Partner med «sære» interesser

Student suffering for depression in young age
Det hender at par søker hjelp for å kommunisere bedre, og så viser det seg at de har en mer grunnleggende utfordring: den ene har det mange kaller en «sær» interesse. Kanskje han er kunstner, kanskje han er en eventyrer, kanskje han har et spesielt talent. Blant de parene jeg har møtt, er det oftest en mann, men det kan selvsagt også være en kvinne.

Det viser seg ganske fort at vi snakker om noe mer enn en vanlig fritidsinteresse; han er dedikert, engasjert og bruker masse energi på interessen sin. I et parforhold og med barn kan han ikke finne nok tid til det han ønsker seg mest av alt.

Utfordringen har minst to sider:
1) Dette er tett knyttet opp til hans identitet. Uten å få dyrke interessen sin, føler han seg tom og «på vent»; for noen går det ut over selvfølelse og livskvalitet, for noen fører det til frustrasjon eller depresjon. Det er umulig å se for seg et liv uten interessen, og han uttrykker sine behov gjennom forventninger, ønsker og noen ganger i form av krav.

2) Dette gjør noe med partneren. Hun var i utgangspunktet fascinert og betatt. Hun har levd i troen på at intensiteten ville avta og at han ville skifte fokus når de ble etablert. Samtlige kvinner blant de parene jeg har snakket med, viser stor forståelse og aksept for hans «sære» interesse. De har vært tålmodige og har i liten grad hindret ham i å dyrke interessen. Men med tiden har de blitt mer kritiske og og mer krevende.

-Og så har parene kommet til et punkt der det går på tålmodigheten løs. Hun føler seg nedprioritert, oppgitt og ser ingen løsning. Han føler at det ikke er rom nok for hans behov, og at hun er grunnleggende kritisk innstilt. Kommunikasjon er et sekundærproblem.

En samlivsterapeut har ikke fasitsvar. Men basert på erfaring med disse parene, har jeg følgende innspill til par der den ene har «sære» interesser:

  • Den dårlige nyheten til hun som lever sammen med ham: det er ingen løsning å hindre ham i å dyrke interessen. Ettersom den er et av hans grunnleggende behov, vil makt og tvang på sikt føre til ett av to: enten at det går så mye ut over hans trivsel og livskvalitet at han ikke har det godt med seg selv og heller ikke blir en tilfredsstillende partner. Eventuelt kan det føre til samlivsbrudd.
  • Den brutale virkeligheten til han med den «sære» interessen, er at parforhold og foreldreskap krever ansvar og innsats. Det er DU som må prioritere. Å sette henne i en posisjon hvor hun blir ansvarlig for dine prioriteringer, er urimelig og veldig uheldig – for dere alle.
  • Rykk tilbake til start. Sammen. Grunnlaget for et likeverdig parforhold og ansvarlig foreldresamarbeid, er at beslutningen er tatt i fellesskap. Beslutningen om hvilken plass interessen skal ha. De parene som har lyktes med dette, har en felles forståelse, avklarte forventninger og lojalitet til beslutningen. Beslutningen innebærer en grundig gjennomgang av hvor viktig interessen er for ham, hvor viktig hun og familien er for ham, og hvorvidt det er mulig å forene hans sprikende interesser. Her er det viktig at begge er ærlige og realistiske.
  • Det triste er at for noen par blir det en erkjennelse av at den «sære» interessen er lite forenlig med parforhold og familieliv.
  • Den gode nyheten er at de parene som tar realitetene inn over seg og jobber frem en felles beslutning, finner løsninger. Det kan være løsninger som innebærer f.eks. at de prioriterer å bruke penger på matleveranse og rengjøringshjelp, at de skaffer en fast barnevakt, at hennes behov får høyere prioritet, og en avtale om at han får dyrke interessen sin for en avtalt periode, før det blir hennes tur. Det ser ut til at det som er avgjørende for hennes tilslutning til, og lojalitet til en avtale, er hans grunnleggende holdning: at han innser at det ikke er en selvfølge å få dyrke den «sære» interessen, at den faktisk går på bekostning av henne, at han ikke tar hennes ofre for gitt, at han kontinuerlig anerkjenner og viser takknemlighet for hennes ansvar og at han alltid gjør en ekstra innsats når han er til stede.

