VG 6. desember 2013

VG Sover hver for ossIntervjuet i VG