I vranglås

Couple quarreling with each other
Hvis man skal leve godt sammen med et annet menneske, er det viktig med fleksibilitet. Det er viktig at det er rom for begges behov. Det er viktig at man kan prøve seg frem og gjøre nye erfaringer. Og det er viktig at ting kan være i utvikling og endre seg med tiden.

Det hender jeg møter par hvor den ene har bestemt seg for noe og ikke er til å rikke på. Det kan hende hun har prøvd mange ganger før, og er redd for å bli skuffet igjen. Eller at han har overskredet sine egne grenser, og det er ikke mer å gi. Og så hører vi den ene si: «Det er uaktuelt», «Det kan du bare glemme» eller «Det kommer ikke til å skje».

Det som SKJER, er at samtalen låser seg der og da. -Og samspillet låser seg i fortsettelsen. -For hvilke muligheter finnes da, hvis den ene har sluppet ned en bom? Kan hende den andre reagerer med å resignere; å innrette seg på bekostning av egne behov. Eller kan hende den andre reagerer med protest: «Da bryr jeg meg ikke om deg og dine meninger, jeg gjør som jeg vil». Resultatet blir parallelt løp, og de mister det fellesskapet de kunne hatt.

Det er fullt mulig å føle/mene/tro at man ikke klarer eller er villig til kompromiss eller endring. Problemet oppstår når man hevder det. Så når du kjenner at du har prøvd mange ganger og har gitt opp, kan du bli med på å prøve igjen – for parforholdets skyld? Eller når du har overskredet egne grenser, kan du gi uttrykk for at det er overveldende NÅ, men at du er villig til å vurdere det igjen, senere?

På denne måten viser du at det er muligheter. Der det er rom for muligheter, kan ting skje. Rett som det er, er jeg vitne til at par kommer opp med løsninger de ikke har kommet på tidligere. Stadig vekk ser jeg at par som får nye erfaringer, vurderer ting annerledes. Og ikke minst ser jeg at par som opplever godt samspill, blir mer velvillig innstilt.

Å gå i vranglås kan beskytte deg mot endring. Det hindrer parforholdet ditt i utvikling. Klarer du å låse opp og se hva som skjer?

Hvordan unngå utroskap

man cheating on her girlfriend at the park. he gives the hand to the girl sitting next to his girlfriend. conceptual imageStrategier på tre nivåer:

 1. Tiltak for å gjøre forholdet man allerede er i, attraktivt:
  -Sjekke ut om en eller begge føler noe mangler, ta ansvar for å gjøre noe med det
  -Være oppmerksom på hverandre, være nær og være raus med anerkjennelse
  -Sørge for å at man opplever noe nytt sammen, noe som gir variasjon, skaper spenning, inspirerer
  -Gjøre morsomme aktiviteter sammen, noe man gleder seg til på forhånd og som får begge til å le og ha det gøy
  -Praktisere romantiske gester som å flørte, gi komplimenter, be den andre ut, kjøpe blomster
  Anstrenge seg for å være tiltrekkende
  -Holde sexlivet intakt
 1. Unngå risikosituasjoner, som f.eks:
  -Oppsøke steder der det foregår utbredt sjekking
  -Gi inntrykk av at man er tilgjengelig, hvis man blir oppsøkt av andre
  -Bli så beruset at man ikke har kontroll
  -Være i nærheten av/alene med en man er betatt av
  -Bli personlig i kontakt med andre på sosiale medier
  -Hemmelighold av sosiale aktiviteter
 1. Hvis man har fått følelser for en annen
  -Røm! Når følelser eller begjær trekker deg som en magnet mot den andre, ta bena fatt og «løp» i motsatt retning. Unngå den andre inntil forelskelsen med 100% sikkerhet har gått over
  -Minn deg selv om at det handler om vilje og viljestyrke. Finn ut hva du vil (ikke hva du håper/ønsker/trenger/er fristet til). Test viljestyrken din fra 0-10. Hvis den er lavere enn 10 i en risikosituasjon (følelsesmessig involvert), søk hjelp
  -Allier deg med noen som kan representere «ditt rasjonelle jeg», når det emosjonelle truer med å ta overhånd. La denne bidra til realitetsorientering og fornuftige vurderinger og valg når du selv er ambivalent og tar deg i å argumentere «for» å engasjere deg i den andre
  -Hvis strategiene ovenfor ikke føles 100% sikre, slipp trollet ut av esken. Fortell partneren din at du er i en utsatt situasjon, at du vil ut av det og at du trenger støtte. Når hemmeligheten kommer for dagen, vil den miste mye av magien og sin påvirkningskraft

Relevante innlegg:
Walls & windows
Utroskap – hvor går grensen?
Går det an å forebygge utroskap?
Er det lov å slå ut håret?
Møtte ekskjæresten og fikk hjertebank

«Walls & windows»

Couple looking into shop window
– et begrep for å illustrere grensene mellom deg og andre

Den amerikanske Shirley P. Glass, psykolog, forsker og forfatter – omtalt som ekspert på utroskapsfeltet, står bak en modell som illustrerer grensene mellom oss selv og andre (Glass, 2004).

Glass bruker begrepet «walls and windows» for å symbolisere graden av følelsesmessig involvering i og utenfor ekteskapet. Nærhet i ekteskapet forutsetter ærlighet og åpenhet om viktige temaer i livet. I et forpliktende forhold setter paret opp en vegg som skiller dem fra krefter utenfor som kan splitte dem. De ser på verden utenfor ekteskapet gjennom et felles vindu av åpenhet og ærlighet. Paret er en enhet og står sammen når de håndterer barn, svigerforeldre og venner.

Ved å holde tilbake informasjon og ha hemmeligheter for ektefellen, reiser man en vegg som hindrer fri flyt av tanker og følelser, som tidligere styrket nærheten mellom de to. Når man involverer seg følelsesmessig i en annen og åpner mulighetene for å bli nærmere kjent, åpner man vinduet for å slippe den andre inn, samtidig som man reiser en vegg som ekskluderer ektefellen. Grensene forskyves gradvis og ofte ubevisst.

Følelsesmessig involvering i en 3. part rokker ved ekteskapets sikkerhetssystem. Ekteparet er ikke lenger en enhet. «Den andre» kommer på innsiden og ektefellen på utsiden. «Walls and windows» kan tydeliggjøre grensene til enhver tid. Ved å spørre seg selv om plassering av vegger og vinduer, kan man enkelt avgjøre om en relasjon på utsiden har beveget seg forbi den vennskapelige grensen og er nærmere enn ektefellen.

Fritt etter Glass’ «NOT just friends», 2004

Neste innlegg: Hvordan unngå utroskap? Strategier på 3 nivå.

«Hvem er urimelig, han eller jeg?»

Sad woman thinking on couch after fight with husband in living room at home

«Ofte når samboeren min og jeg diskuterer og er uenige, synes jeg det er han som er urimelig (det synes selvsagt ikke han). Jeg synes det er jeg som har de beste argumentene, og skulle ønske jeg kunne nå frem med dem. Men han mener noe annet og har sine argumenter, og sånn blir det mange diskusjoner. Hvordan kan man vite hvem som er urimelig, han eller jeg?»


Til kvinnen som lurer på hvem som er urimelig

Sånn er det mange som har det! Temaer som går igjen, kan være HUN som reagerer når HAN drikker og endrer atferd. Eller HAN som mener HENNES overbeskyttelse av barna er «galskap». Eller par som er uenige i hva de skal bruke penger på. Når man er midt oppe i det, kan det selvsagt føles som om den andre er urimelig. Jeg tenker det handler om noe annet. Derfor har det lite for seg å fortsette å argumentere, det fører gjerne bare til krangel.

Fra en 3. parts ståsted kan begge være rimelige, samtidig, med utgangspunkt i hver sin situasjon. Grunnlaget for å komme til enighet og konklusjon – som de fleste par er ute etter – ligger i å forstå hverandre. På et dypere nivå enn dere har gjort til nå. Hvis man «knekker koden» for virkelig å forstå hverandre, vil den nye innsikten skape helt nye betingelser for enighet og konklusjon. Her er forslag til prosess:

