Telefon/Teams/Skype

Konsultasjon via telefon/Teams/Skype etter avtale.
Pris kr 600,- pr påbegynte halvtime. Kontakt post@trinehuseby.no