Trine Huseby

Kategorier
Hjelp fra samlivsterapeut

«I grevens tid»

Uttrykket «å komme i grevens tid» betyr å komme i akkurat rette øyeblikk, gjerne også med bibetydning at det er i siste liten, Wikipedia

I den senere tid er det mange par som søker hjelp og som beskriver en stor krise: den ene har blitt veldig usikker på forholdet, mens den andre er livredd for at det skal bli slutt

Det som kjennetegner parene, er at det har skrantet lenge, ofte har den ene foreslått å søke hjelp, men den andre var ikke klar. Så har tiden gått og risikoen økt. I møtet med disse parene blir jeg først og fremst opptatt av å formidle at det er hjelp å få. Dernest blir prosessen ofte slik:

  1. Avklare hvorvidt det finnes mulighet for tid og prosess
  2. Begge blir ivaretatt med sine følelser av frykt eller frustrasjon
  3. Konstruktiv dialog der paret får snakket om det som er viktigst først
  4. Avklare hvordan man skal forholde seg til snakking og fysisk nærhet i en uavklart fase
  5. Dersom den ene har blitt følelsesmessig involvert i en annen, avklare hvilke konsekvenser dette skal få
  6. Dersom den som er usikker, velger å bruke tid og ha prosess:
    Avklare muligheter og begrensninger i parforholdet – slik at det blir klart for begge hvorvidt de er motivert for å gjøre en innsats – for et forhold som er verdt å være i og som gir mer enn det koster

Noen ganger blir det raskt avklart, det er når den ene har blitt sikker i sin beslutning. De aller fleste tar det veldig på alvor og ønsker hjelp til avklaring både for å bli sikrere selv, men også av respekt for den andre – og av hensyn til familien, der det er barn.

Ikke vent til «grevens tid», det er mye mer dramatisk for alle parter. Les hvordan man kan få gresset grønnere på den «rette» siden.

Relevante innlegg:
«Det går bra»
Er det håp for oss?
Stillas – en konstruksjon for å holde parforholdet på plass
«Oppvåkning» i parforhold
Slik finner du tilbake til romantikken!