Trine Huseby

Avklaringssamtale

Avklaringssamtale er hjelp til å finne sin konklusjon, der en eller begge parter er usikre, les mer her: Avklaringssamtale

PRISER
Avklaring kr 1400,-/time. Samtalene foregår i Oslo og på Teams. Kontakt post@trinehuseby.no NB! Avbestilling senest 48 timer før. Uteblitt time eller time som ikke er avbestilt må dessverre betales i sin helhet.