Kategorier
Tankevekkere

Et nytt perspektiv på parforhold

Vi er vant til å tenke at et parforhold består av TO parter; hun og han. Hvis vi har ulike behov, blir det dine behov opp mot mine behov. «Jeg gir meg for din skyld»  eller «jeg kan gjøre det fordi det er så viktig for deg.» Hvis vi krangler, blir det mine argumenter mot dine, og kanskje…

Kategorier
Tankevekkere

Maktkamp i parforhold

Noen par lever i konkurranse og kamp om å ha rett, være best, mestre mest. Det kan selvfølgelig være både morsomt og inspirerende – hvis det er det som er intensjonen. Dersom det ikke er en intensjon, men et samspill som har utviklet seg ubevisst, er det fare på ferde. Kanskje hadde paret felles utgangspunkt…

Kategorier
Parforhold

Vår = forventning

Det skrives spalte opp og spalte ned om hva som skal til for den perfekte ferien. Man kan ikke kjøpe den for penger eller «snekre» den på egenhånd – MEN man kan benytte smarte strategier: 1) Ta initiativ til en prat «for en bra sommerferie»2) Bli klar over egne forventninger, be den andre bli klar over…

Kategorier
Parforhold

Forventninger

HUN har mange forventninger hun ønsker at han skal innfri. HAN ønsker bare at hun skal være den hun var. Ny livssituasjon krever omstilling. Felles bolig og barn krever ansvarsfordeling. Det blir mer forpliktelser og mindre egentid. Kanskje hadde hun oppnådd mer hvis hun hadde stilt spørsmålet: «Hva må gjøres?» i stedet for å ta regien?…

Kategorier
Parforhold

Partner med «sære» interesser

Det hender at par søker hjelp for å kommunisere bedre, og så viser det seg at de har en mer grunnleggende utfordring: den ene har det mange kaller en «sær» interesse. Kanskje han er kunstner, kanskje han er en eventyrer, kanskje han har et spesielt talent. Blant de parene jeg har møtt, er det oftest…

Kategorier
Kommunikasjon Parforhold

Samboeren min er så impulsiv!

«Han sier og gjør ting før han tenker seg om, og det fører ofte til problemer mellom oss. Særlig når det får konsekvenser for meg. Når vi snakker ordentlig om det, skjønner han godt hva jeg mener. Og da føler jeg at han forstår meg. Men DET hjelper jo ikke…» Til kvinnen med impulsiv samboer Er…

Kategorier
Kommunikasjon Parforhold

Svelge kameler

En mann forteller at å «svelge kameler» har fått ny betydning. Han og samboeren jobber med parforholdet, og har fått til mye. Mannen sier han har funnet ut at han virkelig svelger kameler når han: 1) Kan bekrefte for henne at han forsto hva hun mente 2) Kan opprettholde sitt eget standpunkt 3) Kan si: «Det er greit at…

Kategorier
Parforhold

Resultat eller prosess?

«Mannen min har flere prosjekter på gang; i huset, i hagen, i garasjen og på jobb. Han trives med å hoppe litt fra det ene til det andre, sier han liker variasjon. Det ser ikke ut til å plage ham nevneverdig at ting blir stående på vent, utsatt og av og til ugjort. Det plager…

Kategorier
Tankevekkere

Motpart eller medspiller?

Det hender jeg hører hun eller han omtaler den andre som «motparten.» Valg av begrep er ikke bevisst, men sier allikevel noe om hvordan hun eller han oppfatter den andre. Denne innsikten gir mulighet for et overordnet perspektiv: Hva innebærer det for oss to å være medspillere, på samme lag? Hva kan jeg gjøre for…