Trine Huseby

Kategorier
Familie

Foreldresamtalen

Happy young parents playing with cute children on sofa

De fleste foreldre vet hva som skal til. De har lest og lært og gjør så godt de kan. Kanskje enige om målsetninger, men uenige om veien til målet. Det er ikke det største problemet.

Mange foreldre er slitne. De mangler overskudd til å sette opp regler, inngå avtaler med barna og følge opp. De har ikke krefter til å gjennomføre alt de gjerne ville.

I stedet for kontinuerlig kamp for å leve opp til egne idealer, foreslås realitetsorientering, bevisste valg og innsats tilpasset kapasitet. Gjør dere klar for foreldresamtalen. Den krever et minimum av overskudd, en arena utenfor hjemmet og ro til å snakke uforstyrret i inntil 3 timer. For å komme i havn med konklusjoner som begge vil følge lojalt, er det av stor betydning at samtalen er strukturert. Arbeid dere systematisk gjennom følgende spørsmål:

  • Hvilke kamper skal vi kjempe? Og hvilke skal vi ikke kjempe..?
  • Hvilke områder skal vi fokusere på dette semesteret? Og hvilke skal vi vente med til neste semester..?
  • Hvilke konsekvenser kan vi bli enige om? Hvilke konsekvenser kommer vi ikke til å klare å følge opp?
  • Hvordan kan vi sikre oss litt avlastning, så vi får pause og tid til å hente oss inn?
  • Hvilke aktiviteter kan vi velge bort, så vi får mer ro i hverdagen?
  • Hvordan kan vi støtte og inspirere hverandre, heller enn å anklage? Kappes om å hedre hverandre
  • Hva er din styrke som mamma? Og din styrke som pappa?
  • Når skal vi evaluere? Sikre at vi løfter blikket sammen og ser på det fra et overordnet perspektiv?

Les om snuoperasjon for foreldre her Streng pappa / ettergivende mamma

Relevante innlegg:
Småbarnsfase og parforhold
Barneoppdragelse på din eller min måte?