Trine Huseby

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) 22.03.19

Biologiske barn, bonusbarn – og forskjellsbehandling

Det blir et stort problem i en nyetablert familie med blanding av biologiske barn og bonusbarn  – når mor og far i huset har ulike muligheter for hva de kan tilby av ting og aktiviteter som koster penger. 

Artikkelen er skrevet av familie- og samlivsterapeut, Trine Huseby og har tidligere blitt publisert på www.trinehuseby.no/ Les saken her