Trine Huseby

Telefon/Teams

Konsultasjon via telefon/Teams etter avtale.
Pris kr 700,- pr påbegynte halvtime. Kontakt post@trinehuseby.no
NB! Avbestilling senest 48 timer før. Uteblitt time eller time som ikke er avbestilt må dessverre betales i sin helhet.