Trine Huseby

19 Results for "småbarnsfase og parforhold"

Småbarnsfase og parforhold

Frhliche FamilieOvergangen fra kjærestepar til foreldre, er stor. Det blir mindre tid for seg selv og mindre tid til parforholdet. Det er lett å miste fokus i en travel hverdag. Noen foreldre får det til bedre enn andre, på bakgrunn av dette skal jeg dele noen råd.

Det kan være lurt å huske på i en fase der man sjelden har følelsen av å ha hodet over vann, at denne fasen er forbigående; det er en unntakstilstand. Når par kommer til meg med dette temaet, pleier jeg å tegne en tunnel og illustrere at i småbarnsfasen er man i tunnelen. Det er underskudd på søvn, energi og tid. Men det er lys i den andre enden av tunnelen; det blir bedre tider. Hvor lenge det skal bli til, avhenger selvsagt av hvor mange barn man får og hvor lang småbarnsfasen blir.

Råd
 • Mannen kan med fordel gjøre mer rent og ta seg mer av barna
 • Kvinnen kan med fordel senke standarden for ryddig/rent og slutte å kritisere. Hun kan dele ut klemmer ikke bare til barna, men også til mannen
 • Lag gode ritualer, se Skikk og bruk for paret
 • Bli enige om grenser for barna. Relevant kurs: «De utrolige årene»  Relevant litteratur: «Foreldrerollen. Det er du som er voksen!» 
 • Minimum 3 timer/uke alenetid for hver av foreldrene, hvor man gjør noe man har lyst til
 • Kjærestekveld en dag i uken
 • Barnevakt et døgn i måneden hvor foreldrene på forhånd har blitt enige om hvordan tiden sammen skal utnyttes
 • Kjærestehelg minimum en gang i halvåret
 • PREP kommunikasjonskurs  eller Bufferkurs for par
Alle småbarnsforeldre kan ikke klare alt. For å finne ut hva som er viktigst for dere, start med barnevakt et døgn – en timeout fra hverdagen. Sørg for å både ha det hyggelig og gjøre en innsats for parforholdet. Ta en gjennomgang av status og bli enige om tiltak. Start planleggingen. Vær realistiske og tenk langsiktig. Alt trenger ikke skje i morgen. Det er fint å ha noe å glede seg til!

Ritualer og tradisjoner

Posted on July 19, 2016

Verliebtes älteres Paar schaut sich tief in die Augen
Ritualer og tradisjoner er undervurdert! Vi lurer ikke på om vi skal pusse tenner. Rutine sikrer tannpuss hver dag, uavhengig av dagsform og ytre omstendigheter. Vi bare gjør det. Fordi vi ønsker å ta vare på tennene våre og vet det er nødvendig.

Ritualer for paret, som for eksempel å se hverandre i øynene og gi hverandre en klem når vi møtes etter arbeid, har samme funksjon. Eller å leie når vi går tur. Vi kan bare gjøre det. Fordi vi ønsker å ta vare på parforholdet vårt og vet at det er nødvendig.

Tradisjoner handler om å gjenta begivenheter som er viktige for oss, for eksempel en årlig kjærestehelg, feiring av bryllupsdag eller Valentinsdag. Ved å sette dem i system gjennom faste datoer i kalenderen, er de sikret mot nedprioritering i dårlige tider.

Tema for neste date: Hvilke ritualer og tradisjoner har vi for parforholdet?

Relevante innlegg:
Kloke valg
Bedre kjent med kjærestekart
“Mannen min og jeg trenger ikke gjøre noe for oss selv”

Småbarnsfase og parforhold

Frihet og forpliktelse – hårfin balanse

Side view of annoyed couple standing back to back at home

De fleste mennesker har behov for frihet. Frihet til å gjøre egne ting, være alene, ta selvstendige valg. Noen ganger kan dette komme i konflikt med parforholdets og familiens behov for forpliktelse. Forpliktelse til ansvar, prioritering, lojalitet.

Hvor denne balansegangen går, varierer med hans og hennes individuelle behov – og deres idealer for et parforhold og en familie. Det finnes ikke EN standard, men det er mulig for hvert par å finne balanse.

Det betyr for det første at man våger og velger å ta tak i temaet. Deretter at begge erkjenner at paret er den 3. part i forholdet. Og til sist at man klarer å dele personlige tanker, følelser, behov. Med kjærlighet som utgangspunkt og en felles interesse i å finne balanse, er det mulig.

Et par jeg snakker med, hadde det sånn at hun var livredd for å gi ham frihet. Fordi hun følte at det var det eneste han ønsket og at han alltid ville ha mer. Hun var redd at hvis hun ikke tviholdt på ham, ville han forsvinne helt for henne. Han på sin side opplevde henne som veldig kontrollerende. Han ville ikke finne seg i det og gjorde opprør ved å kjøre eget løp, laget egne avtaler og droppet å si fra. Situasjonen var fullstendig låst. I parterapi nådde vi inn til kjernen – og til parets overraskelse løste floken seg: hun slapp kontrollen og han engasjerte seg av egen vilje. Hun ble mer hengiven, han ble mer involvert og de kom nærmere hverandre.

Noen har dårlige erfaringer med temaet og går rett i angrep/forsvar når det dukker opp. Andre unngår temaet av frykt for å miste frihet. Det er litt som å stikke hodet i sanden, for uansett vil valgene vi tar, prege hvordan vi har det med oss selv og med hverandre. Hva med å ta tak i temaet med ny innfallsvinkel: du, jeg og paret?

Relevante innlegg:
Småbarnsfase og parforhold
Er det greit å være egoistisk?
Kona mi er kontrollfreak
Uansett hva jeg gjør, blir det feil

Foreldre kan også ta time-out

Posted on March 20, 2014

happy friends having fun together“Voksne for barn” oppfordrer foreldre til å våge å være voksne og tydelige, og har følgende innspill:

 • Tell til ti eller bruk time-out når «det koker»
 • Barn er ikke små voksne, vi må bruke vårt voksne overblikk
 • Vær konsekvent
 • Barn har stor læringsevne – i spillerommet mellom varm omsorg og klare rammer
 • Vis respekt så får du respekt tilbake
 • Fremstå som enige i spørsmål som gjelder barna

Les hele artikkelen her Våg å være voksen og tydelig

Tidligere innlegg:

 

Foreldresamtalen

Posted on March 13, 2016

Happy young parents playing with cute children on sofa

De fleste foreldre vet hva som skal til. De har lest og lært og gjør så godt de kan. Kanskje enige om målsetninger, men uenige om veien til målet. Det er ikke det største problemet.

Mange foreldre er slitne. De mangler overskudd til å sette opp regler, inngå avtaler med barna og følge opp. De har ikke krefter til å gjennomføre alt de gjerne ville.

I stedet for kontinuerlig kamp for å leve opp til egne idealer, foreslås realitetsorientering, bevisste valg og innsats tilpasset kapasitet. Gjør dere klar for foreldresamtalen. Den krever et minimum av overskudd, en arena utenfor hjemmet og ro til å snakke uforstyrret i inntil 3 timer. For å komme i havn med konklusjoner som begge vil følge lojalt, er det av stor betydning at samtalen er strukturert. Arbeid dere systematisk gjennom følgende spørsmål:

 • Hvilke kamper skal vi kjempe? Og hvilke skal vi ikke kjempe..?
 • Hvilke områder skal vi fokusere på dette semesteret? Og hvilke skal vi vente med til neste semester..?
 • Hvilke konsekvenser kan vi bli enige om? Hvilke konsekvenser kommer vi ikke til å klare å følge opp?
 • Hvordan kan vi sikre oss litt avlastning, så vi får pause og tid til å hente oss inn?
 • Hvilke aktiviteter kan vi velge bort, så vi får mer ro i hverdagen?
 • Hvordan kan vi støtte og inspirere hverandre, heller enn å anklage? Kappes om å hedre hverandre
 • Hva er din styrke som mamma? Og din styrke som pappa?
 • Når skal vi evaluere? Sikre at vi løfter blikket sammen og ser på det fra et overordnet perspektiv?

Les om snuoperasjon for foreldre her Streng pappa / ettergivende mamma

Relevante innlegg:
Småbarnsfase og parforhold
Barneoppdragelse på din eller min måte?

Styremøte hver søndag

Couple at home websurfing on internet

En familie med tre små barn, hus, hage og jobber, må organiseres til fingerspissene. Mor i huset deler sine erfaringer:

«Søndag kveld har vi styremøte, da skriver vi opp på tavla det vi skal til uka. Da leker vi seriøst møte, jeg er styreleder, kasserer, ordstyrer, eller vara … vi prøver litt ulike verv. Vi fordeler husarbeid og setter opp aktivitetene. For meg er det bra å vite at han skal vaske doen torsdag, da kan jeg slappe av om jeg ser noe snusk på onsdag. Tenk hvor ofte man har møter på jobb! Men ikke i hjemmet, som jo er den største og viktigste jobben! «Møta på,» sier jeg bare! Driv forebyggende virksomhet!»

Relevante innlegg:
Hun planlegger
Par i tidsklemma
Småbarnsfase og parforhold
Ansvarsfordeling

Par i tidsklemma

Posted on July 5, 2015

Male student is reading book, female is writing into notebook
Et over gjennomsnittet engasjert par med tre små barn, har nådd en grense. Han forteller:

«Vi har for mye nå, og går rundt og er slitne og sure på hverandre alt for ofte. Det må vi gjøre noe med. Derfor har vi begynt å skrive en liste med ting vi kan slutte med. Da er det ikke sånn at vi skal slutte med alle tingene på lista, men når vi skriver opp hva vi faktisk bruker tiden vår på, er det lettere å se hva vi kan velge bort for å få mer tid til hverandre. På lista mi står villmarksklubben for barn som jeg er leder for, noen hage- og oppussingsprosjekter, noen små ekstrajobber, og noen verv eller hva man skal kalle det. På hennes liste står blant annet etterutdanningen, overtidsjobbingen, og så har hun også noen ekstrajobber, og noen verv. Alt sammen er ting vi liker å bruke tid på, ting vi egentlig gjerne vil fortsette med. Men vi vil gjerne fortsette med å være gift også, så da må man nesten velge. I tillegg har vi kommet på to ting vi kanskje skal begynne med midt oppi all sluttingen! Det ene er vaskehjelp, det andre er kjærestekveld en gang i uka.»

Paret skal fylle ut listen i sommerferien og konkludere sammen. En strategi for andre «over gjennomsnittet engasjerte» par?

Relevante innlegg:
En himmel full av stjerner
Eksklusive avtaler
Andres selskap – vår date
Småbarnsfase og parforhold
Prioriteringer

 

Egentid

Posted on June 7, 2015

friendship, sports and entertainment concept - happy male friends supporting football team at home

Egentid er viktig for helse og livskvalitet. Det er helt individuelt hva man ønsker å fylle – eller ikke fylle – egentiden med. Det som er avgjørende, er at man med sikkerhet kan vite at man har bare seg selv og ikke er forventet å:

 • Dekke andres behov
 • Følge andres tanker
 • Gjøre det andre ber om
 • Svare på andres spørsmål

I noen faser av livet er det flere muligheter enn andre; for eksempel før og etter barn. Men uavhengig av livsfase, er det alltid mulig å justere balansen mellom egentid og fellestid. -Ikke gi dere før dere har funnet den optimale balansen for dere i dere to!

Relevante innlegg:
Prioriteringer
Sørg for å savne hverandre
Når er det du ikke tar deg sammen?
Småbarnsfase og parforhold
Det passer egentlig aldri

Ansvarsfordeling

Marriage enjoy cleaning house together

Veldig mange krangler om ansvarsfordeling. En husarbeidsavtale kan være en god måte å begrense kranglingen på. Her er 10 råd om ansvarsfordeling, relevante innspill og eksempler på husarbeidsavtaler.

En husarbeidsavtale er en avtale mellom han og henne om hvordan man skal fordele husarbeidet for en avgrenset periode. Etter denne perioden foretar man nødvendige justeringer og går på en ny periode. Inntil til man har funnet den optimale avtalen for akkurat dere to.

 1. Bli enige om å lage en husarbeidsavtale som dere praktiserer i 4 uker av gangen før evaluering, justering og ny 4 ukers avtale. Skriv ned dato og klokkeslett for evalueringen. Hold dere strengt til den.
 2. Unngå å ta samtalen om husarbeid når det er på tide å gjøre rent eller når dere er slitne. Ta samtalen når dere er opplagte og det er god stemning. Tips: sett av 1 time til samtalen etter at barna har falt til ro og avtal noe hyggelig å glede seg til etterpå, f.eks. en film. Bruk penn og papir og vær saklige, som om det var et prosjekt på jobben.
 3. Innse at dere har ulik standard. Bli enige om et felles minimum. Det kan f.eks. innebære at den ene må justere sine idealer ned fra 100% til 80%, mens den andre må justere opp sitt ansvar fra 60% til 80%.
 4. Foreldre har gjerne begrenset med ressurser (tid/krefter/barnevakt); bli enige om hvilke oppgaver dere kan prioritere bort. Husk at det er for en prøveperiode.
 5. Del inn i soner eller oppgaver. Lag liste. Et alternativ er at den ene fordeler arbeidsoppgavene på to lister som er så rettferdige at den andre kan velge. Bli enige om hvorvidt dere skal gjøre husarbeidet samtidig, eller om hver enkelt skal gjøre det når man selv vil, innen en tidsfrist. Tidsfrister er like viktig her som i arbeidslivet. Dersom dere blir enige om å gjøre husarbeid samtidig, avtal felles belønning etterpå: en kaffekopp, en TV-serie eller noe annet hyggelig.
 6. Fordel faste oppgaver til barna i forhold til alder og forutsetninger, se Derfor bør barna få hjelpe til
 7. Råd til den som har høyest standard: Ikke se på når den andre tar sin del. Ikke vurder måten den andre gjør det på. Ikke kommenter resultatet. Ikke bruk sexnekt som straffemetode. Spar eventuelle synspunkter til evalueringen. Se Siw sine beste råd for et godt parforhold
 8. Råd til den som har lavest standard: Vær i forkant. Utfør din del. Se Morten sine beste råd for et godt parforhold
 9. Evaluering hver 4. uke. Dette er tidspunktet for å ta frem synspunkter, i mellomtiden er det munnkurv. Velg dine kamper; hvis du har 100 innvendinger, velg ut de 3 viktigste. Sørg for å ramme inn samtalen.
 10. Anerkjenn hverandres innsats så ofte dere kan ved å kommentere: «Så koselig å komme hjem når du har gjort det så fint!» «Jeg ser du har jobbet – det betyr mye for meg!» Jfr. Kjærlighetsbanken


Samlivsterapeutens inntrykk
Gjennomsnittskvinnen trives med husarbeid, forutsatt at:
-Det ikke blir mer enn hun har tid/krefter til
-Hun ikke blir tatt for gitt, men får anerkjennelse
-Hun ikke har barn rundt bena samtidig, det gir dårlig samvittighet

Gjennomsnittsmannen synes det er rimelig at han tar ansvar for noe husarbeid
-Han vil at hun skal ha tillit til at han kommer på det av seg selv, og ikke mase

-Han føler seg kontrollert og blir trigget hvis hun korrigerer hans måte å gjøre det på
-Han blir motivert av at hun blir fornøyd, takknemlig, avslappet og glad


Tips
For noen fungerer det godt at foreldrene organiserer en halvtimes intensiv felles rydding før far tar med seg barna ut et par timer mens mor gjør husarbeid. Så kan de kose seg med vafler fra Toro etterpå.

Hvis dere ikke får det til på egen hånd:
 • Inngå husarbeidsavtale-prosjekt med ett eller flere vennepar. Målet er å komme frem til den beste husarbeidsavtalen. Del hverandres gode erfaringer og inspirer hverandre med kåringer og feiringer!
 • Søk hjelp ved familievernkontoret. En nøytral 3. part kan være til stor hjelp.


Eksempler på husarbeidsavtaler
Tre par deler sine erfaringer

Eksempel 1
«Vi gjør rent 45 minutter hver torsdag kveld, etter at barna har lagt seg. Det er fryktelig kjedelig, men etterpå ser vi på serie og spiser popcorn. Det betyr at det er noe å glede seg til. Som regel kommer vi i havn med det viktigste. Begge har skjønt at dette MÅ funke, så vi er enige om å speedjobbe de tre kvarterene. På forhånd har jeg satt opp en prioriteringsliste, og så jobber vi oss bare nedover den. Han har den tilliten til meg. Og jeg passer ikke på hvordan han gjør det, selv om jeg er grundigere. Tror vi har spart oss mange krangler på det.»

Eksempel 2
«Jeg har ansvar for å skrive handleliste hver søndag og handle hver mandag når jeg er ferdig på jobb. Han lager middag hver dag og har hovedansvaret for kjøkkenet (oppvaskmaskin, kjøleskap, komfyr osv.), mens jeg har hovedansvar for klesvask og sengetøy. Vi blander oss ikke inn i hverandres oppgaver, vi kritiserer ikke hverandre for ulike måter å løse dem på og vi skryter når maten er god, når skjortene er pent strøket osv. Vi vasker hver fredag: halvparten av rom og arealer hver. Når vi er lei av å vaske de samme arealene hver gang, så bytter vi bare om. Nå vasker jeg barnerom, stue og kjøkken. Han vasker bad, gang, yttergang og soverom. Han har ansvar for avfall – papp, melkekartonger, søppel, glass osv. I tillegg har han ansvar for praktisk vedlikehold, måke snø, klippe plen osv. Mot at jeg forbereder barnebursdager/selskaper, rydder, pynter og ordner mer til daglig enn det han gjør. Angående barn: annen hver gang å stå opp om morgenen i helgene og annen hver gang å legge på kvelden.»

Eksempel 3
«Vi innførte lister for hver minste ting. Der står det alt fra ta ut søpla, tømme oppvaskmaskinen, sette på klesvask, osv, til større ting som gulvvask (listet per rom). Listen er veldig detaljert, og så kan man krysse av hver gang man har gjort noe. Det var bra for tre ting: Det synliggjorde alle oppgavene, det viste hvor mye jeg gjorde, og det vekket konkurranseinstinktet hans. Det er kanskje noe i en overgangsperiode? Hey, kanskje, hvis man får mange nok kryss, så kan man få et klistremerke eller en «treat?» Også har vi en annenhverdagturnus. Den ene har «jobben» med å bytte bleier, legging etc og den andre lager middag og rydder oppvaskmaskina.»

 

Ansvarsfordeling er en utfordring i de fleste hjem. Hvis begge anstrenger seg for en felles avtale, blir det bedre stemning og bedre hverdager. Hvis det sklir ut, «rykk tilbake til start» og lag ny avtale. Husk at det kommer bedre tider: barna blir større, det blir mer nattesøvn og mer overskudd.

 

Relevante artikler:
Er du lei av partneren som ikke bidrar med husarbeidet? Råd for kvinne og mann
Ryddig hjem uten krangling
Veien ut av «husarbeid-fella» 

Relevante blogginnlegg:
Arbeid utenfor husets fire vegger teller ikke
Han ser ikke støv
Han sier unnskyld og slipper unna med det
Er det greit å være egoistisk?
Småbarnsfase og parforhold

Relevant intervju:
«Rent – så enkelt!» Else Liv Hagesæther tar blant annet for seg fordeling av oppgaver i hjemmet i God morgen Norge.

Kjærlighetens tre porter

Posted on July 14, 2014

304616Et varig forhold kan deles inn i tre faser

1. Fase
Man har kun seg selv og hverandre å ta hensyn til. Fasen preges av forelskelse, spenning, intensitet, lidenskap.

2. Fase
Forelskelsen har lagt seg, man har mer forpliktelser og mindre energi, jf. “Småbarnsfase og parforhold.” Vi viser vårt sanne jeg, og forsøker iherdig å forandre hverandre. Mange gir opp i denne fasen, fordi følelsene drukner i uinnfridde forventninger og dårlig kommunikasjon.

3. Fase

Man har innsett hverandres begrensninger og slått seg til ro med det. Våpnene er lagt ned og freden har senket seg. Man setter pris på tryggheten, kjærligheten og støtten man finner i parforholdet. Man er hverandres bestevenner og vil hverandre bare vel.

Når man har holdt ut til denne fasen, er forholdet mer preget av toleranse og fleksibilitet. Man har blitt rundere i kantene og rausere med hverandre. I dette klimaet er det paret kan finne tilbake til romantiske aktiviteter som en boost for parforholdet. Man kan glede seg i hverandres selskap, og kreativiteten for hva man ønsker å få ut av forholdet i en ny fase, kan blomstre.

Les mer i «Kjærlighetens tre porter» (Gran, 2007)
En historie fra virkeligheten NRK “Bør de gifte seg”
Relevant innlegg True Love 

 

Older Posts