Barn i sengen

Feet of a family sticking out from the quiltIKEA har lansert trippelseng! Den skal ha plass for mor og far og to barn. Sikkert veldig praktisk , men der stopper også fordelene, sett fra en samlivsterapeuts perspektiv. Fordi:

  • De aller fleste barn får bedre kvalitet på søvnen når de sover i egen seng på eget rom. Dette bør derfor være et mål, fra barnet er mellom 6-12 måneder.
  • Barn trenger å bli selvstendige individer og å lære å klare seg og ha det trygt og godt i egen seng på eget rom.
  • Barn som får sove ofte i foreldrenes seng, kan oppleve uro når de ligger i egen seng på eget rom, fordi de er vant til å våkne og fordi de kjenner etter og vurderer om de skal oppsøke foreldrenes seng.
  • Barn som får sove ofte i foreldrenes seng, kan trenge lenger tid på å venne seg til å sove i egen seng på eget rom, fordi mønsteret er etablert og det oppleves som et behov. Prosessen med å venne barnet til egen seng på eget rom, kan bli vanskeligere jo eldre barnet blir.
  • Foreldrene trenger tid for seg selv i sengen.

Det bør også nevnes at det kan være godt for både barn og foreldre at barna sover i foreldrenes seng hvis barna trenger ekstra omsorg av en eller annen grunn.  Da snakker vi ikke om vanlig praksis, men unntak.

Sov godt!

Her kan man få hjelp sovekarin.no