Kategorier
Kommunikasjon

Måten man krangler på

Portrait Of A Displeased Couple Sitting Back To Back On Couch

Uenighet og diskusjon er ikke farlig. Det er måten det skjer på, som er avgjørende. For at den enkeltes argumenter og prioriteringer skal kunne munne ut i en konklusjon som begge er tilfreds med, er det viktig med en ramme av trygghet, vennlighet og respekt.

Hvis disse elementene ikke er på plass, kan dere sammen kartlegge hva som er deres sårbarhet i slike situasjoner, og ha fokus på dem. Bevisstgjøring kan bidra til at man diskuterer og er uenige på en ny og mer konstruktiv måte.

Når følelsene har roet seg etter en krangel, gjennomfør følgende prosess:
  1. Subjektiv evaluering. Kryss av på punktene nedenfor hvordan du opplevde krangelen
  2. Del deres subjektive virkelighet ved å lese opp for hverandre
  3. Finn minimum ett punkt i partneren din sin opplevelse, som du kan forstå
    Vær nøye med å avslutte  etter dette punktet, der begge har fått oppleve å bli forstått
  4. Gjenta prosessen senere, etter vanskelig samtale – inntil det gir resultater

Se neste innlegg: «Mitt bidrag til krangel»

Subjektiv evaluering
Jeg følte meg defensiv
Jeg følte meg lyttet til
Jeg ble såret
Jeg ble sint
Jeg ble trist
Jeg var glad
Jeg følte meg misforstått
Jeg følte meg kritisert
Jeg tok ikke partneren min sine anklager personlig
Jeg følte det som om partneren min ikke likte meg
Jeg følte meg tatt vare på
Jeg var bekymret
Jeg ble redd
Jeg følte meg trygg
Jeg var avslappet
Jeg følte at jeg hadde rett og partneren min tok feil
Jeg følte at vi begge hadde delvis rett
Jeg følte at jeg var ute av kontroll
Jeg følte at jeg hadde helt kontroll
Jeg følte meg elsket
Jeg følte meg fornærmet, med grunn 
Jeg følte at vi begge begrunnet egne synspunkter
Jeg følte meg vennlig
Jeg følte meg knyttet til partneren min
Jeg var anerkjennende
Jeg følte meg kjærlig
Jeg følte meg urimelig korrigert
Jeg følte meg ikke verdsatt
Jeg følte meg ikke viktig
Jeg ble overkjørt
Jeg følte meg tatt for gitt
Jeg følte meg ikke tatt for gitt
Jeg følte for å dra
Jeg følte for å bli og snakke gjennom dette
Jeg ble overveldet av følelser
Jeg følte meg rolig
Jeg følte meg sterk
Jeg følte meg maktesløs
Jeg følte det som om jeg ikke hadde noen innflytelse
Jeg følte at jeg ble overtalt
Jeg følte ikke at min mening betydde noe
Det var mye gi og ta
Jeg hadde ingen følelser i det hele tatt
Jeg visste ikke hva jeg følte
Jeg følte meg ensom
Jeg følte meg fremmedgjort
Jeg følte meg verdsatt
Jeg følte at vi gjorde fremskritt
Jeg følte meg respektert
Jeg følte optimisme
Jeg følte meg foraktet
Andre følelser?

Du finner mer materiale her Aftermath of a Fight or disagreement Questionnaire

Del dette innlegget: