Ikke-tema

De fleste par har ett eller flere ikke-tema. Det er temaer som kan være vanskelige for den ene eller begge. Kanskje har samtalen kommet ut av kontroll når de har snakket om det før? Kanskje merker den ene at den andre blir unnvikende eller avvisende hvis temaet kan komme opp? Kanskje er en eller begge … Continue reading Ikke-tema

«Jeg vil bare ha et normalt forhold!»

«… ikke så mye tull!» Han som sa dette, var frustrert. Det var mye uenighet og krangler om småting. Vanskelige temaer kom opp, igjen og igjen. Han fortalte at siden sist de var til samtale, hadde de nesten gjort det slutt. I de fleste forhold finner vi uenighet, diskusjon og krangel. Det går opp og ned – dette er «normalen». Det er lite sannsynlig at … Continue reading «Jeg vil bare ha et normalt forhold!»