem er urimelig, han eller jeg?»
«Hvordan snakke med en som ikke har følelser?»

Kategorier
Kommunikasjon Tankevekkere

«Det er avgjørende»

Paret har ønsket hjelp til å lege gamle sår; ting som har skjedd for lenge siden, men som fortsatt kommer i veien for å ha det bra.

Første gangen vi gjør dette, blir han satt i lytteposisjon mens hun lar seg intervjue. Hun snakker om tillitsbrudd flere år tilbake i tid og hva det gjorde med henne. Det som har manglet frem til i dag, er at han lytter, viser at han forstår hvordan det var for henne, tar ansvar og beklager.

Han klarer seg utmerket i lytteposisjon. Det er på tide å gi henne respons, og for sikkerhets skyld sjekker jeg ut før jeg gir ham ordet, om han har forstått oppdraget. Hans umiddelbare «ja» er ikke helt overbevisende, og jeg ser inntrengende på ham og sier:

«Det er avgjørende hvordan du møter henne nå»

Han nøler og får tilbud om en time-out for å bli helt klar. Han velger å rusle opp og ned korridoren mens hun og jeg venter i stillhet. Etter tre minutter kommer han tilbake og sier han er klar, denne gangen overbevisende.

Det skulle vise seg at han var klar, og leverte en praktfull respons. Når vi etterpå oppsummerer og jeg spør om det var krevende, svarer han at «det var avgjørende at du sa det var avgjørende».

Neste gang vi møtes, er det han som skal få hjelp til å lege sår. Han snakker om en gang han var redd hun var utro, og hun ikke møtte hans behov for trygghet.

Blank i øynene beskriver «hun som ikke pleier gråte», hvor lei seg hun er for det.

Når sår skal gro, er behandlingen avgjørende.

Relevant innlegg:
«Kan vi ikke bare ha det bra?»