Category Archives: Hjelp fra samlivsterapeut

Oppdrag parterapi

Beauty couple solved their problems on psychotherapy

Jeg treffer et par som strever og har gjort det lenge. De krangler mye og har lite nærhet. Begge ønsker å gjøre en innsats for å få det bedre.

Jeg starter med å kartlegge potensial: Paret forteller hvordan de hadde det før og hvordan de ønsker å ha det. De forteller hva de setter pris på hos hverandre, selv om de ser dette sjeldnere nå. De deler positive erfaringer. Jeg forstår at de er glad i hverandre, tross alt.

Vi går videre til problemområder. Paret strever som mange andre med uenighet om ansvarsfordeling i hjemmet. Hun synes hun tar mest ansvar, han synes hun tar for lite hensyn til at han har en belastende arbeidssituasjon.

Vi starter arbeidet med kommunikasjonsteknikk; paret lærer hvordan de kan ha konstruktiv kommunikasjon om vanskelige temaer. De får i hjemmeoppgave å trene på time-out og tale-/lytteteknikk. Vi avslutter 1. samtale.

Paret kommer tilbake til 2. samtale – det er alltid spennende for en terapeut å se hva de har fått til. Paret sier de hadde det kjempefint første 1 1/2 uken; de fikk en “ny start,” de hadde mange gode samtaler og mer nærhet. Mannen sier:“Så fint som vi hadde det da, har vi aldri hatt det”.

Men kommunikasjonsteknikk er ikke nok. Etter noen dager var begge slitne og de fortsatte å krangle selv om den ene hadde bedt om time-out. Her er det terapeuten kommer inn. Paret blir forpliktet til lojalitet mot avtaler de har inngått, og vi skjerper teknikken. Begge er innstilt på å jobbe videre og terapeuten noterer seg potensial: nye, positive erfaringer, skjerpet teknikk og motivasjon hos begge. Paret får tilbud om flere samtaler og takker ja. Mannen sier: “Vi burde vært her annenhver dag, vi.”

Jeg kommenterer at han prater mer enn henne, og spør om det er representativt. Begge sier ja. Jeg spør hvordan dette er for henne, og hun sier det er et problem. Mannen lener seg tilbake og er stille. Terapeuten noterer seg at han har evne til å lytte oppmerksomt. Kvinnen forteller at hun tar seg i å gjenta seg selv når de prater eller krangler, fordi hun føler hun ikke “kommer gjennom”.

Her kommer ny innsikt. Hun har ikke nådd gjennom og føler seg ikke forstått.Det oppstår en sperre i kommunikasjonen mellom dem, jfr. Forstå hverandre bedre. Resultatet er mistrivsel, dårlig kommunikasjon og mangel på nærhet. Kanskje må vi tilbake til hva det har gjort med henne at hun ikke har nådd gjennom over tid, jfr. Sår som ikke vil gro. Kanskje holder det at hun blir lyttet til fra nå. Mannen får anerkjennelse for at han så godt viser at han kan lytte.

Før vi avslutter, spør jeg hva det blir viktig at de har fokus på nå. Mannen sier: “Jeg må lytte mer.” Kvinnen sier: “Mer nærhet.” I tillegg må de selvfølgelig være lojale mot avtaler om kommunikasjonsteknikk. Jeg har forhåpninger til dette paret.

For å lese mer, se Utdrag fra en parterapi

Ikke vent for lenge!

Relationship breakdown. Depressed young man holding hand on head and looking away while woman sitting behind him on the couch

Ikke sjelden treffer jeg par der den ene har foreslått å søke hjelp, mens den andre har nølt eller nektet. Den ene foreslo det kanskje for flere år siden, men den andre var ikke klar. Hun eller han ønsket å ordne opp selv, gi det tid.

Det er ikke uvanlig å være i utakt i forhold til timing. Det som er veldig uheldig, er de gangene det var nødvendig med hjelp, men den ene innså det mye senere enn den andre. Konsekvensene er kan være:

  • Motivasjonen hos den som først var klar, har sunket
  • Skuffelse og bitterhet gjør prosessen med å lege sår  mer krevende og det tar lenger tid
  • Noen ganger er det for sent; den som først var klar, har resignert

Start prosessen før det blir for tungt. Arbeidet blir mer lystbetont og resultatene kommer raskere.

Spørsmål til en samlivsterapeut?

love, family, phychology and happiness concept - young couple hugging at psychologist office

Jeg får samlivsspørsmål som innspill til bloggen, og takker for tilliten. Noen utvalgte spørsmål med kommentarer blir publisert. Til nå har de fleste spørsmålene kommet fra kvinner. I arbeidet mitt treffer jeg daglig menn med like mange spørsmål, dilemmaer og utfordringer. Noen av dem har få eller ingen å diskutere samlivsspørsmål med. Dersom du/dere synes spørsmål og svar online er en god mulighet, kan spørsmål sendes hit: post@trinehuseby.no Utvalgte spørsmål med kommentarer vil bli presentert anonymt på bloggen.

La oss starte ut med spørsmål fra en ukjent kvinne, se neste innlegg:

“Møte med ekskjæresten ga hjertebank”

 

Krangling er kjipt

Couple Having Argument At Home

De fleste synes krangling er kjipt. Alle jeg kjenner, synes kommunikasjon er vanskelig av og til. De som søker hjelp for dette, ønsker å forstå hverandre bedre og å lære teknikker for å krangle mindre og kommunisere bedre. Det er fullt mulig.

Man kan få til mye hvis:
  • Begge innser at de har ansvar for kommunikasjon som ikke fungerer
  • Begge er innstilt på å gjøre ting annerledes selv om det er vanskelig
  • Begge prioriterer tid til å jobbe med kommunikasjon

I min praksis ser jeg ofte at par som strever med kommunikasjon, venter for lenge med å gjøre noe med det. Det som kan skje da, er at man utvikler et destruktivt samspillsmønster som er vanskelig å bryte. Eller at gjentatte skuffelser går over i bitterhet og at det blir vanskelig for å bli finne motivasjon til å ta tak i det. I verste fall fører det til tilbaketrekking og resignasjon, som er en alvorlig trussel for forholdet. Mitt råd er at dersom én synes det er nødvendig å gjøre en innsats for kommunikasjonen; da er det smart å gjøre det. Innsatsen trenger ikke å foregå på dennes premisser. Se Han vil ikke bli med til samtaler.

For par som ønsker samtaler ved Sundvolden Hotel, se her Parterapi

Familievernkontorer finnes over hele landet og er gratis, se her Bufdir