Forventninger

HUN har mange forventninger hun ønsker at han skal innfri. HAN ønsker bare at hun skal være den hun var. Ny livssituasjon krever omstilling. Felles bolig og barn krever ansvarsfordeling. Det blir mer forpliktelser og mindre egentid. Kanskje hadde hun oppnådd mer hvis hun hadde stilt spørsmålet: «Hva må gjøres?» i stedet for å ta regien? … Continue reading Forventninger