Trine Huseby

89 Results for "tema eller"

Tema eller hendelse

Posted on June 25, 2013

Woman with arms crossed back to her partner who is gesturing

I samtaler med par skjer det ofte at den ene parten har blitt ferdig med en konflikt, mens den andre lagrer det. Paret kommer i utakt. Mens den ene er nullstilt og opptatt av hvordan de skal ha det fremover, blir den andre hengende igjen i fortiden og er ikke klar for å gå videre. Det er ikke uvanlig at det er kvinnen som lagrer det og mannen som blir ferdig med det. La oss ta et eksempel; han skulle gjøre noe for henne, men glemte det.  Han sier ”sorry” og er ferdig med det. Hun blir sur og trekker det med seg i senere samtaler.

Hendelse

Når vi har ulike strategier i forhold til dette, kan det handle om at vi opererer på ulike nivå. Hvis konflikten handler om et enkeltstående tilfelle som vi kan løse her og nå, kaller vi det for en ”hendelse.” Vi kan sammenlikne hendelser med ballonger i en snor; de kan trekkes ned og punkteres, én etter én. Og så er vi ferdig med dem.  Som forglemmelsen hans; den kan beklages og avsluttes.

Tema

Hvis derimot konflikten representerer noe fundamentalt for den ene eller begge, kaller vi det ”tema.” Hvis hennes opplevelse av forglemmelsen er at han ikke er til å stole på, at han ikke har respekt for henne, kommer han ingen vei med å beklage. Vi kan sammenlikne med blokker som deler av en grunnmur.  Ubalanse her krever mer grundig behandling.

Nivå

Derfor kan vi ikke si at den ene har rett og den andre har feil, når den ene blir ferdig med det og den andre lagrer det. Strategiene vi velger er i samsvar med nivået vi opererer på. Når han sier ”sorry” og saken er ute av verden, er det greit. Når han sier ”sorry” og saken ikke er ute av verden, er de to sannsynligvis på ulikt nivå. Hvis grunnleggende temaer blir behandlet som hendelser, vil det føre til frustrasjon for begge parter – fordi de vil fortsette å gjenta seg. På den annen side – hvis alle hendelser skal behandles grundig, kan det bli strevsomt for begge parter.

Avklaring av nivå
Det kan være en idé å ha en gjennomgang av konflikter som gjentar seg og se hva som kan være fordekte temaer. Og like viktig å bli bevisst på hvilke hendelser man kan bli ferdig med en gang for alle. Med felles referanseramme kan man sammen ta stilling til: Hva kan vi begge bli ferdig med? Hva bør vi se nærmere på? Med gode intensjoner og trening kan man få til mye. Det handler om å sette konflikter i perspektiv og finne felles strategier.
Du kan lese mer i Samlivsboken Markman/Stanley/Blumberg (2002).

 

En god samtale om et vondt tema

Posted on July 2, 2017

verliebtes Paar hlt die HandSamtalen krever ikke spesifikke språklige ferdigheter. Mest av alt krever den en holdning. Selv de vanskeligste temaer og de mest følsomme sider kan snakkes om – uten at man går i oppløsning, uten at man blir krenket og uten at man behøver å krangle.

DEN samtalen krever at uansett tema eller følelse, merker jeg en grunnleggende holdning av respekt:
 • Du velger ord som ikke krenker meg
 • Du bruker ikke mot meg ting jeg har innrømmet i en sårbar situasjon
 • Du ramser ikke opp ting du er frustrert over, én etter én
 • Du gjør ikke narr av ting du synes er rart
 • Du presser meg ikke til å si ting på bestemte måter
 • Du hermer ikke etter meg når du refererer til ting jeg har sagt
 • Du tar ikke igjen, selv om du er såret
 • Du gir meg ikke følelsen av at du gir opp, men at vi skal komme videre, sammen
 • Du får meg til å føle at vi er på lag, sammen skal vi lykkes

Med denne holdningen kan jeg være trygg. Og kanskje våge å dele det som kjennes utrygt. I mitt eget tempo.

«Hvem er urimelig, han eller jeg?»

Sad woman thinking on couch after fight with husband in living room at home

«Ofte når samboeren min og jeg diskuterer og er uenige, synes jeg det er han som er urimelig (det synes selvsagt ikke han). Jeg synes det er jeg som har de beste argumentene, og skulle ønske jeg kunne nå frem med dem. Men han mener noe annet og har sine argumenter, og sånn blir det mange diskusjoner. Hvordan kan man vite hvem som er urimelig, han eller jeg?»


