Kategorier
Kommunikasjon

En enkelt hendelse, eller et gjennomgående problem?

Jeg skylder å gjøre oppmerksom på et fenomen som mange par lider under: det som for den ene er en enkelthendelse, er for den andre et gjennomgående problem. På sikt blir det krise.

Den ene (oftest han) har opplevd at en kjip hendelse ble gjort opp der og da, gjerne etter krangel og forsoning. For eksempel hvis han har gjort en prioritering på bekostning av henne. Den andre (oftest hun), er mindre opptatt av den enkelte hendelsen, men derimot av et gjennomgående problem som enkelthendelsen representerer – for eksempel at hun føler hun ikke kan stole på ham.

Det utspiller seg ofte slik:

  • Hun reagerer spontant og kraftig på en hendelse, som for henne er et gjennomgående problem
  • Han kan ikke med sin beste vilje forstå at én hendelse kan skape sterke reaksjoner, og at ting som skjedde for lenge siden, blir trukket frem etter noe som skjedde
  • Hun prøver å forklare
  • Han synes hun overreagerer
  • Hun føler seg ikke forstått
  • Han opplever at «det er hun som er problemet»
  • Avstanden mellom dem øker

Fenomenet handler gjerne om at hun ikke har klart å formidle/han ikke har klart å oppfatte – sentrale, gjennomgående temaer, som for eksempel tillit. Mens hun over tid har mistet tillit og kan bli rasende fordi «det er ett menneske her på jord hun trenger å stole på», kan han bli fryktelig frustrert fordi hennes reaksjoner stresser ham, han føler seg urettferdig behandlet, han vet ikke hvordan han skal håndtere det og avstanden mellom dem gjør ham fortvilet; han vil så gjerne at de skal være nær og ha det bra.

En mann i parterapi sa det på denne måten: «Jeg har skjønt at for henne inngår alle enkelthendelsene i en serie, det er som en rød tråd. Det har det vært veldig viktig å skjønne. Men jeg sliter enda med det, når hun blir så sinna».

Velkommen i parterapi.

Relevante innlegg:
Skade større enn antatt?
Få slutt på kranglingen
«Ta en Gottman!»
«Det er avgjørende»
Tema eller hendelse