Kategorier
Kommunikasjon Parforhold

«Hun er så mye på mobil og Facebook»

Young woman using mobile phone, while husband asleep

«Det er ikke det at jeg ikke unner henne å prate med venninner. Og jeg tåler at hun snakker om oss og om meg, jeg er ikke redd for det. Men jeg synes hun er veldig mye fokusert på mobilen. Eller Facebook. Og jeg kan jo ikke vite hva hun gjør eller hvem hun er med. Jeg synes hun bruker veldig mye tid på det. Hva burde jeg gjøre?»

Til mannen som synes hun er så mye på mobil og Facebook

Jeg har hørt flere menn gi uttrykk for det samme. Det er to ting som går igjen:

  1. Hun blir utilgjengelig for kontakt og virker uinteressert
  2. Frykten for at hun har et forhold til en annen

I samtaler hvor kvinnen er tilstede og hører mannen gir uttrykk for dette, hører vi ikke sjelden kvinnen svare at hun synes hun har lite utbytte av samvær med mannen, at hun har prøvd å ta kontakt uten å bli imøtekommet, at hun har glede av kontakt med venninner og at det er helt uskyldig.

Som terapeut kan jeg raskt se når begge gir uttrykk for samme ønske: kontakt. De to er imidlertid ulikt stilt i forhold til timing; hun ønsket det før, han ønsker det nå. Det er ikke uvanlig at paret «slår inn» på ulike tidspunkt. Uheldig, men ofte mulig å gjenopprette. Hvis du ønsker å gjenopprette kontakten, prøv dette:

  • Unngå kritikk selv om du synes det er kritikkverdig (kritikk er en veldig lite heldig åpning for en samtale der man ønsker å bli lyttet til)
  • Fortell at du gjerne vil ha mer kontakt med henne, og at du ser at du kunne ha gjort mer for dette før (hvis du er dyktig her, vil det forhåpentligvis gjøre henne åpen for å lytte oppmerksomt på neste punkt)
  • Fortell henne hvorfor du ønsker mer kontakt, så detaljert som mulig (dette er det magiske øyeblikket, det er her hun får høre det alle ønsker å høre; hvorfor hun er betydningsfull, hvorfor du er interessert i akkurat henne, hva som gjør henne attraktiv å være sammen med)
  • Spør om ikke dere kan finne på noe sammen. Kom med et forslag du tror vil slå an. Spør om det er noe hun har lyst til.

Jeg tror du har gode odds!

Relevante innlegg:
«Pass på kona di»
Tåler hun ham?
Hva kan du by på av overraskelser?
«Hva kan jeg bidra med?»
Slik finner du tilbake til romantikken!