Til kvinnen som lurer på hvem som er urimelig

Sånn er det mange som har det! Temaer som går igjen, kan være HUN som reagerer når HAN drikker og endrer atferd. Eller HAN som mener HENNES overbeskyttelse av barna er «galskap». Eller par som er uenige i hva de skal bruke penger på. Når man er midt oppe i det, kan det selvsagt føles som om den andre er urimelig. Jeg tenker det handler om noe annet. Derfor har det lite for seg å fortsette å argumentere, det fører gjerne bare til krangel.

Fra en 3. parts ståsted kan begge være rimelige, samtidig, med utgangspunkt i hver sin situasjon. Grunnlaget for å komme til enighet og konklusjon – som de fleste par er ute etter – ligger i å forstå hverandre. På et dypere nivå enn dere har gjort til nå. Hvis man «knekker koden» for virkelig å forstå hverandre, vil den nye innsikten skape helt nye betingelser for enighet og konklusjon. Her er forslag til prosess:

 • Bli enige om rammer for en samtale om ett av disse temaene
 • Gjennomfør øvelsen Forstå hverandre bedre. Hvis dere oppnår lav grad av forståelse, gi det litt tid og prøv igjen. Hvis det skulle bli veldig vanskelig, søk hjelp; det vil kunne ha stor betydning for forholdet deres generelt
 • Inngå avtale om det aktuelle temaet for en avgrenset periode, f.eks. fire uker. Noen ganger kan man bli mer fleksibel ved å minne seg på at avtalen er midlertidig
 • Forhold dere lojalt til avtalen
 • Evaluering av avtalen. Start med å minne hverandre på det som kom frem da dere forsto hverandre, for å unngå å falle tilbake til argumentasjonssporet
 • Vær rause med anerkjennelse. Når vi blir sett og bekreftet, blir vi gjerne motivert for å strekke oss litt lenger

Med utgangspunkt i eksemplene over, kan man se for seg at en slik prosess kunne lede til at han som endrer atferd når han drikker, vil forstå at dette skaper en utrygghet hos henne, og at han vil føle et selvstendig ansvar for å ta hensyn. -Og at hun som overbeskytter barna, vil forstå at han ikke kan «bli med på galskapen». En prosess kunne lede til en konklusjon om at hun tar ansvar for sin frykt og at de parallelt søker kunnskap hos fagfolk og ser hva fra andre foreldre gjør.

Når man har forstått hva som ligger bakom argumentene, mister «rimelig» og «urimelig» betydning. Når vi klarer å nå inn til hverandres innerste sårbarhet, ønsker og behov, blir handlingsrommet utvidet. Forståelse, velvilje og fleksibilitet kan komme av seg selv. Enighet og konklusjon kan være innenfor rekkevidde.

Relevante innlegg:
Kona mi er kontrollfreak
Han er for streng med barna!
Mannen min har satt ned foten
Du forstår meg best i hele verden!
På vei til å forstå
Problemhåndteringsmodellen
Har du sagt det til ham?

 

Unntak – eller vanlig praksis?

Annoyed girl shouting at her boyfriend

Har du tenkt på at når det skjer saker som vedrører deg, er det forskjell på unntak og vanlig praksis? Man kan spare seg for mye frustrasjon og opprivende krangler, ved å gjøre denne vurderingen først:

Er det et unntak eller vanlig praksis?

1. Hvis dere pleier å spise middag til et fast klokkeslett, og den ene må reise kollektivt i en uke mens bilen er på verksted og derfor kommer 1 time senere hjem hele uken – har vi et unntak og et godt eksempel på en situasjon hvor det er både rimelig og overkommelig å være med på endring i middagsrutinene.

Hvis derimot den ene sender melding: «forsinket,» «blir sen,» eller «rekker ikke hjem til middag» stadig vekk – da snakker vi om vanlig praksis. Her har vi utgangspunkt for et tema til diskusjon: til hvilket klokkeslett skal vi spise middag?

2. Hvis dere har satt dere ned for å spise sammen, og den ene tar telefonen som ringer – er det fordi hun/han har glemt å slå den av? Eller fordi hun/han måtte ha den på fordi det var en spesielt viktig telefon? Her snakker vi unntak.

Hvis hun/han derimot har for vane å ta telefonen uansett hva dere gjør sammen, snakker vi om vanlig praksis. Det kan være lurt å ta en prat om forventninger og finne en løsning begge kan leve med.

3. Hvis en som slutter med snus, er sur og gretten i en uke, da er det unntak. Kan det hjelpe deg å holde ut? Hvis hun/han derimot har for vane å være sur og gretten, DA må dere ha en alvorsprat.

4. Hvis noen er irritabel og oppfarende en dag i måneden på grunn av hormoner, da er det unntak. Hvis hun derimot er irritabel og oppfarende stort sett hele tiden, DA må noe gjøres.

Lykke til i jakten på unntak – som du ikke trenger å plage deg med…

Ikke-tema

Posted on October 7, 2013

Frau mit dunklen Haaren braucht Ruhe

De fleste par har ett eller flere ikke-tema. Det er temaer som kan være vanskelige for den ene eller begge. Kanskje har samtalen kommet ut av kontroll når de har snakket om det før? Kanskje merker den ene at den andre blir unnvikende eller avvisende hvis temaet kan komme opp? Kanskje er en eller begge redde for hvilke reaksjoner som måtte komme, og det er tryggest å la det ligge.

Mest sannsynlig ligger temaet der og virker like fullt. Det kan dukke opp i tanker, drømmer og samtaler og noen ganger oppstår det sitasjoner som krever aktiv innsats for å manøvrere unna. Det kan bli ganske unaturlig og veldig krevende.

En mulig tilnærming er å snakke om ikke-temaet. Se for deg en eske der ikke-temaet er innholdet. Man kan ta frem esken og snakke om det som er inni den, uten å åpne. Og sette den bort igjen til dere er klare begge to.

Dere kan se for dere esken med ikke-temaet og stille spørsmål som:
 • Har en eller begge behov for å snakke om dette? Hvorfor er det viktig?
 • Hva gjør at det blir så vanskelig at en eller begge velger å ikke snakke om det?
 • Er det noe vi kan gjøre for å klare å snakke om dette på en måte som begge er komfortable med?
 • Hva blir det viktig å unngå, hvis vi skal snakke om dette? Hvordan kan vi sikre at vi får til nettopp det?

Hvis man kommer frem til en avtale om å begi seg ut på et ikke-tema, er det avgjørende at begge parter opplever at avtalte spilleregler blir fulgt, les mer her Å ramme inn en samtale Hvis ikke, kan ikke-temaet bli et aldri-tema. Det er verre. De første gangene man berører et ikke-tema, er målet først og fremst å lykkes med samtalen. Gjerne i spørsmålsform, det er tryggere enn konfrontasjoner. Saklighet er tryggere enn emosjonelle utbrudd. Etterhvert kan selve innholdet få større betydning.

Hvilke ikke-temaer har dere?

Viktig eller uviktig

Posted on August 26, 2013

Glückliches Paar schaut sich tief verliebt in die Augen

Et par jeg snakker med, hadde ulik standard i forhold til ærlighet. Han innrømmet at han ikke alltid sa det som det var. Han fortalte hvordan han hadde lært seg denne strategien i oppveksten, når han opplevde at han ble urettferdig behandlet. Han innså at i voksen var den ikke like hensiktsmessig. Men når han fryktet konfrontasjoner og var redd for bråk, var det denne strategien han behersket. Samtidig hadde han et sterkt ønske om å ha hennes tillit og bli respektert. Ønsket om respekt hadde vokst med at alder og modenhet, og det at han var blitt pappa. Dette gjorde ham motivert for å jobbe med temaet tillit, selv om han syntes det var vanskelig.

Hun oppga tillit som deres største problem. Når hun lurte på om han snakket sant, hendte det at hun konfronterte ham. Og det hendte at han innrømmet at situasjonen var annerledes. Dette gjorde at hun ble mistenksom i nesten alle situasjoner, hun forhørte ham og kom med anklager. Men hun var fryktelig glad i samboeren sin, han hadde mange andre kvaliteter som var viktig for henne. Så da han fortalte om sin strategi fra oppveksten og erkjente at veien til å få respekt, var å vinne hennes tillit – var hun motivert for å komme ham i møte.

Vi snakket om at det ville være en overgangsfase med hensyn til innsats og resultat – fra sånn som de hadde det nå – til sånn det skulle bli på et senere tidspunkt. I denne fasen ble de enige om følgende spilleregler:

 1. Når det dukket opp et spørsmål eller tema som hadde avgjørende betydning for henne, skulle hun si «Dette er viktig for meg.» Det kunne for eksempel være om han hadde betalt en stor regning eller ikke.
 2. Utsagnet skulle utløse en alarm hos ham; «Nå gjelder det!»
 3. Han skulle ta seg betenkningstid og svare ærlig.
 4. Andre spørsmål skulle de la ligge i denne fasen. Det kunne for eksempel være hvor mange øl han hadde drukket på fest.

Neste gang jeg møtte paret, spurte jeg dem hvordan det gikk. Begge sa det fungerte! Hun hadde blitt veldig tydelig på det som var viktig for henne. Hun pleide å legge til: «Du trenger ikke svare akkurat nå, altså.» Dette ga ham mulighet og den tiden han trengte til å bli minnet på avtalen og at dette var veien fra tillit til respekt. Og så svarte han ærlig.

Han er heldig som har en kjæreste som er romslig og som tåler en overgangsfase. Hun er heldig som har en kjæreste som viser at når noe er viktig, så finner han nye strategier.

 

«Arbeid utenfor husets fire vegger teller ikke»

Posted on July 24, 2013

Smiling young carpenter focused on his work

«Hei,

Jeg har en frustrasjon som jeg håper du kan hjelpe meg med. Hun jeg er sammen med er veldig opptatt av at vi skal dele på arbeid med barn og i huset, men alt arbeid som foregår utenfor husets  vegger «teller ikke.» Vi har hus med hage, hytte og to biler som jeg holder i orden. Hun definerer imidlertid dette som mine hobbier og mener at jeg lurer meg unna hennes prioriterte oppgaver når jeg driver i hagen eller vasker bil. Hun sier at hadde det vært opp til henne hadde vi bodd i leilighet, solgt hytta og heller dratt på sydenferier og nærmest reist kollektivt. Med de argumentene kommer jeg litt til kort, men jeg synes de er helt urimelige og jeg er heller ikke sikker på om hun mener det eller om hun bare sier det fordi hun vet at det ikke er noe alternativ. Dessuten har hun stor glede av disse tingene. Vi ender omtrent daglig opp i krangler som bunner i at hun mener jeg ikke bidrar nok. Kan du si meg hva som er rimelig og gi meg noen råd på hvordan vi skal komme ut av dette?»

Til mannen som blir frustrert fordi hans innsats utenfor husets fire vegger, ikke teller

Det var noe kjent med dette. Jeg er redd det var litt sånn i egen familie da barna var små (terapeuter er heller ikke forskånet fra vanlige utfordringer…). Veldig mange par strever med samme tema. Sånn som du beskriver det, ser det fryktelig urettferdig ut og er sikkert veldig frustrerende å være midt oppi. Det er ikke sikkert det er bare deg det går ut over heller; jeg vil tro at de oppgavene du påpeker, er i hele familiens interesse. Jeg vil også tro at det går ut over samspillet mellom deg og samboeren din, noe som i sin tur får konsekvenser for alle sammen. Dette må dere gjøre noe med, la oss håpe jeg kan bidra.

Et sted å starte, er å gå aktivt inn for å finne ut mer om hva hennes misnøye i bunn og grunn handler om. Når de samme kranglene gjentar seg, handler det ofte om noe på et dypere plan som man ikke har forstått. Det kan du for eksempel gjøre ved å be henne om et slags intervju, hvor du stiller henne åpne og utdypende spørsmål uten å komme med dine tanker og meninger. Kanskje kan dette gi deg ny innsikt.

Noen ganger har vi et knapphetsgode; noe det er begrenset tilgang til eller kapasitet på. Det kan være som i dette tilfellet TID (for seg selv, uten barn, til å arbeide uavbrutt med en oppgave, til å fullføre et prosjekt) eller ENERGI (motivasjon og krefter til å utføre noe, i tillegg til det man allerede gjør). Andre knapphetsgoder kan f.eks. være SØVN eller ØKONOMI.

Når man lever i et parforhold og har barn, blir det knapphetsgoder på flere områder. For en periode. Når paret skal disponere de begrensede ressursene de har til rådighet, er det om å gjøre å:
 • Være sammen om prioriteringen (i praksis har kvinner ofte definisjonsmakt på hjemmebane)
 • Prioritere bevisst (skalere hvor viktige oppgaver er)
 • Tenke langsiktig (i tillegg til det som er viktig her og nå, ta med i vurderingen hva som er viktig før neste sesong, om et år eller om fem)
 • Tenke helhetlig (i tillegg til hva som er viktig for MEG; ta med i vurderingen hva som er viktig for deg, for parforholdet vårt, for barna, for hele familien)
Endring krever gjennomgang av knapphetsgoder og disponering av ressurser. Noen konkrete råd for håndtering av dette:
 • Ikke ta det “her og nå,” når dere er midt oppe i en situasjon der dere er uenige
 • Bli enige om en ramme for en samtale om dette Å ramme inn en samtale
 • Prøv å tenke at dere ikke er motparter i konflikt, men et par med felles interesser 
 • Småbarnsfasen er ikke ideell for overskuddsprosjekter; la det gå sport i å kutte her jfr. Par i tidsklemma 
 • Sørg for å komme til en konklusjon og en prøveperiode. Selv om ingen av dere skulle være 100% fornøyd med konklusjonen, vil det føre til endring, nye erfaringer og et nytt utgangspunkt når dere skal evaluere

Målet må være å balansere både definisjonsmakt og ansvar rimelig mellom dere. Med kloke prioriteringer kan det bli mindre stress og færre uoverensstemmelser, og kanskje mer tid til å drømme om og planlegge mer kreative og krevende prosjekter lenger frem i tid.

Relevante innlegg: 
Småbarnsfase og parforhold
Resultat eller prosess

Sex eller mobil?

Posted on May 14, 2013

junges paar zuhause liest mit smartphone und tablet-pc

RFSU’s undersøkelse slår fast at kvinner setter mobilen høyere enn et godt sexliv. Nå bør riktignok slike undersøkelser sees i en større sammenheng. Veldig mange par jeg snakker med, opplever imidlertid at seksualiteten har endret seg med tiden. Det kan være at sex ikke lenger har prioritet, at det er mindre lyst og spenning, at de er i utakt på ønsker og behov. Hvis den ene ikke er fornøyd med sexlivet, er sjelden den andre det heller.

Det kan handle om forventninger og dårlig samvittighet og om ulike former for savn. Mange vet lite eller ingenting om hvordan den andre har det i forhold til temaet sex. Akkurat som jeg hjelper par med andre temaer, hjelper jeg dem med dette:

 • Dele med hverandre hva man ønsker seg og har behov for
 • Prøve å forstå hverandre bedre
 • Bli oppmerksom på hva seksualiteten betyr for et parforhold
 • Avklare hva slags nivå som passer for det enkelte par

Erfaring viser at det er mye å hente på slike prosesser; ofte kan begge parter bli mer fornøyd. Kanskje er mobilen et symptom på at temaet burde på dagsorden?

Relevante innlegg:
Han ønsker sex
Hun har lyst til å ha lyst

Jakten på syndebukk

297216
Gikk det ikke etter planen? Ble det ikke som du hadde ønsket? Ble du skuffet og irritert? Helt naturlig.

Leter du etter noen i dine nærmeste omgivelser som kan lastes? Noen du kan øse din frustrasjon ut over? Straks litt verre.

Starter du klagingen og fremfører kjeftingen? Kanskje på sin plass av og til. Andre ganger er det ingen å laste. Det er HER det gjelder! Legg merke til øyeblikket der jakten på syndebukk starter. Gjør en vurdering. Kan det hende det ikke er noen å laste? Hvor vil du rette frustrasjonen – da?

Rett den i hvert fall ikke mot den du lever sammen med – det er som å skyte seg selv i foten. Hva med en joggetur…?

Relevante innlegg:
Hold munn
Time-out
Tema eller hendelse
Tid for anerkjennelse

 

«Jeg vil bare ha et normalt forhold!»

Posted on March 23, 2016

274617

«… ikke så mye tull!» Han som sa dette, var frustrert. Det var mye uenighet og krangler om småting. Vanskelige temaer kom opp, igjen og igjen. Han fortalte at siden sist de var til samtale, hadde de nesten gjort det slutt.

I de fleste forhold finner vi uenighet, diskusjon og krangel. Det går opp og ned – dette er «normalen». Det er lite sannsynlig at man styrer unna ved å prøve seg i nytt forhold. Men – det er mulig å begrense krangling og få bedre samspill, for eksempel ved:

«Tullet» hadde blitt overveldende, og mannen var oppgitt. Vi så på samspillsmønsteret i et overordnet perspektiv og vi skjerpet kommunikasjonsteknikk. Mannen sa det var en lettelse å få snakket om det. Han var klar for ny innsats.

Relevante innlegg:
Older Posts