 • Bli enige om rammer for en samtale om ett av disse temaene
 • Gjennomfør øvelsen Forstå hverandre bedre. Hvis dere oppnår lav grad av forståelse, gi det litt tid og prøv igjen. Hvis det skulle bli veldig vanskelig, søk hjelp; det vil kunne ha stor betydning for forholdet deres generelt
 • Inngå avtale om det aktuelle temaet for en avgrenset periode, f.eks. fire uker. Noen ganger kan man bli mer fleksibel ved å minne seg på at avtalen er midlertidig
 • Forhold dere lojalt til avtalen
 • Evaluering av avtalen. Start med å minne hverandre på det som kom frem da dere forsto hverandre, for å unngå å falle tilbake til argumentasjonssporet
 • Vær rause med anerkjennelse. Når vi blir sett og bekreftet, blir vi gjerne motivert for å strekke oss litt lenger

Med utgangspunkt i eksemplene over, kan man se for seg at en slik prosess kunne lede til at han som endrer atferd når han drikker, vil forstå at dette skaper en utrygghet hos henne, og at han vil føle et selvstendig ansvar for å ta hensyn. -Og at hun som overbeskytter barna, vil forstå at han ikke kan «bli med på galskapen». En prosess kunne lede til en konklusjon om at hun tar ansvar for sin frykt og at de parallelt søker kunnskap hos fagfolk og ser hva fra andre foreldre gjør.

Når man har forstått hva som ligger bakom argumentene, mister «rimelig» og «urimelig» betydning. Når vi klarer å nå inn til hverandres innerste sårbarhet, ønsker og behov, blir handlingsrommet utvidet. Forståelse, velvilje og fleksibilitet kan komme av seg selv. Enighet og konklusjon kan være innenfor rekkevidde.

Relevante innlegg:
Kona mi er kontrollfreak
Han er for streng med barna!
Mannen min har satt ned foten
Du forstår meg best i hele verden!
På vei til å forstå
Problemhåndteringsmodellen
Har du sagt det til ham?

 

Hva trenger hun?

Leave me alone! Young man trying to comfort his depressed girlfriend sitting close to him on the couch

Har du tatt deg de sekundene det tar å kartlegge hva hun trenger?

Hvis du er klar over hva hun trenger, kan du gi det raskt og direkte. Og spare dere for unødige runder med misforståelser, angrep og forsvar. Det trenger ikke være noe hokus pokus. Med innsikt og evne kan det ha overraskende positiv effekt – for begge.

1. Trøst?
Hold, stryk, kyss, klem. Vis at du ikke har tenkt å gå. Bekreft hennes følelser: «Vennen min, kom til meg» «Jeg skjønner at du er lei deg» «Dette ble for mye for deg». Etter en stund vil du sannsynligvis oppleve at gråten stilner, hun trekker pusten dypt og er klar for å gå videre.

2. Utløp for tanker som kverner rundt i hodet?
Se for deg at du inntar en «containerfunksjon», det vil si at du primært lytter. Hold blikkontakt, så hun vet du er der og tar i mot. Du hjelper henne ved å la henne få tømme hodet for tanker som gjentar seg, og gi plass for nye impulser.

3. Debriefing?
Har hun opplevd noe som gjorde inntrykk, og trenger å beskrive det for deg? I så fall trenger hun at du deler hennes engasjement, så langt det er mulig. Unngå diskusjon. Vær innstilt på å høre hele historien. Når den er over, vil hun forhåpentligvis være takknemlig for at hun har deg å dele sine opplevelser med.

4. «Sår som ikke vil gro»?
Dette kan være mer omfattende, les mer her. Hvis dere begir dere ut på den store samtalen, sørg for å være godt forberedt.

5. Bekreftelse?
Hvis hun av en eller annen grunn har blitt usikker på din kjærlighet, trenger hun bekreftelse. Uavhengig av om du synes hun burde vite at du elsker henne. Si det med ord, vis det med følelser eller utfør det i handling. Hennes kjærlighetsspråk kan vise den mest effektive veien til bekreftelse.

6. Annet?
Hvis du er i tvil om hva hun trenger: ta hendene hennes, se på henne og spør: «Hva trenger du fra meg nå?»

Relevante innlegg:
Veien til kvinnens hjerte
Det går opp og ned her i verden
Når er det du ikke tar deg sammen?
Loop
«Du forstår meg best i hele verden!»
Hvordan skal jeg trøste?