Kategorier
Parforhold

Er det greit å være egoistisk?

Mann auf Bank liegend im Sonnenuntergang

Egoistisk er et veldig negativt ladet ord. Med litt
velvilje kunne det erstattes av selvhevdende.

Det er klart det er greit å dekke egne behov. Å gjøre ting man har lyst til. Å ta vare på seg selv. Det er noe alle mennesker burde ha mulighet for, også i et parforhold.

I de forholdene hvor det blir et problem, handler det gjerne om at:
  • Den ene dekker sine behov på bekostning av den andre
  • Den andre har ikke tilsvarende mulighet for å dekke sine behov
  • Timingen er dårlig; den ene dekker egne behov mens den andre strever med å dekke familiens behov
  • Man tar mer vare på seg selv enn man tar vare på den eller de man lever sammen med

Varselklokkene bør ringe hvis én eller flere av disse elementene gjentar seg og det blir et mønster. I det lange løp vil det skape problemer. Det kan gå på respekten og likeverdet løs. Man blir mindre interessant å dele sorger og gleder med, man blir i mindre grad regnet med. Kanskje blir man mindre interessant å leve sammen med?

Det kan være greit å være egoistisk. Spørsmålet er om det er så klokt, dersom man ønsker å være interessant å leve sammen med. Det kan være greit å ta i betraktning…

Del dette innlegget: