Kategorier
Kommunikasjon Parforhold

2. Nøkkel: Hengivenhet og beundring

Verdens fremste samlivsforsker, John M. Gottman deler «Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold» i boken med samme tittel (Gottman, 2015). De 7 nøklene presenteres i forkortet utgave i 7 blogginnlegg.  

Graden av hengivenhet og beundring gjenspeiles ofte i parets syn på fortiden og hvordan de snakker om den. Negative assosiasjoner og en kritisk innstilling til partneren er ikke et bra tegn. Derimot vil et grunnleggende positivt syn på partneren og deres felles historie, fungere som en buffer i krevende perioder. Med et overskudd av positive følelser, stiller man ikke spørsmål ved hele forholdet så fort man krangler eller møter motgang.

Med et grunnleggende positivt syn på den andre, vil det positive overskygge det negative. Man trives sammen og vil hverandre vel. Trygghet og tillit styrker det følelsesmessige båndet og gjør paret rustet mot usikkerhet og svik. Hengivenhet og beundring er motgift mot forakt og avsky, som er forbundet med høyrisiko for brudd.

«Hengivenhet og beundring kan være redusert til et minimum og likevel være mulig å gjenopplive», og gjennom et 7-ukers treningsopplegg basert på kognitiv terapi, viser Gottman hvordan.
(Gottman, 2015 s 97-102). Det vil kreve endring i fokus og iherdig innsats. Hvis oppgaven virker uoverkommelig; skaff deg en alliert!

Gottman, J. (2015). Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold. Oslo: Pantagruel

Relevante innlegg:
Har du sagt det til ham?
De som ikke klarer
Den store forskjellen
«Han har blitt skikkelig flink!»
Hva velger du å tenke på?
Tid for anerkjennelse
Noen «likes» teller mer enn andre

Del dette innlegget: