Trine Huseby

113 Results for "han ønsker"

Han ønsker sex

Posted on August 23, 2015

romantic couple kissing while holding ice cream

En helt vanlig dag på jobben møter jeg ulike par som ønsker hjelp til å kommunisere bedre og krangle mindre. «Og kanskje forstå hverandre bedre?» spør jeg. Et vesentlig element for bedre kommunikasjon. «Ja,» bekrefter paret. De vil gjerne forstå hverandre bedre.

Jeg sjekker ut hvilke forventninger par har til parterapi, hva de har av potensial og hva de strever med. Parene presenterer sine problemer. Ofte varsomt og med respekt for hverandre. Ikke sjelden nevner én av dem: sex.

Vi pleier å starte med et enklere tema. -Som uenighet om arbeidsfordeling eller hvordan forholde seg til barna. Parene kommer tilbake flere ganger, og vi jobber oss systematisk nedover listen med problemer, mens jeg hele tiden har fokus på kommunikasjon og dypere innsikt.

På et punkt tvinger temaet seg frem: Han ønsker sex. Det blir lite greie på det. Hun har dårlig samvittighet. Slik har det ofte vært en stund. -Slik er det for par jeg møter en helt vanlig dag på jobben. Det er ikke par der han presser seg til sex; han ønsker at hun skal ha lyst. Det er ikke par der han velger å søke sex andre steder (jeg møter disse parene også), han avfinner seg med situasjonen. På en helt vanlig dag møter jeg par der han venter og håper – og har gjort det lenge.

Han får fortsatt impulser som setter i gang fantasien. Han har fortsatt drømmer og lengsler. Han kan kjenne forventning og spenning. Men der tar det slutt. Han får ikke dekket sitt naturlige og normale behov for nærhet, nytelse og tilfredsstillelse.

Han ønsker det – sammen med henne: kjenne den varme og myke huden hennes, alle tanker til side, energi og nytelse, nærhet og hengivenhet. Når hun ikke har lyst, kan det være det samme.

«Nei» – sier jeg til disse parene. «Det kan ikke være det samme»

Man skal ikke hoppe over sex på listen med problemer. Sex er ett av de grunnleggende fundamentene et parforhold bygger på. Det er i parforholdet man skal finne nærhet, tilknytning og dekke behov. -Også fysiske. Sex fungerer som et lim som binder de to sammen. Som gjør dem til et sterkt og solid par. Som gjør «hjemme» til en trygg havn.

På en helt vanlig dag på jobben, hjelper jeg par til å håndtere temaet sex. Vi sørger for at begge innser hvor viktig sex er for parforholdet. Kanskje har de ulike behov og ulike preferanser – og så endte de opp med lite sex eller ingen sex. Et velfungerende forhold er ikke på den enes premisser. Det baserer seg på hva som er bra for paret. For mange er dette et nytt perspektiv«Jeg blir ikke med på sex for å være grei, jeg har sex fordi det er bra for parforholdet mitt.»

Når sex er et problem, ser vi på dårlige erfaringer og vi leter etter muligheter. Vi finner ut hvordan det skal fungere i en overgangsfase, til paret er «på sporet». Det fine med overgangsfaser, er at det er stor takhøyde. Det er rom for å prøve og feile. Det kan bli praktisk og teknisk, og det kan bli uvant og morsomt. Ikke minst kan det bli godt.

På en helt vanlig dag på jobben, kan et par komme tilbake og si at de har kommet på sporet. Neste innlegg: Hun har lyst til å ha lyst 

Ble du inspirert? Info om «Lyst til å ha lyst» kurs i Sandvika her og Inspirasjonsweekend for kvinner på Sundvolden Hotel her

Relevante innlegg:
Kunsten å forføre
Spontan eller planlagt sex?
Ikke glem mannen din
Veien til kvinnens hjerte
Riktig rekkefølge
Sex og samspill
Surprise!

«Jeg ønsker det var meg du tastet på»

Posted on April 22, 2018

Young woman using mobile phone, while husband asleepTil ettertanke av Oddny Rød:

Tastetrykk

Jeg sier god morgen til deg, men du hører ikke meg
Du holder mobilen i hånda og taster i vei
Jeg ser fingrene dine, lette og små
Ønsker det var meg du tastet på

Jeg sier god middag til deg, har dagen vært okei?
Du sitter på Facebook og ser ikke meg
Jeg ser ryggen og skjermen, du taster og ler
Hør, jeg roper til deg, er du her?

Jeg sier god natta til deg, vil du kose litt med meg?
Du drar dyna over hodet og chatter i vei
Jeg ser smilet og gleden og ønsker du var min
Du som ligger her og er så fin

Her er vi, du og jeg. Er du her for meg?
Hvor mye betyr jeg egentlig for deg?
La oss vende oss om og se opp
Lage tastetrykk på hver vår kropp

#Tastetrykk@ Oddny Rød 2015

Relevante innlegg:
«Hun er så mye på mobil og Facebook»
Sex eller mobil 
Barns konkurranse om voksnes tilgjengelighet

En handlekraftig mann

Posted on October 9, 2016

Portrait Of Happy Young Couple Showing Thumb Up Isolated White Background

Det er ikke snakk om én handlekraftig mann – jeg møter dem til stadighet i parterapi. Det som kjennetegner den handlekraftige mannen, er:

 • Han lytter til en nøytral 3. person
 • Han ser ting i perspektiv
 • Han innrømmer egne svakheter
 • Han tåler direkte tilbakemeldinger
 • Han ber om konkrete råd
 • Han går hjem og forandrer seg

Han vil forstå konkret hva han skal endre, og han blir motivert av å tenke på at hun kommer til å bli mer imøtekommende. Det som også kjennetegner den handlekraftige mannen, er at han ønsker respekt før han får kritikk.

Relevante innlegg:
«Det er lettere å vise kjærtegn og si fine ting»
Utdrag fra en parterapi
Hvorfor leser menn om samliv?

«Jeg ønsker mer kvalitetstid med deg»

Posted on August 21, 2016

Couple at home reading news on newspaper and internet…. sa en mann til samboeren sin. Dette er et par som er veldig glad i hverandre, men som strever med sine temaer. De har tilsynelatende funnet fin balanse mellom partid og egentid, og når de planlegger aktiviteter sammen, blir det nesten alltid bra. De arrangerer middager for to, de trener sammen, de har gode samtaler. Begge er til stede og begge bidrar til at det skal bli vellykket.

En dag da sommerferien var over, sa han: «Jeg ønsker litt mer kvalitetstid sammen med deg». Det var ingen uselvstendig mann som sa det. Det var en mann som vet hva han ønsker seg og har trygghet til å si det.

Samboeren hans ble overrasket og glad da han sa det. Hun ble rørt, sa hun. Hun måtte tenke over hvordan de skulle forholde seg til det. -Skulle de justere balansen mellom partid og egentid? Hva med de vanskelige temaene? I skrivende stund vet jeg ikke utfallet av mannens ønske. Men det gjorde inntrykk:

 • Han synes hun er interessant å være sammen med
 • Han trives i hennes selskap
 • Hun er viktig i livet hans
 • Han gleder seg til det de planlegger sammen

Det er dette mange drømmer om å høre. Har du sagt til din kjære hvorfor du trives sammen med ham/henne?

Relevante innlegg:
En himmel full av stjerner
Fem minutter eller en weekend?
Noe å strekke seg etter
Morten sine beste råd for et godt parforhold
Kappes om å hedre hverandre
Hvilke virkemidler har du?

«Hvem er urimelig, han eller jeg?»

Sad woman thinking on couch after fight with husband in living room at home

«Ofte når samboeren min og jeg diskuterer og er uenige, synes jeg det er han som er urimelig (det synes selvsagt ikke han). Jeg synes det er jeg som har de beste argumentene, og skulle ønske jeg kunne nå frem med dem. Men han mener noe annet og har sine argumenter, og sånn blir det mange diskusjoner. Hvordan kan man vite hvem som er urimelig, han eller jeg?»


Til kvinnen som lurer på hvem som er urimelig

Sånn er det mange som har det! Temaer som går igjen, kan være HUN som reagerer når HAN drikker og endrer atferd. Eller HAN som mener HENNES overbeskyttelse av barna er «galskap». Eller par som er uenige i hva de skal bruke penger på. Når man er midt oppe i det, kan det selvsagt føles som om den andre er urimelig. Jeg tenker det handler om noe annet. Derfor har det lite for seg å fortsette å argumentere, det fører gjerne bare til krangel.

Fra en 3. parts ståsted kan begge være rimelige, samtidig, med utgangspunkt i hver sin situasjon. Grunnlaget for å komme til enighet og konklusjon – som de fleste par er ute etter – ligger i å forstå hverandre. På et dypere nivå enn dere har gjort til nå. Hvis man «knekker koden» for virkelig å forstå hverandre, vil den nye innsikten skape helt nye betingelser for enighet og konklusjon. Her er forslag til prosess:

 • Bli enige om rammer for en samtale om ett av disse temaene
 • Gjennomfør øvelsen Forstå hverandre bedre. Hvis dere oppnår lav grad av forståelse, gi det litt tid og prøv igjen. Hvis det skulle bli veldig vanskelig, søk hjelp; det vil kunne ha stor betydning for forholdet deres generelt
 • Inngå avtale om det aktuelle temaet for en avgrenset periode, f.eks. fire uker. Noen ganger kan man bli mer fleksibel ved å minne seg på at avtalen er midlertidig
 • Forhold dere lojalt til avtalen
 • Evaluering av avtalen. Start med å minne hverandre på det som kom frem da dere forsto hverandre, for å unngå å falle tilbake til argumentasjonssporet
 • Vær rause med anerkjennelse. Når vi blir sett og bekreftet, blir vi gjerne motivert for å strekke oss litt lenger

Med utgangspunkt i eksemplene over, kan man se for seg at en slik prosess kunne lede til at han som endrer atferd når han drikker, vil forstå at dette skaper en utrygghet hos henne, og at han vil føle et selvstendig ansvar for å ta hensyn. -Og at hun som overbeskytter barna, vil forstå at han ikke kan «bli med på galskapen». En prosess kunne lede til en konklusjon om at hun tar ansvar for sin frykt og at de parallelt søker kunnskap hos fagfolk og ser hva fra andre foreldre gjør.

Når man har forstått hva som ligger bakom argumentene, mister «rimelig» og «urimelig» betydning. Når vi klarer å nå inn til hverandres innerste sårbarhet, ønsker og behov, blir handlingsrommet utvidet. Forståelse, velvilje og fleksibilitet kan komme av seg selv. Enighet og konklusjon kan være innenfor rekkevidde.

Relevante innlegg:
Kona mi er kontrollfreak
Han er for streng med barna!
Mannen min har satt ned foten
Du forstår meg best i hele verden!
På vei til å forstå
Problemhåndteringsmodellen
Har du sagt det til ham?

 

Biologiske barn, bonusbarn – og forskjellsbehandling

Posted on May 23, 2015

Sad looking boy with his arguing parents behind him

Det blir et stort problem i en nyetablert familie med blanding av biologiske barn og bonusbarn  – når mor og far i huset har ulike muligheter for hva de kan tilby av ting og aktiviteter som koster penger. Oftest ser vi at det er far i huset som har de beste økonomiske forutsetningene. Og at han ønsker å være generøs i forhold til egne barn. Hvis han ikke har den samme generøsiteten i forhold til bonusbarn i samme hus, blir det vanskelig.

 • Far i huset sitt problem blir at han føler han er forhindret i å gi alt han ønsker, til sine egne barn.
 • Mor i huset sitt problem blir at hun blir vitne til at hennes barn ikke føler seg like mye verdt som hans barn.
 • Biologiske barn som får ting og aktiviteter som de andre barna i huset ikke får, får kanskje dårlig samvittighet. Kanskje ikke. Deres hovedproblem blir at de lærer at deres forbilder og rollemodeller ikke tar hensyn til andres følelser.
 • Bonusbarn som ikke får det samme som andre barn under samme tak, opplever ganske enkelt at de er mindre verdt.

Rasjonelle forklaringer hjelper ikke. Eneste forsvarlige løsning er at alle barn i samme hus får samme muligheter: «Alle eller ingen». Så enkelt og så vanskelig.

Relevant innlegg:
Det handler ikke om deg

«Han vil ikke bli med til samtaler»

Posted on July 1, 2014

Beautiful girlfriend on boyfriends back
«Etter flere år sammen, har det vokst frem et behov hos meg for at mannen min og jeg kommer nærmere hverandre. Vi har ikke lenger så mye felles og jeg føler sjelden at vi er helt på nett. Det er ingen tvil om at vi er glad i hverandre, men vi har nok veldig ulike behov når det kommer til fortrolige samtaler. Jeg har tenkt på dette ganske lenge, og foreslått å oppsøke noen å snakke med. Mannen min er veldig kritisk til «terapeuter». Men aller mest tror jeg han er redd for hva det ville innebære. Jeg tror ikke jeg vil komme noen vei med å presse ham, men det er veldig lite tilfredsstillende å fortsette som nå, uten utsikter til bedring. Hva råder du meg til?»

Til kvinnen som ønsker å komme nærmere mannen
Først vil jeg anerkjenne ditt ansvar for parforholdet. Når to mennesker er glad i hverandre og har levd sammen så lenge at parforholdet ikke lenger går på skinner, er det helt nødvendig at noen tar ansvar. Det gjør du. I stedet for å gi opp, som noen ville gjort. Eller «se det an», som mange velger. I min praksis ser jeg hva det ofte fører til.

Det er ikke uvanlig at par er i utakt i forhold til når det trengs en innsats for parforholdet. Hvis den som uttrykker dette behovet ikke blir møtt, er det ofte bare et spørsmål om om tid før hun eller han mister motivasjonen for å bli i forholdet. Når den andre skjønner alvoret, kan det være for sent.

Den som avviser et slikt initiativ, tar en kjemperisiko

Det bør mannen din bli oppmerksom på. Hvis han leser dette, vil han trolig bli urolig. Det kan være skremmende å tenke på at:

 • Hun har savn i forholdet; hvor omfattende er det? Hva vil det kreve av meg? Vil jeg strekke til?
 • Hun har tenkt mye på dette; vil jeg bli konfrontert og anklaget?
 • En vilt fremmed kan spørre og grave i personlige anliggender, orker jeg det?
 • Blir jeg presset til å snakke om ting som gjør meg usikker?
 • Hva om vi bare roter det til og det blir enda verre?

Jeg har møtt mange menn som i første samtale har gitt uttrykk for skepsis eller at de er ukomfortable. Jeg ser på denne direktheten og åpenheten som en styrke; det er starten på en samtale preget av gjensidig respekt. Å møte opp på tross av skepsis, er også et signal: her er ikke likegyldighet, her er en som vil være med der det skjer. Dette blir gjerne starten på flere samtaler der vi har dugnad for at paret skal få det bedre. Nesten uten unntak forsvinner skepsis og ubehag etter første samtale. –Men hvordan kan man vite det hvis man ikke har forsøkt? Eller hvis man har vært så uheldig å gjøre en negativ erfaring? I så fall håper jeg det er mulig å gi det en ny sjanse.

Råd til deg som ønsker samtaler
Det er avgjørende at han forstår hvor viktig dette er for deg. For parforholdet. For ham. NÅ. Det kan nesten ikke sies tydelig nok, derfor anbefaler jeg at du får ham til å «kvittere» for at han har forstått budskapet ditt. Si det så tydelig du kan og spør hva han har oppfattet, jfr. Tale-/lytteteknikk Jeg er i utgangspunktet ikke tilhenger av press, men erfaring tyder på at det kan være nødvendig i slike situasjoner, jfr.  Å være ensom i et parforhold Hvis han fortsatt ikke vil være med, foreslår jeg at du oppsøker noen å snakke med på egen hånd. Herfra er utfallet mer usikkert.

Råd til den som ikke ønsker samtaler
«Det er veldig lite tilfredsstillende å fortsette som nå,» kan i løpet av noen måneder gå over til «Det er uaktuelt å fortsette.» Tar du den sjansen?

Bli i det minste med til én samtale, som en test. Vær ærlig på din motstand. Sjekk ut hvorfor dette er så viktig for din kone. Spør hva hun ser av potensial. Be terapeuten være konkret på hva dere kan få ut av det. Mange har blitt positivt overrasket. Sannsynligvis har du mer å vinne enn å tape.

 

Hun vil gifte seg, han er ikke klar

Posted on April 3, 2014

Angry couple sitting on bench in city.

«Hun har vært klar lenge, og blir veldig ivrig når vi snakker om det. Eller såret, når hun merker at jeg holder igjen. Det virker ikke som hun tar inn over seg at jeg ikke er klar. Jeg setter bremsene på, men får veldig dårlig samvittighet. Jeg føler meg for ung til å ta et endelig valg. Tenk om vi ikke var den rette for hverandre? 

Er det egoistisk av meg? Jeg tar gjerne i mot råd».

Til han som ikke er klar for å gifte seg

Det høres skremmende ut for deg. Og trist for henne. Det er ikke uvanlig at par er i utakt i forhold til å forplikte seg. Noen ganger er det omvendt, han vil gifte seg men hun er ikke klar. Jeg tror ikke det er et godt utgangspunkt for et parforhold at den ene har latt seg presse, hverken av kjæresten eller seg selv. Det vil jeg dermed fraråde. Konsekvensen blir at hun må vente og se om – eventuelt når – du blir klar. Det er imidlertid noen grep du/dere kan gjøre, for at situasjonen i mellomtiden skal bli enklere å forholde seg til for begge to.

1)      Vær åpen og direkte overfor henne, som du er i innlegget ditt. Det er ikke noe å skamme seg over, det er en real sak at du ikke er klar og at dere er i utakt. Kan hende hun blir lei seg. Likevel tror jeg realiteter og dialog er bedre, også for henne.

2)      Hun vil sannsynligvis vite om du vil komme til å bli klar, om det er henne du vil ha. Her er det om å gjøre å ikke gi falske forhåpninger, hvis du ikke er helt sikker. Kan hende hun blir usikker på om hun vil vente på deg, det er risken du tar. Likevel tror jeg det er bedre for begge å ta den vurderingen.

3)      Hvis dere kan slå dere til ro med at du er glad i henne og trives med henne, uten å vite hvilken vei forholdet vil ta på sikt, vil dere sannsynligvis oppleve at noe av presset blir borte. Det kan ha en positiv effekt på forholdet.

4)      For at ikke hun skal bli sittende med null forsikringer og heller ikke vite hvor lenge hun må vente på en eventuell forpliktelse, anbefaler jeg at dere blir enige om å ta opp temaet regelmessig, for eksempel en gang hver 3. måned. Avtal på forhånd når det skal skje, slik at begge er innstilt. Dere kan snakke om hvordan dere har det sammen og begges behov i forhold til å forplikte seg eller ikke. Dette vil bidra til at hun vet hvor hun har deg.

Hvis hun er villig til å vente, vil tiden vise i hvilken retning forholdet deres utvikler seg. For de fleste går prosessen helt av seg selv, etter hvert som de ser par rundt seg forplikte seg. Det blir naturlig å etablere seg og kjøpe bolig eller få barn. -Og dermed å vurdere om det er denne ene man ønsker å etablere seg sammen med, eller om det faktisk ikke er det.

Ikke la deg presse til å forplikte deg. Og ikke la henne gå på vent hvis du allerede vet at det ikke blir henne. Hvis det derimot er gode muligheter for det; sørg for åpenhet og dialog. Lykke til med dere!

Relevante innlegg:

Kloke valg

 

«Han kunne vært mye flottere!»

good morning«Det virker ikke som det er viktig for ham å være attraktiv, jeg tror heller ikke han forstår at det er viktig for meg. Vi snakker lite om det, jeg vil ikke såre ham. Har bare latt ham forstå hvor glad jeg blir når han er fin. Jeg ønsker mer enn det. Han kunne vært mye flottere han, hvis han bare hadde anstrengt seg litt. Det hender jeg ser på andre menn, men det blir med det».

Til kvinnen som skulle ønske han anstrengte seg litt

Dette høres viktig ut for deg. Da blir det viktig for parforholdet, OG for ham. Noen ganger er det motsatt: “Hun kunne vært mye flottere!” Et kort, generelt svar først:

 • Ingen kan kreve at den andre tilpasser seg sine forventninger, sin standard
 • Det er lov å ønske seg, i så fall er det klokt å være veldig direkte og spesifikk i hva man ønsker og hvorfor. Hvis den andre imøtekommer noen av ønskene, er det også klokt å gi uttrykk for at man setter pris på det
 • Dersom den enes standard får betydelige konsekvenser for den andre og dermed for forholdet, bør man finne ut av det, så ikke tilfeldighetene råder og det får et utfall ingen ønsket. -Som for eksempel at det går ut over kvaliteten på forholdet, eller dersom den ene blir mer fascinert av andre
 • Dersom det 1. får betydelige konsekvenser og 2. den ene forteller den andre direkte/spesifikt hva man ønsker seg og hvorfor, og 3. ikke blir imøtekommet på noen måte, da har man et større problem – søk hjelp

I deres tilfelle kan det se ut som det er fare for betydelige konsekvenser – på sikt. Derfor vil jeg anbefale dere å gjøre noe med det, med eller uten hjelp. Du kan jo starte med å vise ham dette innlegget?

Kunsten å forføre

«Jeg ønsker meg litt forandring»

handsome couple looking at camera sitting in a car, view from rear seat

En uttalelse veldig mange vil kjenne igjen. Les mer om hvordan man kan gå frem.

Jo lenger man lever i et parforhold, jo mer vanlig er det at man skulle ønske litt forandring. Til det bedre, selvsagt. Kanskje litt mer i retning av sånn det var før. Når jeg snakker med par, opplever jeg nesten alltid at begge har et ønske om dette. De sier det kanskje ikke til hverandre. –Eller den ene gir uttrykk for det, mens den andre tier. Av ulike årsaker.

Min erfaring er at det ER mulig å få til litt forandring til det bedre – for de aller, aller fleste. Noen lurer på: «Jammen HVORDAN?» Uten en samlivsterapeut, uten en partner som leser om samliv, når jeg har prøvd før? Oftest ligger sperren hos oss selv. Vi er redde for å bli latterliggjort når vi tar initiativ, vi er redde for å bli ignorert, avvist og såret. Den sjansen må du ta – det er din mulighet! Jeg ser endring skje til stadighet. Prøv dette:

1. Finn et godt egnet tidspunkt (der det er god stemning/ikke dårlig tid/ikke fare for avbrytelser). I bilen kan være et godt utgangspunkt, der blir man ikke så lett distrahert av andre ting, man har ikke direkte blikkontakt og man får tid til å håndtere spontane reaksjoner.

2. Spør din kjære om hun/han vil høre på deg i 5 minutter; du har noe viktig å si. Vent på klarsignal før du går videre. (HVIS hun/han skulle si nei her, skal du heller skrive ned det du har på hjertet overrekke det senere. HVIS ikke det heller skulle hjelpe, si at du vil dere skal oppsøke hjelp).

3. Bruk dine egne ord og si noe sånt som «jeg ønsker meg litt forandring i forholdet vårt. Noe positivt, et pluss. Jeg vet ikke hvordan, det må vi finne ut sammen. Men jeg leser og hører om hvordan andre har det, og skulle ønske vi kunne prøve å få til noe. –Kan du tenke deg å høre mer?» Vent på klarsignal før du går videre. (HVIS hun/han gir uttrykk for at det ikke passer nå, spør når. Minn om at dette er viktig).

4. Jeg forutsetter at hun/han lytter. Fortsett med å spørre: «Blir du med på at vi setter oss ned en kveld denne uken og finner ut hvordan? Vi kan ta papir og blyant og brainstorme hver for oss hva vi kunne ønske oss, f.eks. (her nevner du et eksempel som DU kunne ønske deg og et som du tror DIN KJÆRE kunne ønske seg. For noen par kan det være: kvinnen ønsker seg oppmerksomhet i form av blomster før helgen. Mannen ønsker seg oppmerksomhet i form av en varm og god velkomstklem når de møtes etter jobb. Det er viktig at du bruker eksempler som passer for dere). Presiser: «jeg vet ikke utfallet av dette, vi må finne ut av det sammen. Men det er veldig viktig for meg. Er du med?»

Vent på svar. Lov meg at du ikke forventer et drømmesvar. Uansett kroppsspråk, ord og tonefall, er ALT som fører til at dere setter dere ned en kveld samme uke, et godt resultat. Husk at det ikke er lett å komme med «drømmesvar» på direkten. Det kan være skremmende, det kan virke krevende, de fleste har ikke erfaring med å svare på slike spørsmål. Så hold motet oppe og lag en avtale. Finn en måte å takke for at hun/han var positiv – hva med en klem?

HVIS dere har kommet dit at dere setter dere ned en kveld med papir og blyant; hold en vennlig tone, ikke kritisk, ikke krevende. Dette er det neste avgjørende øyeblikket. Dere kan enten gå rett på skrivingen, eller du kan referere til hva du har lest eller hørt- hva passer for dere? Se Kjærlighetens fem språk

Lykke til med et lite fremskritt som kan få store konsekvenser!

Older Posts