Streng pappa / ettergivende mamma

Scared little girl hiding behind mother from violent father

En høy andel foreldre jeg snakker med, beskriver pappa som streng og mamma som ettergivende. Det som kjennetegner dynamikken, er at pappa ikke ville vært så streng, hadde det ikke vært for at mamma var så ettergivende. Og at mamma ikke ville vært så ettergivende, hadde det ikke vært for at pappa var så streng. Noen ganger er det omvendt.

Begge foreldrene synes den andre er for mye, og forsøker å kompensere. Når pappa blir streng, blir mamma snill og trøster. Når mamma «duller,» blir pappa streng og setter grenser. Barn trenger begge deler, men mer balansert.

Omsorg for barn har to dimensjoner:
  1. Nærhet, støtte, oppmuntring, hjelp og stimulering («den varme dimensjonen»)
  2. Regulering, korrigering og grensesetting («den harde dimensjonen»)

Vi ser ofte at mødre og fedre har styrke og svakhet på hver sin dimensjon. Pappa kan med fordel bli bedre på den varme dimensjonen, mamma kan med fordel bli bedre på den harde dimensjonen.

Råd til streng pappa og ettergivende mamma
  • Gjennomfør en SNUOPERASJON der begge tar ansvar for den dimensjonen de kan bli bedre på
  • Bli enige om dato for når dere starter, så dere unngår at begge venter på den andre
  • Avtal dato for evaluering, så dere sikrer at det ikke sklir ut
  • Fortell hverandre konkret hva dere ønsker å oppnå på hver deres dimensjon
  • Husk at dette handler mer om hvordan barna opplever deg, enn hvordan du opplever partneren din 
  • Unngå å føre regnskap over hva den andre får til og ikke får til. Pass på deg selv
  • Vær nøye med å anerkjenne den andres innsats når dere registrerer endring, se Kappes om å hedre hverandre
  • Hvis streng innebærer sint – og sint medfører redd – søk hjelp. Barn skal ikke være utrygge sammen med foreldrene sine

En snuoperasjon krever gjennomføring fra begge parter. Resultatet kan bli ikke bare bedre balanse for barna, men også at mamma og pappa ser hverandre i et nytt lys. Er det noe å vente med?

Relevante innlegg:
Han er for streng med barna!
Barneoppdragelse – på din eller min måte?