Trine Huseby

Kategorier
Tankevekkere

Sørg for å savne hverandre

Young Couple Met at the airport, Prague

Hvis vi skal opparbeide savn, trenger vi tid fra hverandre. Det behøver ikke være tre uker, men tre timer er for kort… Tenk etter når du sist savnet din kjære, hvordan kjentes det?

Alle parforhold har behov for både fellestid og alenetid. Det som kan skje når vi er fra hverandre, og som vi kan gå glipp av ved alltid å være sammen, er dette:

  • Mulighet for å bli minnet på hvem jeg er, og dermed bli tydeligere for både meg selv og for deg
  • Tid og rom for å kjenne på hvem du er slik at jeg unngår å ta deg for gitt
  • Anledning til å dekke mine behov, og dermed frigjøre mer energi for parforholdet
  • En pause fra det vi går oppe i daglig, slik at jeg på nytt registrerer det vi har sammen
  • Impulser fra andre aktiviteter eller mennesker, og ny inspirasjon kan slippe til
  • Mulighet for å kjenne på hva jeg savner når du ikke er der

Sørg for å savne hverandre. Litt savn er bra for parforholdet.