Side2 18. november 2015

«Jeg forlot mannen min for ham – han gjengjeldte ikke tjenesten»