Par som lever med denne utfordringen uten å ha tatt beslutningen i fellesskap, anbefales å søke hjelp. For par som er i starten av et forhold, kan det være en stor fordel å ta for seg disse spørsmålene før man får barn. Når man er likeverdige og løsningsorientert, er det lettere å være fleksibel og kreativ. Ikke vent for lenge.

Relevante innlegg:
Frihet og forpliktelse – hårfin balanse
«Vi flyttet på grunn av jobben til mannen min»
Tåler hun ham?
Motpart eller medspiller?
Et nytt perspektiv på parforhold
«Jeg kan jo bare gjøre det slutt»

All inclusive

rear view of young couple standing on ship deck during sunset

Når det gjelder parforhold, ser det ut til at selv de mest jordnære blant oss, har en forestilling om at det skal være «all inclusive»: at i parforholdet skal jeg få dekket alle mine behov og finne alt det jeg alltid har ønsket meg hos en partner.

La oss fastslå det like gjerne først som sist: parforholdet er ikke «all inclusive». I et parforhold som overlever forelskelsens første fase, er det deler av dine behov du får dekket. Det er deler av alt det du har ønsket deg.

Men – det er ved å innse dette, og forvalte ressursene dere har til sammen – at du kan få mest mulig ut av det. En felles gjennomgang av «what’s inclusive» og hva som trengs «added» kan gjøre at du blir ganske godt fornøyd med resultatet. Have a nice trip…

Relevant innlegg:
«Der er kjæresten din!»
Hvordan få gresset grønnere på den «rette» siden?
Utdrag fra en parterapi

Ritualer og tradisjoner

Verliebtes älteres Paar schaut sich tief in die Augen
Ritualer og tradisjoner er undervurdert! Vi lurer ikke på om vi skal pusse tenner. Rutine sikrer tannpuss hver dag, uavhengig av dagsform og ytre omstendigheter. Vi bare gjør det. Fordi vi ønsker å ta vare på tennene våre og vet det er nødvendig.

Ritualer for paret, som for eksempel å se hverandre i øynene og gi hverandre en klem når vi møtes etter arbeid, har samme funksjon. Eller å leie når vi går tur. Vi kan bare gjøre det. Fordi vi ønsker å ta vare på parforholdet vårt og vet at det er nødvendig.

Tradisjoner handler om å gjenta begivenheter som er viktige for oss, for eksempel en årlig kjærestehelg, feiring av bryllupsdag eller Valentinsdag. Ved å sette dem i system gjennom faste datoer i kalenderen, er de sikret mot nedprioritering i dårlige tider.

Tema for neste date: Hvilke ritualer og tradisjoner har vi for parforholdet?

Relevante innlegg:
Kloke valg
Bedre kjent med kjærestekart
“Mannen min og jeg trenger ikke gjøre noe for oss selv”

Småbarnsfase og parforhold

En innrømmelse

Close up portrait of a woman with beautiful eyes
Et par forteller:

Som oftest legger HUN merke til at HAN ikke strekker til. HUN er mest opptatt av hvordan HAN kan forbedre seg. HAN er ikke like fokusert på det, han er mer tolerant og synes det er greit nok som det er.

Denne gangen hadde hun tenkt på seg selv. Hvordan HUN kan kritisere og hvordan HUN kan lage dårlig stemning. Hun bestemte seg for å si det til ham:

«Jeg vet at jeg ofte er kritisk. Jeg har tenkt på det. Jeg ser selv at jeg er lite nyansert når jeg blir oppgitt over deg. Jeg er ikke flink til å velge noe bra tidspunkt for å si det, heller. Og jeg er ikke god i måten jeg sier det på»

Hun sa ikke unnskyld. Men han hørte at det ikke bare er han som ikke strekker til. Det var mer enn nok.

Relevante innlegg:
Har du sagt det til ham?
Forsoning på Rema
Hva trenger du for å tilgi?

Når er dere nær?

Couple of young people, a man and a woman sitting on a wooden bridge on the lake
Når er dere begge på samme sted – fysisk, mentalt og følelsesmessig? Ingen av dere i farta med noe annet? Ingen som tenker på jobb? Ingen som føler seg alene, innerst inne?

Nærhet kan øves opp. Begge må være innstilt. Fokuser på:
  • Ha kroppen i ro og vendt mot den andre
  • Ha tankene her og nå
  • Kjenn etter hva du føler, si det høyt

NÅ er det NÅ!

Relevante innlegg:
På nett med kjæresten?
Hvordan holde på den gode følelsen?
Det passer egentlig aldri