«Mannen min er ikke dyp nok»

Couple argue and are not happy with each other
«Jeg kan ikke snakke med andre om det, det ville være illojalt mot ham og et nederlag for meg. Det er ikke noe i veien med ham intelligensmessig sett. Han er flink i jobben sin og godt likt av alle. Han er flink med barna også. Men vi KLARER IKKE å ha dype samtaler. Jeg mener om livet, hva vi tenker og føler, om verdier og så videre. Det er veldig viktig for meg! Når jeg prøver, har han ingen ting å bidra med. Han har bare overfladiske svar eller spørsmål tilbake til meg. Det virker som han føler at han kommer til kort, og det gjør han jo. Er det mulig for oss å komme på samme nivå?»

Til kvinnen som ønsker dype samtaler
Om det er mulig for dere å komme på samme nivå, er vanskelig å svare på. Det høres ut som du har et forsprang i forhold til refleksjon og verbale ferdigheter. Men jeg har stor tro på at det er mulig å utvikle seg og bli i stand til å gå mer i dybden.

Den type personlig utvikling pleier vanligvis å skje ved:
 • Tiden går og vi modnes
 • Man blir foreldre og ser ting i nytt perspektiv
 • Lese, lytte, diskutere
 • Studier/kurs som krever analyse og refleksjon
 • Yrkesmessig erfaring fra samarbeid og personaljobbing
 • Sosialt samspill av personlig karakter
 • Dramatiske opplevelser som krever tilpasning emosjonelt og intellektuelt
 • Individual- /par- eller familieterapi

Nå kjenner du mannen din og hans bakgrunn, noe som kan gi en pekepinn på hans potensial i den retning. Hvis du tror det er lite å hente, må du kanskje vurdere om andre verdier ved ekteskapet deres, er tilstrekkelig for deg. Noen klarer å kompensere sitt behov for å gå i dybden, med andre mennesker, og finner det godt nok. Selve den erkjennelsen og første skritt i en ny retning, kan være en stor lettelse.

Kanskje ditt aller viktigste bidrag, kan være å ta ansvar for at han ikke føler seg vurdert og kritisert. Men i stedet skape en trygg ramme basert på omsorg og anerkjennelse. Mange har nytte av spørsmål fra Fuelbox som en nøytral innledning til personlige samtaler. Eventuelt kan du forsøke å få ham med i parterapi eller på samlivskurs, i så fall vil jeg anbefale Bufferkurs. Mange blir positivt overrasket over nye sider hos hverandre når man får drahjelp utenfra.

Relevante innlegg:
Å være ensom i et parforhold
Hvem leser om samliv?
Han vil ikke bli med til samtaler

Kjærlighetsbanken

Bank sign

På samme måte som vi investerer kapital i lønnsomme foretak, kan vi investere initiativ og respons i kjærlighetsbanken. Det handler om å se muligheter og gripe dem. Bygge opp en buffer for dårlige tider. Skape verdier for fremtiden.

Det du investerer i kjærlighetsbanken, er handling og ord i hverdagen som viser din kjære at du setter pris på ham eller henne. Det finnes mange øyeblikk gjennom en dag, med mulighet for innskudd eller uttak.

For eksempel når en travel pappa er på vei ut døren til barnehagen med minsten, og spør om hun har sett utedressen. Hun som henter den ren og tørr fra vaskerommet. Han som gir henne en rask klem i takknemlighet for at hun er så omsorgsfull. Hun som smiler tilbake fordi hun ble glad for klemmen, hun setter pris på at det hun gjør blir lagt merke til. Begge er bevisst på betydningen av innskudd.

Uttak fra kjærlighetsbanken er når du i et ubevisst eller selvopptatt øyeblikk gjør noe eller unnlater å gjøre noe som blir negativt for den andre. Det kan være å la være å høre etter, unnlate å gi respons, komme med en anklage eller ikke gi støtte når han eller hun trengte det. Man kan innarbeide vaner som gir innskudd i kjærlighetsbanken. Disse kan du lære mer om på Bufferkurs 

Hverdagsvaner som gir innskudd i kjærlighetsbanken:
 • Vi er oppmerksomme på hverandre og prøver å gi imøtekommende svar på initiativ til kontakt
 • Vi passer på at vi oppdaterer kjærestekartene ofte
 • Vi har ritualer som gjentar seg og som styrker følelsen av at vi hører sammen
 • Vi tenker ofte på – og snakker om – det som holder oss sammen og gir forholdet mening i det lange løp
 • Vi er gode til å reparere forholdet etter en konflikt eller en periode med avstand
 • Vi snakker om de varige forskjellene mellom oss, selv om vi har innsett at de fleste av dem aldri blir borte. Sakte men sikkert klarer vi å betrakte dem med større aksept og humor. Se Kjærlighetens tre porter
 • Vi viser hverandre at vi setter pris på hverandre
 • Vi viser hverandre takknemlighet – også for småting
 • Vi deler drømmene våre med hverandre og prøver å støtte hverandre i arbeidet for å oppnå dem

Hva med en gjennomgang av siste kontobevegelser?

 

Motpart eller medspiller?

Arm wrestling challenge between a young couple

Det hender jeg hører hun eller han omtaler den andre som «motparten.» Valg av begrep er ikke bevisst, men sier allikevel noe om hvordan hun eller han oppfatter den andre.

Denne innsikten gir mulighet for et overordnet perspektiv:

 • Hva innebærer det for oss to å være medspillere, på samme lag?
 • Hva kan jeg gjøre for at du skal få den følelsen?
 • Hva trenger jeg fra deg, for å vite at vi står sammen?

Parforholdet som arena må ikke sammenlignes med konkurranse eller tvist, der partene defineres som taper eller vinner. Partene i parforholdet er på lag. Se Et nytt perspektiv på parforhold for inspirasjon til lagspill.

 

Forventninger til besvær

childhhod
Forventninger som ikke blir innfridd, skaper gjerne problemer. Forventninger som skaper problemer, har gjerne noen fellestrekk:

1. Ubevisste forventninger
… kan bli bevisste gjennom refleksjon og samtale. Dine ubevisste forventninger er sannsynligvis preget av hvordan foreldre og andre som var viktige for deg, har levd sammen. Andre par du sammenligner dere med, har også betydning. Forventer du at dere har lik standard for hvordan dere skal ha det i hjemmet deres?

2. Urimelige forventninger
… kan til en viss grad justeres til rimelige. Det kan være en tung vei å gå, men ha tilsvarende positiv effekt. Prosessen kan gå fra sorg over tapte idealer, til befrielse fra frustrasjon over den forventningene var rettet mot. Det kan være til stor hjelp å vurdere rimeligheten i egne forventninger sammen med en nøytral 3. part, en man har tillit til. Forventer du at det skal bli på din måte?

3. Bevisste og rimelige forventninger – som ikke er uttalt
… er kanskje den minst krevende delen. Vær bevisst på timing og snakk i jeg-form: «Jeg skulle ønske at…» eller «Det er viktig for meg at…» eller «Kan vi finne en måte å få til dette på?» Forventer du at din kjære ser på deg og forstår hva du tenker?

Med bevisste, rimelige og uttalte forventninger kommer man lenger.

Relevante innlegg:
En bryllupsdag fra eller til
Han ser ikke støv

Hva tenker du når du ser disse to?

coppia di anziani in riva al lago

De to har ikke kommet dit uten innsats. 

Den anerkjente psykologen og forskeren John Gottman peker på snillhet og generøsitet som avgjørende faktorer for et langvarig forhold, se NETTAVISEN. Det handler også mye om innstilling:

 • En felles holdning om at det er for alltid
 • Trofasthet og lojalitet
 • «I gode og onde dager» – man melder seg ikke ut eller gir opp i vanskelige perioder. Når følelsene svinger, så blir man på viljen
 • Vedlikehold av parforholdet
Relevante innlegg:

Er det lov å slå ut håret?

 

«Kona mi er kontrollfreak»

Young man in pose

«Hun har kontroll på det aller meste, fra organisering av familien, praktiske oppgaver i hjemmet, oppfølging av barna og hele vårt sosiale liv. I praksis fører dette til at jeg opplever meg fullstendig kontrollert. Når jeg konfronterer henne med det kommer vi ingen vei, ettersom hun har gode intensjoner, full kontroll og alltid kommer meg i forkjøpet. –Hvordan skulle jeg ha sjanse til å komme noen vei? Dette er voldsomt frustrerende – til tross for at jeg er en høyst oppegående mann, føler jeg meg helt ute av posisjon. Hva bør jeg foreta meg?»

Til han som er ute av posisjon

Du må komme i posisjon!
1. Hvis deres erfaringer er basert på konfrontasjoner, vil jeg først anbefale at du prøver en ny fremgangsmåte. I stedet for å komme med innvendinger og kritisere hennes måte å gjøre det på, foreslår jeg at du ber om en samtale og at dere finner et passende tidspunkt, se Å ramme inn en samtale. Innled samtalen med hva det handler om: at du føler deg kontrollert og ute av posisjon. Fortsett med hva dette gjør med deg, snakk i jeg-form. F.eks.: «Jeg føler meg ikke likeverdig.» «Jeg har behov for frihet og å ta egne valg.» «Det er viktig for meg at jeg også får satt mitt preg på forholdet vårt og familien vår.» Det er viktig at du bruker egne formuleringer. Videre beskriver du hva du ønsker deg, f.eks. at hun overlater ansvar for enkelte områder til deg, at dere tar flere beslutninger i fellesskap eller at det er rom for mer fleksibilitet enn nå.

2. På forhånd er det lurt om du har tenkt spesielt gjennom hva dette gjør med deg og hvorfor det er viktig med endring. Hvis hun får inntrykk av at det handler om hvem som skal planlegge middager, mens det i realiteten handler om være eller ikke-være for parforholdet, er det avgjørende at hun forstår alvoret.

3. Det vil også være bra om du tenker gjennom hva som er rimelig å forvente, så det ikke blir en maktkamp som ingen kan vinne. Jeg vil anta at hennes kontrollbehov handler om behov for indre trygghet, og at hvis denne kjennes truet, vil hun stritte i mot av alle krefter. Hun trenger å føle seg trygg. Hvis du derimot bekrefter at du forstår hennes behov for trygghet og forutsigbarhet og viser at du er villig til å bruke tid på prosessen, vil hun sannsynligvis bli mer imøtekommende. Det bør hun.

4. Det vil være til hjelp dersom du er innstilt på at omstillingen vil ta tid – endring gjør det. Og dersom det er rom for å prøve og feile – det er vanlig. Målet må være at dere inngår nye avtaler som i større grad ivaretar dine behov og sikrer din involvering. Jeg anbefaler at dere gjør avtalene i skriftlig form og evaluerer regelmessig for å sikre utvikling. For eksempel: «Ole skal ha 100% ansvar for oppfølging av Pers skole og fritidsaktiviteter. Lise skal trene på å overlate dette helt og fullt til ham. Dersom hun er redd for eller opplever at han glemmer ting eller gjør det på en annen måte enn henne, skal hun forsøke å avlede seg selv for å unngå å blande seg. Hun skal minne seg selv på at dette er en overgangsfase og at det vil gå bedre etter hvert. Hun skal også minne seg selv på at det handler mer om parforholdet deres enn oppfølging av barna. Dersom Ole glemmer noe han skulle husket på, skal han bekrefte for Lise at han er klar over det og at han jobber med saken. Avtalen evalueres om to uker.» Dette kan dere eventuelt gjøre på flere områder. Det er særdeles viktig at avtalen blir fulgt opp, se Problemhåndteringsmodellen

Alternativt gjør dere tilsvarende avtale om at dere tar flere beslutninger i fellesskap: «Før det tas beslutninger som direkte eller indirekte berører Ole, skal begge sette av tid til en gjennomgang og finne en felles løsning. Lise starter med å presentere saken og hennes forslag. Ole kommer med sine forslag, før diskusjon og konklusjon. Avtalen evalueres…» Det er viktig at begge husker at prosess og posisjon er overordnet. Konklusjon er underordnet i denne fasen.

Hvis det blir for vanskelig, søk hjelp.

Relevant innlegg:
Et nytt perspektiv på parforhold
Prosess

Eksklusive avtaler

young couple flirting on a date in cafe

Hva gjør man når man blir bedt bort på et tidspunkt der man har en avtale med sin kjære?

 • Omprioriterer?
 • Finner på et påskudd for å slippe?
 • Sier det som det er? For eksempel slik:

«Jeg må dessverre melde pass. Da har samboeren min og jeg en avtale, og vi har lovet hverandre å ikke velge det bort. Håper du forstår.»

Det ville bli enklere for mange par hvis dette ble akseptert som «gyldig grunn.» -Og kanskje til og med en klok prioritering. På kort sikt kan det hende omgivelsene tenker «har ikke dere to 24 timer i døgnet, da..?» På lang sikt vet vi at parforhold må prioriteres.

Når et par klarer å skjerme sin egentid, blir det tydelig for både dem selv og omgivelsene hva de holder på med. Vi snakker om eksklusive avtaler.

Relevant innlegg:
Unntak eller vanlig praksis?