Time-out

Couple surprised over white background

Time-out er en kommunikasjonsteknikk som fungerer godt for mange par. Intensjonen er å forhindre destruktive krangler og samtidig sørge for at ikke viktige temaer glipper.

 • Avklar om dere kan bli enige om å bruke time-out der en diskusjon normalt ville eskalert til krangel
 • Avklar om dere er enige i retningslinjene under
 • Den første som registrerer at temperaturen stiger; at én eller begge blir emosjonell og usaklig, sier så nøytralt som mulig: «Nå er det nødvendig med en time-out.» Jeg presiserer betydningen av å ikke si «Nå trenger DU en time-out»
 • Begge tar ansvar for å avslutte samtalen og gå hver til sitt
 • Den som tok initiativ til time-out, tar opp temaet på best egnede tidspunkt innen 24 timer – dette er “time-in.” Jeg presiserer betydningen av at det ikke glipper her, i så fall er det tvilsomt om dere har funnet en kommunikasjonsteknikk som vil fungere for dere
 • Begge er oppmerksomme på å forholde seg konstruktivt, for å gjennomføre samtalen på en god måte og unngå ny time-out
Relevante innlegg:

 

 

Bør han fri?

Romantic marriage proposal at Eiffel Tower, Paris, France

NEI. Tiden har endret tradisjoner og kjønnsrollemønster og fritatt mannen fra denne plikten. Kvinnen kan like gjerne fri som mannen. Og man kan like gjerne være samboer, som gift.

MEN. Mange kvinner er tradisjonelt anlagt og romantisk innstilt. Så hvis mannen har interesse av en bonus i form av:
 • En unik romantisk mulighet
 • Innfri “alle kvinners drøm”
 • Nesegrus beundring
 • Solid omdømme
 • Sette varige spor – så:
JA, da bør han fri. Her er oppskriften:
 1. Kjøp en flott ring
 2. Velg en spesiell anledning
 3. Tenk ut noen vakre ord
 4. Gå ned på kne
She’d better say yes…

 

Les mer om romantiske muligheter her:
Den magiske bryllupsnatten
Romantisk begivenhet
Gentlemen’s agreement 

Hva kaller du din kjære?

20131101 014

… på mobilen? Det mest opplagte er selvsagt å bruke navnet. Det lyser mot deg hver gang hun eller han tar kontakt. Enten det gjelder praktiske spørsmål, irriterende temaer eller en kjærlig sms. Uansett vil det skape assosiasjoner – bevisst eller ubevisst. Hva med et navn som gir gode vibrasjoner?

“Frodemin” eller “Siljegull” – hva heter din…?

 

«Jeg ønsker meg litt forandring»

handsome couple looking at camera sitting in a car, view from rear seat

En uttalelse veldig mange vil kjenne igjen. Les mer om hvordan man kan gå frem.

Jo lenger man lever i et parforhold, jo mer vanlig er det at man skulle ønske litt forandring. Til det bedre, selvsagt. Kanskje litt mer i retning av sånn det var før. Når jeg snakker med par, opplever jeg nesten alltid at begge har et ønske om dette. De sier det kanskje ikke til hverandre. –Eller den ene gir uttrykk for det, mens den andre tier. Av ulike årsaker.

Min erfaring er at det ER mulig å få til litt forandring til det bedre – for de aller, aller fleste. Noen lurer på: «Jammen HVORDAN?» Uten en samlivsterapeut, uten en partner som leser om samliv, når jeg har prøvd før? Oftest ligger sperren hos oss selv. Vi er redde for å bli latterliggjort når vi tar initiativ, vi er redde for å bli ignorert, avvist og såret. Den sjansen må du ta – det er din mulighet! Jeg ser endring skje til stadighet. Prøv dette:

1. Finn et godt egnet tidspunkt (der det er god stemning/ikke dårlig tid/ikke fare for avbrytelser). I bilen kan være et godt utgangspunkt, der blir man ikke så lett distrahert av andre ting, man har ikke direkte blikkontakt og man får tid til å håndtere spontane reaksjoner.

2. Spør din kjære om hun/han vil høre på deg i 5 minutter; du har noe viktig å si. Vent på klarsignal før du går videre. (HVIS hun/han skulle si nei her, skal du heller skrive ned det du har på hjertet overrekke det senere. HVIS ikke det heller skulle hjelpe, si at du vil dere skal oppsøke hjelp).

3. Bruk dine egne ord og si noe sånt som «jeg ønsker meg litt forandring i forholdet vårt. Noe positivt, et pluss. Jeg vet ikke hvordan, det må vi finne ut sammen. Men jeg leser og hører om hvordan andre har det, og skulle ønske vi kunne prøve å få til noe. –Kan du tenke deg å høre mer?» Vent på klarsignal før du går videre. (HVIS hun/han gir uttrykk for at det ikke passer nå, spør når. Minn om at dette er viktig).

4. Jeg forutsetter at hun/han lytter. Fortsett med å spørre: «Blir du med på at vi setter oss ned en kveld denne uken og finner ut hvordan? Vi kan ta papir og blyant og brainstorme hver for oss hva vi kunne ønske oss, f.eks. (her nevner du et eksempel som DU kunne ønske deg og et som du tror DIN KJÆRE kunne ønske seg. For noen par kan det være: kvinnen ønsker seg oppmerksomhet i form av blomster før helgen. Mannen ønsker seg oppmerksomhet i form av en varm og god velkomstklem når de møtes etter jobb. Det er viktig at du bruker eksempler som passer for dere). Presiser: «jeg vet ikke utfallet av dette, vi må finne ut av det sammen. Men det er veldig viktig for meg. Er du med?»

Vent på svar. Lov meg at du ikke forventer et drømmesvar. Uansett kroppsspråk, ord og tonefall, er ALT som fører til at dere setter dere ned en kveld samme uke, et godt resultat. Husk at det ikke er lett å komme med «drømmesvar» på direkten. Det kan være skremmende, det kan virke krevende, de fleste har ikke erfaring med å svare på slike spørsmål. Så hold motet oppe og lag en avtale. Finn en måte å takke for at hun/han var positiv – hva med en klem?

HVIS dere har kommet dit at dere setter dere ned en kveld med papir og blyant; hold en vennlig tone, ikke kritisk, ikke krevende. Dette er det neste avgjørende øyeblikket. Dere kan enten gå rett på skrivingen, eller du kan referere til hva du har lest eller hørt- hva passer for dere? Se Kjærlighetens fem språk

Lykke til med et lite fremskritt som kan få store konsekvenser!

Mer lykke?

Salto acrobaticoNRK har fra september sendt «Oppdrag lykke» og hevder at lykke kan læres. Programmet har fått stor oppmerksomhet, noe jeg tror skyldes et ønske om å bli mer lykkelig og håp om å få svar på hvordan.

Det er mulig å lære seg å tenke mer positivt. Lykken er imidlertid flyktig og utenfor vår kontroll. Jeg lurer på om det vi egentlig er ute etter, er den opplevelse av balanse og tilfredsstillelse som oppstår når vi er helt og fullt i kontakt med oss selv? -En utfordring i tiden vi lever i, jfr tidligere innlegg Hvorhen har du det travelt 

Å være i kontakt med seg selv, kan læres. Første skritt er å forstå. Neste skritt er kunnskap. Deretter kreves trening. Det kan gjøres på ulike måter, her er noen alternativer:

 • Lær om «mindfulness»: «Å være i kontakt med den vi er her og nå, og slik tillate oss selv å “våkne opp” fra en slags sovende tilstand hvor vi handler, tenker og føler på autopilot, styrt av automatiske og ubevisste indre prosesser.» Finn måter å trene på oppmerksomt nærvær, som vil fungere for deg
 • Oppsøk naturen og opphold deg der lenge nok til å finne et tempo som gjør deg godt
 • Prøv å være oppmerksomt tilstede når du er sammen med andre Nå er det nå 
 • Være bevisst på hvordan du prioriterer tiden din
 • For spesielt interesserte anbefales boken Det er nå du lever av Eckhart Tolle (1997)

«Hun er så mye på mobil og Facebook»

Young woman using mobile phone, while husband asleep

«Det er ikke det at jeg ikke unner henne å prate med venninner. Og jeg tåler at hun snakker om oss og om meg, jeg er ikke redd for det. Men jeg synes hun er veldig mye fokusert på mobilen. Eller Facebook. Og jeg kan jo ikke vite hva hun gjør eller hvem hun er med. Jeg synes hun bruker veldig mye tid på det. Hva burde jeg gjøre?»

Til mannen som synes hun er så mye på mobil og Facebook

Jeg har hørt flere menn gi uttrykk for det samme. Det er to ting som går igjen:

 1. Hun blir utilgjengelig for kontakt og virker uinteressert
 2. Frykten for at hun har et forhold til en annen

I samtaler hvor kvinnen er tilstede og hører mannen gir uttrykk for dette, hører vi ikke sjelden kvinnen svare at hun synes hun har lite utbytte av samvær med mannen, at hun har prøvd å ta kontakt uten å bli imøtekommet, at hun har glede av kontakt med venninner og at det er helt uskyldig.

Som terapeut kan jeg raskt se når begge gir uttrykk for det samme ønsket: kontakt. De er imidlertid veldig ulikt stilt i forhold til timing; kvinnen ønsket det før, mannen ønsker det nå. Det er ikke uvanlig at kvinner og menn «slår inn» på ulike tidspunkt. Litt uheldig, men ofte mulig å gjenopprette. Hvis du ønsker å gjenopprette kontakten, prøv dette:

 • Unngå å kritisere henne selv om du synes det er kritikkverdig (kritikk er en veldig lite heldig åpning for en samtale der man ønsker å bli lyttet til)
 • Fortell henne at du gjerne vil ha mer kontakt med henne, og at du ser at du kunne ha gjort mer for dette før (hvis du er dyktig her, vil det forhåpentligvis gjøre henne åpen for å lytte oppmerksomt på neste punkt)
 • Fortell henne hvorfor du ønsker mer kontakt, så deltajert som mulig (dette er det magiske øyeblikket, det er her hun får høre det alle ønsker å høre; hvorfor hun er betydningfull, hvorfor du er interessert i akkurat henne, hva som gjør henne attraktiv å være sammen med)
 • Spør om ikke dere kan finne på noe sammen. Kom med et forslag du tror vil slå an. Spør om det er noe hun har lyst til.

Jeg tror du har gode odds!

Feelgood

romantic young couple cuddling on couch

Hva er feelgood for deg? Hvis en film eller en bok er omtalt som feelgood, hva betyr det? At du kan glede deg, kose deg, nyte. Den har gode intensjoner, den er ikke krevende, den vet hva som gir deg den gode følelsen.

Så hva er feelgood for paret? Det kan hvert par finne ut for seg. Her er en øvelse: bli enige om et tidspunkt for når dere skal definere feelgood for dere to. Tenk dere godt om, først hver for dere. Deretter deler dere tankene med hverandre. Kom med eksempler på feelgoodsituasjoner. Tips fra samlivsterapeuten: Ost & sex

Øvelsen avsluttes med en avtale om når dere skal ha neste feelgoodopplevelse sammen. Det skal være noe begge gleder seg til, begge skal kose seg og begge skal nyte. Det som skjer av og til, er at paret blir minnet på hvordan det kunne være før. Og blir positivt overrasket over at de kan få det slik igjen. Noen ganger kan en etterlengtet feelgoodopplevelse føre til at man blir mer forståelsesfull og mer velvillig overfor hverandre.

Her starter jakten på feelgood!

Småbarnsfase og parforhold

Frhliche FamilieOvergangen fra kjærestepar til foreldre, er stor. Det blir mindre tid for seg selv og mindre tid til parforholdet. Det er lett å miste fokus i en travel hverdag. Noen foreldre får det til bedre enn andre, på bakgrunn av dette skal jeg dele noen råd.

Det kan være lurt å huske på i en fase der man sjelden har følelsen av å ha hodet over vann, at denne fasen er forbigående; det er en unntakstilstand. Når par kommer til meg med dette temaet, pleier jeg å tegne en tunnel og illustrere at i småbarnsfasen er man i tunnelen. Det er underskudd på søvn, energi og tid. Men det er lys i den andre enden av tunnelen; det blir bedre tider. Hvor lenge det skal bli til, avhenger selvsagt av hvor mange barn man får og hvor lang småbarnsfasen blir.

Råd
 • Mannen kan med fordel gjøre mer rent og ta seg mer av barna
 • Kvinnen kan med fordel senke standarden for ryddig/rent og slutte å kritisere. Hun kan dele ut klemmer ikke bare til barna, men også til mannen
 • Lag gode ritualer, se Skikk og bruk for paret
 • Bli enige om grenser for barna. Relevant kurs: «De utrolige årene»  Relevant litteratur: «Foreldrerollen. Det er du som er voksen!» 
 • Minimum 3 timer/uke alenetid for hver av foreldrene, hvor man gjør noe man har lyst til
 • Kjærestekveld en dag i uken
 • Barnevakt et døgn i måneden hvor foreldrene på forhånd har blitt enige om hvordan tiden sammen skal utnyttes
 • Kjærestehelg minimum en gang i halvåret
 • PREP kommunikasjonskurs  eller Bufferkurs for par
Alle småbarnsforeldre kan ikke klare alt. For å finne ut hva som er viktigst for dere, start med barnevakt et døgn – en timeout fra hverdagen. Sørg for å både ha det hyggelig og gjøre en innsats for parforholdet. Ta en gjennomgang av status og bli enige om tiltak. Start planleggingen. Vær realistiske og tenk langsiktig. Alt trenger ikke skje i morgen. Det er fint å ha noe å glede seg til!

Sår som ikke vil gro

verliebtes Paar hlt die Hand

Vi mennesker er veldig ulike. Noen har vanskelig for å bli ferdig med ting som har skjedd for lenge siden, og kan plage seg og bruke energi på dette uten å komme videre. Til frustrasjon for den andre, som synes det var ordnet opp i og gått ut på dato for lengst. Som ikke ønsker å rippe opp i det og som tror det bare blir verre av å snakke om det.

Et eksempel er kvinnen som opplevde at mannen sviktet i den mest krevende småbarnsfasen. Eller mannen som ikke opplevde støtte fra kjæresten da han var redd han var alvorlig syk. Det kan ha vært snakket om og blitt bedt om unnskyldning. Det kan ha gått seg til og de har fått det bedre. Noen ganger mye bedre. Men tiden leger ikke alle sår for alle. Noen har vanskelig for å forsone seg med det som var, og kommer ikke ut av reaksjoner som skuffelse og bitterhet.

Nå kommer det jo ikke noe godt ut av å ikke forsone seg med det, aller minst for den som lider under det selv. La oss se på hvilke muligheter som finnes, for å lege sår som ikke vil gro.

 • Det mest nærliggende er å be den andre om en samtale. Kanskje er dette prøvd, uten suksess. Alternativt kan man ta denne samtalen med en fagperson som har kompetanse på å hjelpe par med slike prosesser. Erfaring viser at en grundig gjennomgang der terapeuten guider paret i å uttrykke behov og reaksjoner, kan føre til forsoning og avslutning.
 • En annen mulighet er å skrive ned sin opplevelse av den vanskelige situasjonen, hva den gjorde med deg. For noen vil dette være nok, og som en symbolsk handling kan man brenne notatet og se for seg at man brenner tanker, minner og reaksjoner en gang for alle. I andre tilfeller vil det være behov for at partneren leser notatet og gir respons i form av aksept for at det var akkurat så vanskelig, erkjennelse av ansvar og en oppriktig unnskyldning. Kanskje den andre kan klare dette?
 • Et alternativ er at den som har sår som ikke vil gro, selv tar kontakt med en coach eller terapeut for å sette ord på det som er vanskelig og få hjelp med strategier for å komme videre.
 • Siste innspill er en øvelse for å sette det hele i perspektiv: å se for seg at partneren ble borte for alltid. Tenke gjennom disse spørsmålene: var det verdt å bruke energi på? Var det viktig i den store sammenheng? Hvis det ikke var det, sette strek og gå videre. Mens man fortsatt har hverandre.

For noen kan helingsprosessen gå fort, for eksempel ved at man får ny innsikt. I andre tilfeller må man lære nye strategier for å styre tankemønstre, i så fall vil det kunne ta tid. Uansett er det oftest mulig å komme videre – når man først har bestemt seg for hvordan.