Trine Huseby

Kategorier
Kommunikasjon

Forventninger til besvær

childhhod
Forventninger som ikke blir innfridd, skaper gjerne problemer. Forventninger som skaper problemer, har gjerne noen fellestrekk:

1. Ubevisste forventninger
… kan bli bevisste gjennom refleksjon og samtale. Dine ubevisste forventninger er sannsynligvis preget av hvordan foreldre og andre som var viktige for deg, har levd sammen. Andre par du sammenligner dere med, har også betydning. Forventer du at dere har lik standard for hvordan dere skal ha det i hjemmet deres?

2. Urimelige forventninger
… kan til en viss grad justeres til rimelige. Det kan være en tung vei å gå, men ha tilsvarende positiv effekt. Prosessen kan gå fra sorg over tapte idealer, til befrielse fra frustrasjon over den forventningene var rettet mot. Det kan være til stor hjelp å vurdere rimeligheten i egne forventninger sammen med en nøytral 3. part, en man har tillit til. Forventer du at det skal bli på din måte?

3. Bevisste og rimelige forventninger – som ikke er uttalt
… er kanskje den minst krevende delen. Vær bevisst på timing og snakk i jeg-form: «Jeg skulle ønske at…» eller «Det er viktig for meg at…» eller «Kan vi finne en måte å få til dette på?» Forventer du at din kjære ser på deg og forstår hva du tenker?

Med bevisste, rimelige og uttalte forventninger kommer man lenger.

Relevante innlegg:
En bryllupsdag fra eller til
Han ser ikke støv