Kategorier
Parforhold

«Mannen min er ikke dyp nok»

Couple argue and are not happy with each other
«Jeg kan ikke snakke med andre om det, det ville være illojalt mot ham og et nederlag for meg. Det er ikke noe i veien med ham intelligensmessig sett. Han er flink i jobben sin og godt likt av alle. Han er flink med barna også. Men vi KLARER IKKE å ha dype samtaler. Jeg mener om livet, hva vi tenker og føler, om verdier og så videre. Det er veldig viktig for meg! Når jeg prøver, har han ingen ting å bidra med. Han har bare overfladiske svar eller spørsmål tilbake til meg. Det virker som han føler at han kommer til kort, og det gjør han jo. Er det mulig for oss å komme på samme nivå?»

Til kvinnen som ønsker dype samtaler
Om det er mulig for dere å komme på samme nivå, er vanskelig å svare på. Det høres ut som du har et forsprang i forhold til refleksjon og verbale ferdigheter. Men jeg har stor tro på at det er mulig å utvikle seg og bli i stand til å gå mer i dybden.

Den type personlig utvikling pleier vanligvis å skje ved:
  • Tiden går og vi modnes
  • Man blir foreldre og ser ting i nytt perspektiv
  • Lese, lytte, diskutere
  • Studier/kurs som krever analyse og refleksjon
  • Yrkesmessig erfaring fra samarbeid og personaljobbing
  • Sosialt samspill av personlig karakter
  • Dramatiske opplevelser som krever tilpasning emosjonelt og intellektuelt
  • Individual- /par- eller familieterapi

Nå kjenner du mannen din og hans bakgrunn, noe som kan gi en pekepinn på hans potensial i den retning. Hvis du tror det er lite å hente, må du kanskje vurdere om andre verdier ved ekteskapet deres, er tilstrekkelig for deg. Noen klarer å kompensere sitt behov for å gå i dybden, med andre mennesker, og finner det godt nok. Selve den erkjennelsen og første skritt i en ny retning, kan være en stor lettelse.

Kanskje ditt aller viktigste bidrag, kan være å ta ansvar for at han ikke føler seg vurdert og kritisert. Men i stedet skape en trygg ramme basert på omsorg og anerkjennelse. Mange har nytte av spørsmål fra Fuelbox som en nøytral innledning til personlige samtaler. Eventuelt kan du forsøke å få ham med i parterapi eller på samlivskurs, i så fall vil jeg anbefale Bufferkurs. Mange blir positivt overrasket over nye sider hos hverandre når man får drahjelp utenfra.

Relevante innlegg:
Å være ensom i et parforhold
Hvem leser om samliv?
Han vil ikke bli med til samtaler

Del dette innlegget: