Telefon/Skype/Teams

Konsultasjon via telefon/Skype/Teams etter avtale.
Pris kr 500,- pr påbegynte halvtime. Kontakt post@trinehuseby.no

Samlivsterapeut