Kategorier
Tankevekkere

Mer lykke?

Salto acrobaticoNRK har fra september sendt «Oppdrag lykke» og hevder at lykke kan læres. Programmet har fått stor oppmerksomhet, noe jeg tror skyldes et ønske om å bli mer lykkelig og håp om å få svar på hvordan.

Det er mulig å lære seg å tenke mer positivt. Lykken er imidlertid flyktig og utenfor vår kontroll. Jeg lurer på om det vi egentlig er ute etter, er den opplevelse av balanse og tilfredsstillelse som oppstår når vi er helt og fullt i kontakt med oss selv? -En utfordring i tiden vi lever i, jfr tidligere innlegg Hvorhen har du det travelt 

Å være i kontakt med seg selv, kan læres. Første skritt er å forstå. Neste skritt er kunnskap. Deretter kreves trening. Det kan gjøres på ulike måter, her er noen alternativer:

  • Lær om «mindfulness»: «Å være i kontakt med den vi er her og nå, og slik tillate oss selv å «våkne opp» fra en slags sovende tilstand hvor vi handler, tenker og føler på autopilot, styrt av automatiske og ubevisste indre prosesser.» Finn måter å trene på oppmerksomt nærvær, som vil fungere for deg
  • Oppsøk naturen og opphold deg der lenge nok til å finne et tempo som gjør deg godt
  • Prøv å være oppmerksomt tilstede når du er sammen med andre Nå er det nå 
  • Være bevisst på hvordan du prioriterer tiden din
  • For spesielt interesserte anbefales boken Det er nå du lever av Eckhart Tolle (1997)

Del dette innlegget: