Et nytt perspektiv på parforhold

cartolina ricordo
Vi er vant til å tenke at et parforhold består av TO parter; hun og han. Hvis vi har ulike behov, blir det dine behov opp mot mine behov. «Jeg gir meg for din skyld»  eller «jeg kan gjøre det fordi det er så viktig for deg.» Hvis vi krangler, blir det mine argumenter mot dine, og kanskje vinner den ene diskusjonen.

Den franske psykiateren Philippe Callé introduserte en ny måte å se det på: et parforhold består av TRE parter: hun, han og paret. Du kan lese mer om dette i «Kjærlighet i hastighetens tid» av Sissel Gran (2006). Dette perspektivet gir mulighet for nye måter å tenke og handle på. Plutselig gir jeg meg ikke for din skyld, men for parforholdet vårt. Jeg gjør det ikke fordi det er så viktig for deg, men fordi det er så viktig for parforholdet vårt.

På samme måte som vi har en felles interesse i å investere i og ta vare på våre felles barn og våre felles eiendeler, har vi også en felles interesse i å investere i og ta vare på vårt felles parforhold.

Hvis du og kjæresten din ønsker å få erfaringer med denne måten å tenke på, kan dere gjøre følgende:

 1. Velg et tema der dere pleier å være uenige. Det er klokt å ikke velge de vanskeligste temaene når man skal eksperimentere med nye metoder og helst gjøre positive erfaringer…
 2. Sett dere i hver deres  stol og velg en tredje stol der dere plasserer et eller annet som symboliserer paret deres. Det kan være et bilde av dere to, et minne fra en spesiell begivenhet, noe dere har laget sammen
 3. Først presenterer hun sine tanker og ønsker. Deretter presenterer han sine tanker og ønsker. Til sist ser dere på den tredje stolen og gjør felles vurdering av hva dere tror er viktig for paret.

Dere vil antagelig erfare at parets behov kan være noe annet en hennes eller hans behov. Men dere vil også se at parets behov vil styrke parforholdet og ergo være godt for både henne og han.

Par som har anvendt tenkemåten i forhold til temaet seksualitet, har opplevd at de får mer regelmessig sex. Den som har holdt igjen, får en ny motivasjon: «Det er bra for paret vårt.» Det finnes også gode erfaringer i forhold til hvordan hun og han disponerer tiden sin. Med fokus på hva som er viktig for paret, hender det at det blir mindre tid på hennes og hans prosjekter, og tilsvarende mer tid til paret – til gjensidig glede for alle parter: henne, han og paret.

Yndlingskjærtegn

tenerezze in campagnaDet er ikke så uvanlig å spørre noen om livrett eller om drømmereisemål. Men har du spurt om yndlingskjærtegn?

På samme måte som vi har preferanser når det gjelder film, musikk, mat osv – har vi kanskje et yndlingskjærtegn. Tenk deg om. Når du har funnet ditt, får du tre utfordringer:

 1. Fortell det til partneren din: «Det beste kjærtegnet jeg vet om, er når du…»
 2. Spør ham/henne: «Jeg vil gjerne vite hva som er ditt yndlingskjærtegn..?»
 3. Husk på hva som er hans/hennes yndlingskjærtegn, og sørg for å gi det innen 24 timer
Kanskje det frister til gjentagelse…

Relevant innlegg:
Kjærlighetens fem språk
Hva kaller du din kjære?

Hva er parterapi?

love, family, phychology and happiness concept - young couple hugging at psychologist officeMange har en formening om hva parterapi går ut på, men vil gjerne vite mer.

En parterapi starter med at et par oppsøker en terapeut fordi de ønsker hjelp til å få et bedre parforhold. Det kan for eksempel være å bli bedre på kommunikasjon, forstå hverandre bedre eller få mer nærhet i forholdet. Det kan også være hjelp til å håndtere et konkret problem.

Hvert par har sin egen historie og sin egen dynamikk. Og hvert par har sine ønsker, håp og drømmer for forholdet. Noen ganger har den ene tenkt grundig gjennom ting og har lett for å sette ord på det, mens den andre trenger tid til å tenke og å bli forstått uten så mange ord. Terapeutens  tilnærming og metode blir tilpasset det enkelte par, derfor blir ingen parterapi lik.

Parterapi kan se slik ut:

 • Paret presenterer hva de ønsker hjelp til og terapeuten foreslår hvordan vi konkret kan jobbe med dette, det kan f.eks. være ved å skille mellom rasjonelt og irrasjonelt, bli bevisst hvordan man virker på hverandre, vurdering av hvordan begge kan bidra, finne mer hensiktsmessige strategier
 • Paret forteller om seg selv, deres erfaringer og ønsker og behov
 • Terapeuten bidrar med faglig kompetanse, som for eksempel hvordan vi kan forstå psykologiske mekanismer og samspill mellom mennesker
 • Terapeuten har ansvar for å strukturere samtalene slik at begge får frem det de har på hjertet innenfor en konstruktiv ramme. Terapeuten har også ansvar for å sikre systematisk arbeid mot parets målsetning
 • Terapeuten bidrar med å speile tilbake det paret deler, stille spørsmål ved etablerte tankemønstre og bidra med nye innfallsvinkler
 • Terapeuten bidrar til tydeligere kommunikasjon, og fungerer noen ganger som en slags tolk mellom de to
 • Terapeuten deler tankemodeller og teknikker, for eksempel Å ramme inn en samtale, Pause fra problemer og Time-out
 • Paret kan få konkrete oppgaver for å trene i praksis, se Forstå hverandre bedre

Gjennom terapien får paret ny kunnskap og dypere innsikt, slik at de ser ting annerledes. Denne utviklingen gjør at man ikke i samme grad er bundet at av gamle handlingsmønstre, men utvikler nye strategier og får nye erfaringer.

Samtalene varer i ca 60-120 minutter, avhengig av hvor man søker hjelp. Antall timer varierer. To sentrale suksessfaktorer er parets motivasjon for endring, og alliansen mellom paret og terapeuten – «kjemi» om man vil. Parterapi er som å legge ut på en reise, det kan være både strevsomt, spennende og veldig lærerikt.

Relevante innlegg:
Der er kjæresten din!
Rød løper
Oppdrag parterapi
Utdrag fra en parterapi
Ikke vent for lenge!
Han vil ikke bli med til samtaler
Ikke glem mannen din
Veien til kvinnens hjerte

Gambling i kjærlighet

Par jeg har i parterapi ønsker å få det bedre. De er motivert for å investere og håper på utbytte. Når vi fordyper oss i hva som skal investeres, hender det imidlertid at vi støter på reservasjoner. En eller begge vil ikke/orker ikke/klarer ikke:

 • Forplikte seg for alltid
 • Love trofasthet
 • Dele på godene
 • Ta sin del av ansvaret
 • Prioritere forholdet
 • Være ærlig

Slike forbehold begrenser muligheter for utbytte. Jo mindre investering, desto mindre utbytte. 100% innsats gir mulighet for 100% utbytte. Forutsatt at man har funnet en partner som har eller kan opparbeide samme innstilling. Det er klart, har man funnet en partner man ikke føler seg trygg på, får usikkerhet og forbehold stort spillerom. I så fall må forventningene justeres.

Her kommer gamblingen inn. Fallhøyden er stor. Men noen klinker til og satser. Og kan være så heldige å få akkurat et sånt parforhold som man ønsket seg! Det forutsetter kanskje en robusthet i utgangspunktet; «Hvis jeg skulle bli bedratt eller forlatt, vil jeg alltid klare meg.»

Det er nemlig slik at:
 • Hengivenhet og tilhørighet forutsetter forpliktelse
 • Respekt og likeverd forutsetter at man deler både goder og forpliktelser
 • Nærhet og omsorg forutsetter at man prioriterer tid sammen
 • Tillit og trygghet forutsetter ærlighet

Er du så heldig å ha funnet en du tør å satse på? 

Relevant innlegg:
Raushet

 

Rammesamtale

633776

Veldig mange par jeg snakker med, strever med kommunikasjon. Derfor blir kommunikasjonsteknikk ofte første skritt for å hjelpe dem til et bedre parforhold. Når man lærer å snakke bedre sammen, får man mulighet for å forstå hverandre bedre. Når man forstår hverandre bedre, kan man komme nærmere hverandre. Man kan både ha det fint og løse problemer. Sammen.

Ett par jeg snakker med, fant ut at de ville bli bedre på kommunikasjon. De printet ut innlegget «Å ramme inn en samtale» og hang det opp på kjøkkenet. De fant opp begrepet «rammesamtale» og sørget for å ha det regelmessig. Etter hvert har de ikke lenger behov for malen. De har større spillerom for viktige samtaler, de kan ta det mer spontant. De har fått en felles forståelse av hva som skal til for å komme i mål, og begge tar ansvar.

Det kaller vi god kommunikasjonskompetanse!

Hva trenger du for å tilgi?

A couple hand in hand at a table

Når vi har forulempet partneren vår og ber om unnskyldning, kan det være en fordel å vite akkurat hva som skal til for at hun eller han klarer å tilgi og legge det bak seg.

Chapman (2007) har fordypet seg i dette og funnet fem sider ved tilgivelse. De fleste har behov for at en eller to av disse er ivaretatt:

 1. Beklage. «Jeg er lei for det»
 2. Ta ansvar. «Det var galt av meg»
 3. Gjenopprette forholdet. «Kan jeg gjøre det godt igjen?»
 4. Omvende seg. «Jeg vil ikke gjøre det igjen»
 5. Be om tilgivelse. «Kan du tilgi meg?»

Finn ut hva dere trenger og del det med hverandre. Bedre lykke neste gang!

Relevante innlegg:
Det er ingen skam å snu
Sår som ikke vil gro
Unnskyld

«Jeg trodde det var SÅ stort!»

mann liegt entspannt auf dem sofa mit seiner freundin
En mann forteller om en ny oppdagelse. I tillegg til at han og kjæresten er ganske ulike, har de fått kjørt seg på store utfordringer. Dette har de håndtert veldig ulikt, og han har lenge følt han kom til kort.

Når hun har blitt opprørt og sint eller lei seg, har han blitt usikker og trukket seg tilbake. Dette har gjort det enda verre. Han innså at noe måtte gjøres, og begynte å utforske hva hun hadde behov for. Deretter begynte han å eksperimentere.

Han tvang seg til å bli i de vanskelige situasjonene og observere hva som skjedde, tenke klart og forsøke å gi henne det hun trengte, ett av to:

 1. At han lyttet og viste at han forsto
 2. At han trøstet og viste omsorg

Ikke mer. Etter noen episoder med ny strategi, oppdaget han at hun ble rolig og rasjonell. De «håpløse» situasjonene kom sjeldnere og varte kortere. Han følte det kom under kontroll.

For å illustrere det som skjedde, holder han hendene ut som en fisker som viser størrelsen på fangsten, og kommenterer: «Jeg trodde det hun forventet av meg, var SÅ stort! Og så var det bare sånn.» Han trekker hendene sammen.

Noen utfordringer er mindre enn de ser ut som.

Bedre kjent med kjærestekart

vector modern concept hearts with map on white background. Eps10Par som har levd lenge sammen, har lett for å tro at de kjenner hverandre godt. Det de kanskje ikke har tenkt over, er at de ikke i samme grad som før deler tanker, følelser og opplevelser. I starten skjer dette kanskje fordi man ikke fant tid, eller fordi man ble usikker på om den andre var interessert. Og så holdt man mer for seg selv.

Et av kjennetegnene ved parforhold som varer, er at man holder vedlike kunnskapen om hverandre. Det er utviklet et begrep for dette, kalt «kjærestekart.» Du kan lese mer om det hos Gottman (2001). Kjærestekart er et indre kart over partnerens psykologiske verden; det vil si partnerens bakgrunn, verdier, hvordan det er å være han/henne akkurat nå og hvordan han/hun tenker og føler om fremtiden. Ved å holde seg oppdatert om hverandre, vil begge oppleve at man er betydningsfull.

Kjærestekartene oppdateres når vi er sammen og deler personlig informasjon med hverandre. Med et aktivt forhold til dem, blir det mindre misforståelser. Dette kan man ganske enkelt gjøre ved å begynne å undre seg mer, vise interesse og stille spørsmål.

Eksempler på personlige spørsmål i hverdagen:
 • Hvordan var det på jobben i dag, da?
 • Hvordan synes du det går med barna?
 • Hva er det du er mest engasjert i for tiden?
 • Hva har du lyst til å gjøre i helgen?

Hvis man ønsker å gjøre mer, kan man sette av en time og intervjue hverandre. Dette kan man gjøre flere ganger.

Eksempler på personlige spørsmål når man har satt av tid:
 • Hvilke ønsker har du for fremtiden – for deg selv og for oss som familie?
 • Hva tenker du om livssyn og religion?
 • Hva i hverdagen vår er det som betyr mest for deg?
 • Er det aktiviteter du har sluttet med, som du savner?

Hvis det er lenge siden dere delte denne type informasjon, kan det være lurt med en gradvis tilvenning. Det kan bli overveldende for den ene hvis den andre kommer trekkende med en lang spørsmålsliste. Ta en prat om det først, den som tar initiativet kan dele sine gode intensjoner og spørre hva den andre tenker om det – så er dere i gang…

Flere forslag til spørsmål finnes på Fuelbox

 

«Du forstår meg best i hele verden!»

304611

…. hadde hun sagt til mannen sin. Det var ikke noe hun ønsket å oppnå, kun et spontant utsagn.

Han forstår henne bedre enn moren, søstrene og venninnene hennes. Han viser i ord og handling at han skjønner hvordan det er å være henne. Nesten alltid. 

Det spontane utsagnet gjorde inntrykk: han likte å bli kåret til verdensmester! På en arena med feminine spilleregler. Han ble inspirert og anstrengte seg for å forstå henne enda bedre.

En utilsiktet bonus, eller en «positiv forsterkning»: ved å rette positiv oppmerksomhet mot noe man setter pris på, øker man sannsynligheten for å få mer av det. Et undervurdert fenomen i mange parforhold.

Relevante innlegg:
Gentlemen’s agreement
Forstå hverandre bedre