Kategorier
Parforhold Utroskap

«Walls & windows»

Couple looking into shop window
– et begrep for å illustrere grensene mellom deg og andre

Den amerikanske Shirley P. Glass, psykolog, forsker og forfatter – omtalt som ekspert på utroskapsfeltet, står bak en modell som illustrerer grensene mellom oss selv og andre (Glass, 2004).

Glass bruker begrepet «walls and windows» for å symbolisere graden av følelsesmessig involvering i og utenfor ekteskapet. Nærhet i ekteskapet forutsetter ærlighet og åpenhet om viktige temaer i livet. I et forpliktende forhold setter paret opp en vegg som skiller dem fra krefter utenfor som kan splitte dem. De ser på verden utenfor ekteskapet gjennom et felles vindu av åpenhet og ærlighet. Paret er en enhet og står sammen når de håndterer barn, svigerforeldre og venner.

Ved å holde tilbake informasjon og ha hemmeligheter for ektefellen, reiser man en vegg som hindrer fri flyt av tanker og følelser, som tidligere styrket nærheten mellom de to. Når man involverer seg følelsesmessig i en annen og åpner mulighetene for å bli nærmere kjent, åpner man vinduet for å slippe den andre inn, samtidig som man reiser en vegg som ekskluderer ektefellen. Grensene forskyves gradvis og ofte ubevisst.

Følelsesmessig involvering i en 3. part rokker ved ekteskapets sikkerhetssystem. Ekteparet er ikke lenger en enhet. «Den andre» kommer på innsiden og ektefellen på utsiden. «Walls and windows» kan tydeliggjøre grensene til enhver tid. Ved å spørre seg selv om plassering av vegger og vinduer, kan man enkelt avgjøre om en relasjon på utsiden har beveget seg forbi den vennskapelige grensen og er nærmere enn ektefellen.

Fritt etter Glass’ «NOT just friends», 2004

Neste innlegg: Hvordan unngå utroskap? Strategier på 3 nivå.

Del dette innlegget: