Bestille kjærlighet?

BESTILL L AMOUR

«Bestill l’amour!» oppfordrer SAS i kampanjen. Kan man bestille kjærlighet som en annen vare? Kanskje, kanskje ikke. Reklamen har uansett et poeng.

Ved å identifisere hva vi ønsker i parforholdet og velge relevant strategi – kan vi få mer enn vi er klar over. Kunsten er å ta ansvaret. Selv. Ikke vente på at det skal komme dalende fra oven. Eller på at den andre skal ta ansvaret.

For inspirasjon, se «True love»  «Bør han fri?»  «Selskapslek for to»  «Surprise!»  «Kjærestehelg»  «Jeg blir så misunnelig på andre»  «Gentlemen’s agreement»

Bestill l’amour. Fra deg selv.

 

Beste råd for et godt parforhold

Akkurat som vi kan spørre gode venner om råd i forhold til reisemål eller barneoppdragelse, går det også an å sende ut et åpent spørsmål i vennegjengen:

«Hva er deres beste råd for et godt parforhold?»

Har du råd du kan tenke deg å dele med andre, send gjerne en email til post@trinehuseby.no innen 4. april. Utvalgte råd blir publisert anonymt i senere innlegg.

 

Foreldre kan også ta time-out

happy friends having fun together“Voksne for barn” oppfordrer foreldre til å våge å være voksne og tydelige, og har følgende innspill:

 • Tell til ti eller bruk time-out når «det koker»
 • Barn er ikke små voksne, vi må bruke vårt voksne overblikk
 • Vær konsekvent
 • Barn har stor læringsevne – i spillerommet mellom varm omsorg og klare rammer
 • Vis respekt så får du respekt tilbake
 • Fremstå som enige i spørsmål som gjelder barna

Les hele artikkelen her Våg å være voksen og tydelig

Tidligere innlegg:

 

DET kan jeg ikke si til NOEN

young attractive man looking through window looking worried, depressed, thoughtful and lonely suffering depression in work pressure or personal problems concept with copy space

Jeg tror alle mennesker innerst inne har noe man kjenner at man ikke kan si til NOEN. Det kan være fordi man tenker at det er: egoistisk, spesielt, umodent, ulovlig, uetisk, primitivt, illojalt, vondt for andre.

Det er gjerne knyttet til følelse av skam. Dypest sett handler det om frykt for ikke å bli elsket. Vi er redde for å bli foraktet, avvist. OM det vil fungere å ikke si det til noen, beror på hvordan vi takler å leve med det alene. Kan dette være til hjelp?

 • Å vite at de aller fleste har NOE de ikke vil si til NOEN.
 • Én gang for alle gjøre en grundig vurdering av konsekvensene ved å dele det med noen, og konsekvensene ved å holde det for deg selv. Sette av tid og sted for vurderingen. Skrive ned og veie for og mot. Tenke etter og kjenne etter. Vurdere på kort sikt og på lang sikt. Ta et valg og følge det.
 • Bestemme deg for hvor ofte du skal tenke på det, og bevisst avlede tankene når det dukker opp utenom dette.
 • Akseptere at du som alle andre har dine svakheter.
 • Minne deg selv på at du er så mye mer enn dette.

Ta vare på deg selv.

 

Er det lov å slå ut håret?

Young woman looking at camera while dancing at nightclub among her friends

… selv om man er i forhold? En samlivsterapeut har ingen rett til å hevde å ha svaret på det. Mine refleksjoner er basert på kunnskap og erfaring fra arbeid med par.

Det er viktig å leve. Det er viktig å utfolde seg. Det er viktig å få bekreftelse på seg selv. I et parforhold er det viktig med tillit og lojalitet. Noen klarer denne balansen veldig fint, og det er ingen trussel for forholdet å «slå ut håret».

For mange vil det være en glidende overgang fra å være innenfor trygg sone, til man er over i risikosone. I denne overgangsfasen er dømmekraften svekket og man er allerede utsatt. Det sikreste vil være å holde seg innenfor trygg sone.

Det kan være klokt å definere hva som er trygg sone; der både du og partneren din er 100% trygge. Det betyr at for noen vil det være «lov å slå ut håret», for andre vil det ikke. Tillit og lojalitet blir avgjørende. -Hvis man ønsker å bevare forholdet.

Dersom sjalusi er et stort problem, kan det stille seg annerledes. Vurder å søke hjelp.

Relevante innlegg:

 

Tale-/lytteteknikk

Angry Young Woman Hitting Man With Sauce Pan

Man tar seg bedre tid, lytter mer oppmerksomt og er mer bevisst på hvordan man formulerer seg. 

Velg et avgrenset tema og avtal hvor lenge dere skal holde på. En penn fungerer som mikrofon. Den som har mikrofonen, har ordet. Man velger ut max to setninger man ønsker å formidle, i forhold til valgte tema. Det kan f.eks. være hva du mener om saken, det kan være dine reaksjoner på en situasjon eller det kan være spørsmål. Når de to setningene er sagt, beholder man mikrofonen mens den andre gjentar med egne ord hva hun/han hørte. Hvis hun/han hørte riktig, får hun/han overta mikrofonen.

 • Anne har mikrofonen og sier f.eks.: “Jeg synes du tar for lite ansvar for husarbeidet. Det føles veldig urettferdig.” Anne beholder mikrofonen.
 • Bjørn gjentar: “OK, så du synes jeg tar for lite ansvar for husarbeidet, og det er urettferdig.” 
 • Anne bekrefter at det var det hun ville Bjørn skulle høre, og rekker ham mikrofonen.
 • Bjørn kan velge om han vil gi respons på det Anne har sagt, eller si noe helt annet som er viktig for ham i forhold til dette temaet.
 • Bjørn: “Jeg er lei av at du alltid maser om det. Det blir aldri bra nok for deg.” Han beholder mikrofonen.
 • Anne gjentar med egne ord: “Jeg hører at du er lei av at jeg maser om det. Men det er ikke riktig at det aldri er bra nok.”
 • Bjørn beholder mikrofonen og sier: “Det var ikke det jeg sa.” Anne forstår at hun bommet på siste setning; dette var hennes opplevelse.
 • Bjørn gjentar: “JEG opplever at det aldri blir bra nok for deg.”
 • Anne gjentar: “Du er lei av at jeg maser om det og du opplever at det aldri blir bra nok for meg.”
 • Bjørn bekrefter at Anne har oppfattet riktig, og gir henne mikrofonen.
 • Anne: “Ja. Vi har ulike standarder. Jeg vil at vi skal prøve å finne en felles standard og lage en avtale.” Anne beholder mikrofonen.
 • Bjørn: “Du sier vi har ulike standarder. Og du vil prøve å finne en felles standard og lage avtale.”
 • Anne bekrefter og gir Bjørn mikrofonen.
 • Bjørn: “Hvis det kan føre til at du slutter å mase, er jeg med på å prøve.” Bjørn beholder mikrofonen.
 • Anne: “Du vil være med på å prøve, hvis jeg slutter å mase.”

Teknikken krever trening. Par som lærer seg å bruke den, rapporterer at de etterhvert slutter å følge den 100%, men at de har lært seg å lytte til hverandre på en ny måte, at de forstår hverandre bedre og krangler mindre.

Les mer i Samlivsboken (2003) og lær mer på PREP-kurs ved Modum Bad.

 

Oppdrag parterapi

Beauty couple solved their problems on psychotherapy

Jeg treffer et par som strever og har gjort det lenge. De krangler mye og har lite nærhet. Begge ønsker å gjøre en innsats for å få det bedre.

Jeg starter med å kartlegge potensial: Paret forteller hvordan de hadde det før og hvordan de ønsker å ha det. De forteller hva de setter pris på hos hverandre, selv om de ser dette sjeldnere nå. De deler positive erfaringer. Jeg forstår at de er glad i hverandre, tross alt.

Vi går videre til problemområder. Paret strever som mange andre med uenighet om ansvarsfordeling i hjemmet. Hun synes hun tar mest ansvar, han synes hun tar for lite hensyn til at han har en belastende arbeidssituasjon.

Vi starter arbeidet med kommunikasjonsteknikk; paret lærer hvordan de kan ha konstruktiv kommunikasjon om vanskelige temaer. De får i hjemmeoppgave å trene på time-out og tale-/lytteteknikk. Vi avslutter 1. samtale.

Paret kommer tilbake til 2. samtale – det er alltid spennende for en terapeut å se hva de har fått til. Paret sier de hadde det kjempefint første 1 1/2 uken; de fikk en “ny start,” de hadde mange gode samtaler og mer nærhet. Mannen sier:“Så fint som vi hadde det da, har vi aldri hatt det”.

Men kommunikasjonsteknikk er ikke nok. Etter noen dager var begge slitne og de fortsatte å krangle selv om den ene hadde bedt om time-out. Her er det terapeuten kommer inn. Paret blir forpliktet til lojalitet mot avtaler de har inngått, og vi skjerper teknikken. Begge er innstilt på å jobbe videre og terapeuten noterer seg potensial: nye, positive erfaringer, skjerpet teknikk og motivasjon hos begge. Paret får tilbud om flere samtaler og takker ja. Mannen sier: “Vi burde vært her annenhver dag, vi.”

Jeg kommenterer at han prater mer enn henne, og spør om det er representativt. Begge sier ja. Jeg spør hvordan dette er for henne, og hun sier det er et problem. Mannen lener seg tilbake og er stille. Terapeuten noterer seg at han har evne til å lytte oppmerksomt. Kvinnen forteller at hun tar seg i å gjenta seg selv når de prater eller krangler, fordi hun føler hun ikke “kommer gjennom”.

Her kommer ny innsikt. Hun har ikke nådd gjennom og føler seg ikke forstått.Det oppstår en sperre i kommunikasjonen mellom dem, jfr. Forstå hverandre bedre. Resultatet er mistrivsel, dårlig kommunikasjon og mangel på nærhet. Kanskje må vi tilbake til hva det har gjort med henne at hun ikke har nådd gjennom over tid, jfr. Sår som ikke vil gro. Kanskje holder det at hun blir lyttet til fra nå. Mannen får anerkjennelse for at han så godt viser at han kan lytte.

Før vi avslutter, spør jeg hva det blir viktig at de har fokus på nå. Mannen sier: “Jeg må lytte mer.” Kvinnen sier: “Mer nærhet.” I tillegg må de selvfølgelig være lojale mot avtaler om kommunikasjonsteknikk. Jeg har forhåpninger til dette paret.

For å lese mer, se Utdrag fra en parterapi

Ikke vent for lenge!

Relationship breakdown. Depressed young man holding hand on head and looking away while woman sitting behind him on the couch

Ikke sjelden treffer jeg par der den ene har foreslått å søke hjelp, mens den andre har nølt eller nektet. Den ene foreslo det kanskje for flere år siden, men den andre var ikke klar. Hun eller han ønsket å ordne opp selv, gi det tid.

Det er ikke uvanlig å være i utakt i forhold til timing. Det som er veldig uheldig, er de gangene det var nødvendig med hjelp, men den ene innså det mye senere enn den andre. Konsekvensene er kan være:

 • Motivasjonen hos den som først var klar, har sunket
 • Skuffelse og bitterhet gjør prosessen med å lege sår  mer krevende og det tar lenger tid
 • Noen ganger er det for sent; den som først var klar, har resignert

Start prosessen før det blir for tungt. Arbeidet blir mer lystbetont og resultatene kommer raskere.