«Jeg kan ikke ta det opp nå når vi har det så hyggelig»

Posted on April 15, 2018


Hvem kan ikke kjenne seg igjen i dette utsagnet? Hvem vil spolere en hyggelig stund eller en fin periode, ved å ta opp et problem? Ingen jeg har hørt om til nå.

Det kan virke som det eneste alternativet er å ta det opp når man allerede kommuniserer dårlig eller har det vanskelig fra før. Problemet er at noen ganger kan det gå riktig ille – eller være for sent.

Her lanseres et 3. alternativ: ta det opp når dere har det «sånn midt på treet». Når du på en skala fra 0-10 ville scoret dere på en 5’er.

Inntil nå har du sannsynligvis ikke vært klar over denne modusen. Det er da den ene dagen tar den andre, og man er på autopilot. Neste gang du har et problem du ikke finner riktig tidspunkt for, vær oppmerksom og vent på det tredje alternativet. Du kan ta det opp da.

Relevante innlegg:
Det passer egentlig aldri
Ikke vent for lenge!
Jeg tør ikke ta det opp med ham
Problemhåndteringsmodellen