Trine Huseby

Kategorier
Hjelp fra samlivsterapeut

Ikke vent for lenge!

Relationship breakdown. Depressed young man holding hand on head and looking away while woman sitting behind him on the couch

Ikke sjelden treffer jeg par der den ene har foreslått å søke hjelp, mens den andre har nølt eller nektet. Den ene foreslo det kanskje for flere år siden, men den andre var ikke klar. Hun eller han ønsket å ordne opp selv, gi det tid.

Det er ikke uvanlig å være i utakt i forhold til timing. Det som er veldig uheldig, er de gangene det var nødvendig med hjelp, men den ene innså det mye senere enn den andre. Konsekvensene er kan være:

  • Motivasjonen hos den som først var klar, har sunket
  • Skuffelse og bitterhet gjør prosessen med å lege sår  mer krevende og det tar lenger tid
  • Noen ganger er det for sent; den som først var klar, har resignert

Start prosessen før det blir for tungt. Arbeidet blir mer lystbetont og resultatene kommer raskere.