Avklaringssamtale

Avklaringssamtale er hjelp til å finne sin konklusjon, der en eller begge parter er usikre, les mer her: Avklaringssamtale

PRISER
Avklaring kr 1400,-/time. Samtalene i Oslo og på Teams. Kontakt post@trinehuseby.no